Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF – 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) PALMIF – 3 projekty (Fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF – 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) PALMIF – 3 projekty (Fond."— Transkript prezentace:

1

2

3 PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF – 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) PALMIF – 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní školy – další vzdělávání (OP RLZ), partner projektu Adaptabilní školy – další vzdělávání (OP RLZ), partner projektu Modulární vzdělávání dospělých s využitím e-learningu (OP RLZ) Modulární vzdělávání dospělých s využitím e-learningu (OP RLZ) Projekty, jejichž realizace probíhá v současné době UNIV 2 kraje (OP VK) – partner projektu UNIV 2 kraje (OP VK) – partner projektu VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

4 SCHÉMAPROCESUVZDĚLÁVÁNÍDOSPĚLÝCH

5 Od roku 1996, kdy se naše škola zapojila do realizací rekvalifikačních projektů, prošly úspěšně různými vzdělávacími programy následující počty účastníků : rekvalifikační kurzy motivační a řemeslné 198 kurzy svařování 217 kurzy výpočetní techniky 701 kvalifikační zkoušky 12 rekvalifikační studium v učebních oborech 154 celkový počet absolventů rekvalifikačních kurzů1 128 VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

6 ZKUŠENOSTI ZE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH : PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ověření poptávky a potřeb – nutná spolupráce s firmami nebo úřady práce ověření poptávky a potřeb – nutná spolupráce s firmami nebo úřady práce zpracování základní nabídky vzdělávacích programů zpracování základní nabídky vzdělávacích programů upřesnění obsahu a rozsahu studia podle potřeb konkrétních firem (popř. úřadů práce) a podle úrovně vstupních znalostí účastníků studia upřesnění obsahu a rozsahu studia podle potřeb konkrétních firem (popř. úřadů práce) a podle úrovně vstupních znalostí účastníků studia projednání spolupráce s firmami při vlastní realizaci vzdělávacího programu – praxe na pracovištích firmy, zapojení odborných pracovníků do lektorské činnosti projednání spolupráce s firmami při vlastní realizaci vzdělávacího programu – praxe na pracovištích firmy, zapojení odborných pracovníků do lektorské činnosti

7 Program pravidelných setkání zástupců firem s rodiči nově přijatých žáků a s pracovníky školy Program pravidelných setkání zástupců firem s rodiči nově přijatých žáků a s pracovníky školy Informace o počtech přijatých žáků podle oborů a o zájmu firem o jednotlivé obory Informace o počtech přijatých žáků podle oborů a o zájmu firem o jednotlivé obory Organizace výuky v 1. ročníku podle školních vzdělávacích programů (tzv. společný 1. ročník) a možnosti, které z ní vyplývají pro spolupráci firem, školy, rodičů a žáků Organizace výuky v 1. ročníku podle školních vzdělávacích programů (tzv. společný 1. ročník) a možnosti, které z ní vyplývají pro spolupráci firem, školy, rodičů a žáků Vyhodnocení souvislé praxe žáků ve firmách a dohodnutí podmínek pro příští školní rok Vyhodnocení souvislé praxe žáků ve firmách a dohodnutí podmínek pro příští školní rok SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI

8 Informace o programech pro vzdělávání dospělých a nabídky vzdělávacích kurzů pro vzdělávání zaměstnanců firem, např. Řídící systémy a obsluha CNC obráběcích strojůInformace o programech pro vzdělávání dospělých a nabídky vzdělávacích kurzů pro vzdělávání zaměstnanců firem, např. Řídící systémy a obsluha CNC obráběcích strojů Názory firem na práci poradního sboru – Oborové rady při SŠTNázory firem na práci poradního sboru – Oborové rady při SŠT Prohlídka pracovišť školy a učeben pro výuku CNC obrábění, mechatroniky a průmyslové automatizaceProhlídka pracovišť školy a učeben pro výuku CNC obrábění, mechatroniky a průmyslové automatizace Individuální pohovory s rodiči nově přijatých žáků ve vyhrazených místnostechIndividuální pohovory s rodiči nově přijatých žáků ve vyhrazených místnostech SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI

9 Souvislá odborná praxe v závěrečném ročníku studia Naše škola ve spolupráci s nejvýznamnějšími firmami v regionu organizuje souvislou praxi žáků 4. ročníků studijních oborů již od roku 2005. Výsledná hodnocení školy, firem i samotných žáků jednoznačně hovoří pro tento způsob přípravy, neboť žáci před ukončením studia mají možnost poznat reálné pracovní prostředí i vývoj profesí, pro které se připravují. Hodnocení firem je pro školu důležité pro posouzení úrovně budoucích absolventů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI

10

11 Obsah práce poradního sboru – Oborové rady při SŠT Cílem poradního sboru je prohloubení spolupráce naší školy s firmami při počátečním i dalším vzdělávání v technických oborech. Podstatou spolupráce je každoročně minimálně dvakrát ročně (duben – po přijímacím řízení, říjen nebo listopad – po nástupu nových žáků do školy) svolat schůzku zástupců školy a firem, na které je možné si vzájemně vyměnit názory na obsah výchovně vzdělávací práce školy a dohodnout se na další spolupráci včetně spolupráce s žáky a jejich rodiči. SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI

12 Na schůzkách navrhujeme následující body programu : informace školy o výsledcích výchovně vzdělávací práce a plánovaných záměrech informace školy o výsledcích výchovně vzdělávací práce a plánovaných záměrech vzdělávací nabídka školy v počátečním i dalším vzdělávání vzdělávací nabídka školy v počátečním i dalším vzdělávání odborná praxe žáků školy na pracovištích firem odborná praxe žáků školy na pracovištích firem vývoj zájmu veřejnosti o jednotlivé obory studia vývoj zájmu veřejnosti o jednotlivé obory studia názory zástupců firem na obsah a kvalitu výchovně vzdělávací práce školy a náměty na její zlepšení názory zástupců firem na obsah a kvalitu výchovně vzdělávací práce školy a náměty na její zlepšení informace o potřebě profesí v jednotlivých firmách a způsobu případné motivace žáků informace o potřebě profesí v jednotlivých firmách a způsobu případné motivace žáků SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI

13 informace firem o vývoji a perspektivě jednotlivých profesí, záměrech rozvoje firmy, pracovních a platových podmínkách informace firem o vývoji a perspektivě jednotlivých profesí, záměrech rozvoje firmy, pracovních a platových podmínkách projednání společného postupu při získávání žáků ke studiu v technických učebních a studijních oborech projednání společného postupu při získávání žáků ke studiu v technických učebních a studijních oborech požadavky firem na vzdělávání svých zaměstnanců (rekvalifikace, zvyšování kvalifikace apod.) požadavky firem na vzdělávání svých zaměstnanců (rekvalifikace, zvyšování kvalifikace apod.) nabídka možností spolupráce firem se školou (exkurze, odborné vzdělávání pedagogických pracovníků, stáže ve firmě, prezentace výrobků firmy apod. nabídka možností spolupráce firem se školou (exkurze, odborné vzdělávání pedagogických pracovníků, stáže ve firmě, prezentace výrobků firmy apod. SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI

14 DĚKUJEME ZA POZORNOST

15


Stáhnout ppt "PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF – 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) PALMIF – 3 projekty (Fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google