Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERREG V-A AT-CZ 2014 - 2020 Listopad 2015 Informace pro Pracovní skupinu/regionální kolegium pro cestovní ruch při RSK JMK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERREG V-A AT-CZ 2014 - 2020 Listopad 2015 Informace pro Pracovní skupinu/regionální kolegium pro cestovní ruch při RSK JMK."— Transkript prezentace:

1 INTERREG V-A AT-CZ 2014 - 2020 Listopad 2015 Informace pro Pracovní skupinu/regionální kolegium pro cestovní ruch při RSK JMK

2 Interreg V-A AT-CZ  www.at-cz.eu  alokace 97,8 mil. € (ERDF)  PO1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (12,5 mil. €, asi 343 mil. Kč, 13 %)  PO2: Životní prostředí a zdroje (45,4 mil. €, asi 1249 mil. Kč, 46 %)  PO3: Rozvoj lidských zdrojů (13,7 mil. €, asi 376 mil. Kč, 14 %)  PO4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce (20,4 mil. €, asi 560 mil. Kč, 21 %)  PO5: Technická pomoc (5,9 mil. €, asi 161 mil. Kč, 6 %)  maximální výše dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu

3 Interreg V-A AT-CZ (období 2014 – 2020) PO1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (12,5 mil. €, asi 343 mil. Kč, 13 %)  PO 1 TC 1 IP 1a: Zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovačních kapacit  PO 1 TC 1 IP 1b: Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do inovačního systému PO2: Životní prostředí a zdroje (45,4 mil. €, asi 1249 mil. Kč, 46 %)  PO 2 TC 6 IP 6c: Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem  PO 2 TC 6 IP 6d: Nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových slu­žeb  PO 2 TC 6 IP 6f: Podpora využiti ekologicky inovativního potenciálu v regionu PO3: Rozvoj lidských zdrojů (13,7 mil. €, asi 376 mil. Kč, 14 %)  PO 3 TC 10: Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu PO4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce (20,4 mil. €, asi 560 mil. Kč, 21 %)  PO 4 TC 11: Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu PO5: Technická pomoc (5,9 mil. €, asi 161 mil. Kč, 6 %)

4 PO 2 TC 6 IP 6c SC 2a: Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem  IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví  Hlavním cílem je spolupráce a společné přístupy v procesu obnovy, ochrany a propagace přírodního a kulturního dědictví a jeho zpřístupnění pro občany i návštěvníky regionu.  žadatel:  veřejné instituce pro výzkum a inovace  vysoké školy  orgány veřejné správy (stát, obce, kraje a jimi zřizované organizace)  neziskové organizace zapojené do ochrany, řízení a propagace kulturního a přírodního dědictví  komory a sdružení  alokace: 32 586 081 € (asi 896 mil. Kč)

5 PO 2 TC 6 IP 6c SC 2a: Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem  1) systémová opatření společné povahy (např. studie, strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního / přírodního dědictví  2) rekonstrukce, obnova a propagace kulturních / přírodních zajímavostí a památek  3) ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního regionu  4) podpora využívání potenciálu kulturního / přírodního dědictví prostřednictvím investic do udržitelné veřejné turistické infrastruktury a informačních zařízení  5) rekonstrukce, modernizace a zlepšování dopravní infrastruktury a řízení dopravních toků v kontextu turistických lokalit a s ohledem na potřebu zlepšit dostupnost stávajícího kulturního a přírodního dědictví

6 PO 3 TC 10 IP 10a SC 3a: Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu  IP (10a): Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení  Hlavním cílem je větší soudržnost vzdělávacího systému s potřebami a možnostmi příhraničního trhu práce a zapojení podniků (zejména malých a středních podniků vzhledem k jejich vyšší flexibilitě) do systému získávání kvalifikace.  žadatel:  vzdělávací instituce  vysoké školy  orgány veřejné správy (stát, kraj, obec a jimi zřizované organizace)  neziskové organizace zapojené do vzdělávání  komory a sdružení  alokace: 13 675 112 € (asi 376 mil. Kč)

7 PO 3 TC 10 IP 10a SC 3a: Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu  1) přizpůsobení vzdělávacích podmínek/systémů hospodářským a kulturním potřebám společného regionu (uspokojení potřeb trhu práce atd.)  2) akce na podporu harmonizace systému odborného vzdělávání k uspokojování potřeb společného trhu práce (např. společné programy na podporu dlouhodobých stáží studentů ve firmách v příhraničních oblastech – „duální vzdělávání“)  3) rozvoj a implementace společných systémových opatření a společně implementované programy v oblasti vzdělávání v podobě:  studijních plánů/osnov  výměn studentů a pracovníků  přípravy základních zásad pro harmonizaci a uznávání kvalifikací  specializovaných dvojstranných odborně vzdělávacích programů  výuky cizích jazyků  Tyto předpokládané podpory zahrnují studia a odborné kvalifikace, plánování aktivit stejně jako investice do infrastruktury, zařízení a vybavení (v souladu s podmínkami stanovených specifickými kritérii).

8 Společná pravidla způsobilosti – obecné zásady  pro české žadatele – projekt nesmí současně obdržet podporu z jiného programu financovaného EU  časová způsobilost výdajů  způsobilé nejdříve od 1. ledna 2014  konec implementace nejpozději 31. prosince 2022  náklady na přípravu – jednorázová paušální částka celkových výdajů ve výši 5000 € na projekt (pro VP)


Stáhnout ppt "INTERREG V-A AT-CZ 2014 - 2020 Listopad 2015 Informace pro Pracovní skupinu/regionální kolegium pro cestovní ruch při RSK JMK."

Podobné prezentace


Reklamy Google