Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akční plán podpory odborného vzdělávání stav realizace k 1. 10. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akční plán podpory odborného vzdělávání stav realizace k 1. 10. 2009."— Transkript prezentace:

1 Akční plán podpory odborného vzdělávání stav realizace k 1. 10. 2009

2 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy vzdělávání, zaměstnanost a trh práce jsou těsně propojeny vzdělávání a odborná příprava jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti soulad mezi požadavky trhu práce a existující nabídkou vzdělávání MŠMT může používat jen nepřímé, nikoli direktivní nástroje zpětná vazba mezi trhem práce a vzděláváním má poměrně dlouhý časový posun zaměstnavatelé, zaměstnanci, vzdělávací instituce, žáci a rodiče jednají svobodně a samostatně nestabilita trhu práce generuje rychle a nečekaně se měnící požadavky v oblasti kvalifikace pracovníků

3 Demografický vývoj Vývoj počtu 15letých osob v ČR 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016 2017201820192020 Počty osob ve věku 15 let Zdroj: ČSÚ

4 HISTORIE Listopad 2007 – únor 2008 Materiál - „Návrh možných řešení problémů spojených s poklesem počtu žáků nastupujících do středních škol“ Srpen – září 2008 Kapitola - „Motivační program spolupráce škol a zaměstnavatelů“ Mezirezortní jednání se zástupci MF, MPSV, MPO, MZe a MMR Říjen – listopad 2008 Změna názvu – „Akční plán podpory odborného vzdělávání“ Dne 16. prosince 2008 schváleno Vládou ČR

5 OBSAH 1.Střední odborné školství v ČR a v zemích EU 2.Odhady potřeb trhu práce v ČR pro období 2008 – 2015 3.Projekce počtu žáků středních škol pro období 2008 – 2015 4.Vzdělávací politiky krajů 5.Návrhy opatření k podpoře odborného vzdělávání Přílohy 1 - 7 1 – 4Analytická část 5Konkrétní návrhy opatření Přílohy 1 – 7Situace v jednotlivých krajích

6 Návrhy opatření k podpoře odborného vzdělávání

7 Zvýšení prostupnosti vzdělávací soustavy Novela školského zákona za účelem: Vytvořit podmínky pro maximální prostupnost oborů vzdělání, tj. umožnit existenci oborů nástavbového studia, které nejsou odvozovány od 4letých oborů vzdělání. Stav: zakotveno ve školském zákoně v tomto roce zařazeny do nařízení vlády o soustavě oborů první 3 samostatné nástavby pro příští rok připraveno cca 30 samostatných nástaveb – dokončení nového systému nástavbového studia

8 Zvýšení prostupnosti vzdělávací soustavy Novela školského zákona za účelem: Zavést zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem. Stav: zakotveno ve školském zákoně školy mohou tato studia zařadit do svých vzdělávacích programů

9 Zvýšení prostupnosti vzdělávací soustavy Novela školského zákona za účelem: Podpořit 4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání, jejichž součástí je odborný výcvik, nově také získáním výučního listu. Stav: zařazeno do další novely školského zákona projednávání této novely pozastaveno

10 Kariérové poradenství a informování veřejnosti Národní ústav odborného vzdělávání Centrum kariérového poradenství (CKP) projekty ESF - VIP Kariéra (vzdělávání – informace – poradenství), webové stránky www.infoabsolvent.cz www.infoabsolvent.cz odborné konference, semináře a školení

11 Motivační program spolupráce škol a zaměstnavatelů

12 Základním cílem je stimulovat spolupráci mezi odbornými školami a zaměstnavateli, prostřednictvím: Minimálních legislativních úprav Ekonomicky neutrálních nástrojů Řešení s rychlým a zároveň dlouhodobým efektem Meziresortní spolupráce

13 Umožnit školám použít část normativu na mzdové náklady smluvního partnera, spojené s realizací praktické výuky Doplnit vyhlášku o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři o výčet náležitostí, které by měla obsahovat smlouva mezi zaměstnavatelem a školou, o bližší specifikaci činností, které budou žáci na pracovišti zaměstnavatele vykonávat, a dále o ujednání o náhradě nákladů, bude-li taková náhrada zaměstnavateli ze strany školy poskytnuta. Stav: připraven návrh úpravy vyhlášky – ukončeno vnější připomínkové řízení příprava pro předložení do Legislativní rady vlády

14 Umožnit školám použít část normativu na mzdové náklady smluvního partnera, spojené s realizací praktické výuky Nově stanovit maximální počet žáků na jednoho instruktora Stav: připraven návrh úpravy vyhlášky – ukončeno vnější připomínkové řízení příprava pro předložení do Legislativní rady vlády

15 Umožnit školám použít část normativu na mzdové náklady smluvního partnera, spojené s realizací praktické výuky Doplnit ustanovení školského zákona o předpoklady a požadavky pro výkon činnosti instruktorů Stav: po právním rozboru zařazeno do novely vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři připraven návrh – ukončeno vnější připomínkové řízení příprava pro předložení do Legislativní rady vlády

16 Praktická výuka u zaměstnavatele Prostředky státního rozpočtu Prostředky zaměstnavatele ŠKOLA ZAMĚSTNAVATEL Smlouva

17 Vytvoření lepších podmínek pro spoluúčast zaměstnavatelů při tvorbě nového obsahu vzdělávání, při inovacích stávajícího obsahu vzdělávání a při hodnocení výsledků vzdělávání Zakotvit podmínku účasti odborníka z praxe coby dalšího člen ve zkušební maturitní komisi v oborech odborného vzdělání. Doplnění školského zákona o nárok na odměnu. Stav: současný školský zákon účast odborníka v maturitní komisi umožňuje otázka zakotvení nároku na odměnu je vzhledem k nárokům na státní rozpočet odložena

18 Podpora vstupu zaměstnavatelů do financování odborného vzdělávání V rámci novelizace zákona o daních z příjmů ošetřit přímé i nepřímé financování středního a vyššího odborného vzdělávání ze strany zaměstnavatelů jeho zohledněním jako uznatelného výdaje v příslušných ustanoveních zákona, pokud tyto výdaje není povinen uhradit stát či zřizovatel. Stav: úprava zákona o daních z příjmů zahrnuta do návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi MPSV do programu jednání 60. schůze PS PČR nebylo zařazeno

19 ZAMĚSTNAVATEL ŠKOLA ŽÁK Smlouva MOTIVAČNÍ PŘÍSPĚVEK MF MPSV MŠMT Vytvoření právního rámce vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy, který se připravuje pro potřeby zaměstnavatele MS

20 MF MPSV MŠMT Vytvoření právního rámce vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy, který se připravuje pro potřeby zaměstnavatele MS Stav: připraveno doporučení MŠMT pro školy, žáky, rodiče a zaměstnavatele k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy připraveny vzory: Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku Pracovní smlouva s odloženým nástupem do práce Dohoda o ručení, včetně čestného prohlášení ručitele MF MPSV MŠMT MS

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Akční plán podpory odborného vzdělávání stav realizace k 1. 10. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google