Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ MAS BYSTŘIČKA PROJEKT SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ MAS BYSTŘIČKA PROJEKT SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“"— Transkript prezentace:

1 STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ MAS BYSTŘIČKA PROJEKT SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“

2 Území MAS Bystřička zasahuje do dvou ORP a dvou mikroregionů SPOLUPRÁCE OBCÍ NA ÚZEMÍ MAS PROBÍHALA V MINULÉM OBDOBÍ PŘEDEVŠÍM NA BÁZI DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ – SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA A MIKROREGIONU MORAVSKOBEROUNSKO.

3

4 Oficiální spolupráce obcí v období PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ o PROJEKTY OBOU MIKROREGIONŮ BYLY ZAMĚŘENY NA PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ – ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU A SYSTÉMU HLÁŠENÍ POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ (NOVÉ HLÁSIČE, BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS) ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ o OPĚT REALIZOVÁNY PROJEKTY OBOU MIKROREGIONŮ, ZAMĚŘENÉ NA POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRŮ, BIOPOPELNIC, KOMPOSTOVACÍCH SIL A VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ ZAMĚSTNANOST ZAMĚSTNANOST o PROJEKT MIKROREGIONU BYSTŘIČKA REALIZOVANÝ V LETECH , ZAMĚŘENÝ NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATEL NA RŮZNÝCH PRACOVNÍCH POZICÍCH – OD TECHNICKÝCH PO ADMINISTRATIVNÍ PRÁCE, PO DOBU 20 MĚSÍCŮ

5 Neformální spolupráce obcí ŠKOLSTVÍ ŠKOLSTVÍ – VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V DOTAČNÍCH OBORECH, ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH VÝUKOVÝCH METOD. SPORTOVNÍ AKTIVITY MLÁDEŽE SPORTOVNÍ AKTIVITY MLÁDEŽE – SPORTOVNÍ HRY DĚTÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL MIKROREGIONU BYSTŘIČKA SPORTOVNÍ AKTIVITY - SPORTOVNÍ AKTIVITY - POZNÁVACÍ CYKLOJÍZDA MIKROREGIONEM MORAVSKOBEROUNSKO A CYKLOJÍZDA MIKROREGIONEM BYSTŘIČKA, TURNAJ V MALÉ KOPANÉ, TURNAJ VE STOLNÍM TENISE KULTURNÍ AKCE KULTURNÍ AKCE – DEN REGIONU, MIKROREGIONÁLNÍ PLES

6 Zaměstnanost a sociální záležitosti PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ – ŠKOLENÍ, KURZY, SEMINÁŘE, REKVALIFIKACE ZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ NA POTŘEBY MÍSTNÍHO TRHU PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATEL DO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A NÁSLEDNĚ I NA TRH PRÁCE

7 Odpadové hospodářství DLE POTŘEBY DOBUDOVÁNÍ SBĚRNÝCH DVORŮ SPOLEČNÉ KOMPOSTÁRNY NÁKUP TECHNIKY K ÚDRŽBĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ SNÍŽENÍ CEN ZA SVOZ ODPADU SPOLEČNOU POPTÁVKOU VZDĚLÁVÁNÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI, VČETNĚ ŠKOLNÍ MLÁDEŽE V OBLASTI EKOLOGIE

8 Protipovodňová opatření a krizové řízení SDÍLENÍ DATABÁZÍ ZE SÍTĚ VAROVNÉHO A VYROZUMÍVACÍHO SYSTÉMU Z OBOU MIKROREGIONŮ – PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ, SPOLEČNÝ POSTUP PŘI POVODŇOVÉM OHROŽENÍ MODERNIZACE SOUČASNÉHO VAROVNÉHO A VYROZUMÍVACÍHO SYSTÉMU

9 Rozvoj cestovního ruchu VELKÝ POTENCIÁL PŘEDEVŠÍM V SEVERNÍ OBLASTI MAS BYSTŘIČKA PODPORA AGROTURISTIKY NAVAZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH CYKLOTRAS A TRAS PRO PĚŠÍ DO ŠIRŠÍCH SÍTÍ I MEZI SOUSEDNÍMI MAS BUDOVÁNÍ DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY PRO NÁVŠTĚVNÍKY VZNIK MOBILNÍCH APLIKACÍ, INTERAKTIVNÍCH PRŮVODCŮ, TEMATICKÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY, VZNIK GEOCACHINGOVÉ SÍTĚ, ATD.

10 Cíle budoucí spolupráce obcí SNÍŽIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ ÚŘADŮ ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI OBYVATEL ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ROZVÍJET CESTOVNÍ RUCH NA ÚZEMÍ MAS

11 Konkrétní zamýšlená témata pro rok 2016 VYTVOŘENÍ KONZULTAČNÍHO MÍSTA PRO PODNIKATELE, INFORMOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNÝ TENDR OBCÍ NA FIRMU PRO SVOZ ODPADU PROJEKT NA VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTU PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

12 Výhled možných projektů pro roky VYTVOŘENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU, KTERÝ BUDE ZAMĚSTNÁVAT ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBYVATEL ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ PROJEKT NA VYBUDOVÁNÍ KOMPOSTÁREN A POŘÍZENÍ TECHNIKY PRO ÚDRŽBU VEŘEJNÉ ZELENĚ ZŘÍZENÍ SPOLEČNÉHO SBĚRNÉHO DVORA MODERNIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH VAROVNÝCH A VYROZUMÍVACÍCH SYSTÉMŮ ZAJIŠTĚNÍ SPOLEČNÉHO PRÁVNÍKA PRO OBCE VZNIK MOBILNÍ APLIKACE (PRŮVODCE) PRO PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍCH WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NÁVŠTĚVNÍKY I OBYVATELE – PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU

13 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST PETRA JANIŠOVÁ MAS BYSTŘIČKA ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ VELKÁ BYSTŘICE TEL:


Stáhnout ppt "STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ MAS BYSTŘIČKA PROJEKT SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“"

Podobné prezentace


Reklamy Google