Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání území SO ORP Nýřany Nýřany 28.6.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání území SO ORP Nýřany Nýřany 28.6.2016."— Transkript prezentace:

1 1. setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání území SO ORP Nýřany Nýřany

2 Program setkání Představení tvorby MAP Role Řídícího výboru – schvalování statutu a jednacího řádu Volba předsedy Řídícího výboru Představení struktury strategického rámce MAP Silné a slabé stránky školství SO ORP Nýřany v povinných oblastech MAP dle šetření MŠMT

3 Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Nýřany – co to je? Platforma/partnerství lidí a institucí – nastartování/podpora konkrétní spolupráce ředitelů, učitelů, zřizovatelů škol, rodičů, organizací zájmového i neformálního vzdělávání v SO ORP Nýřany. Nástroj pro efektivní regionální zaměření dotací do předškolního a základního vzdělávání z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) a Integrovaného regionálního operačního programu Strategický dokument

4 Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Nýřany – co proběhne? Vytvoření řídícího výboru MAP - červen 2016) Zpracování strategického rámce MAP (povinná příloha k IROP 2.4 v rámci projektů základních škol) – do konce října 2016 Individuální rozhovory na jednotlivých školách (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a zařízení zájmového vzdělávání (DDM) pro konkrétní obsahové zaměření MAP – do konce října 2016

5 Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Nýřany – Řídící výbor Je hlavním orgánem MAP, kterému jsou předkládány k diskusi a ke schválení výstupy projektu i návrh dalšího postupu realizace projektu Je složený ze zástupců škol, zřizovatelů škol, zástupců organizací neformálního vzdělávání, zástupců rodičů, Kraje, atd. Jednání řídícího výboru jsou otevřená

6 Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Nýřany – Řídící výbor 1. setkání – schvalování statutu a jednacího řádu, představení tvorby MAP 2. setkání (září) –, představení výstupů z rozhovorů, společná tvorba cílů a priorit MAP SO ORP Nýřany 3. setkání (říjen) schvalování strategického rámce MAP SO ORP Nýřany Po schválení strategického rámce bude interval setkávání cca. dvouměsíční

7 Strategický rámec MAP Obsahuje priority a cíle v povinných i zvolených tématech MAP Obsahuje seznam investičních potřeb školství i vzdělávání z území SO ORP Nýřany Aktualizace strategického rámce probíhá každých šest měsíců (zejména s ohledem na tabulku investičních potřeb) Soulad se strategickým rámcem povinnou součástí projektů základních škol a investic pro celoživotní a neformální vzdělávání žádajících o podporu z IROP 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)

8 Strategický rámec MAP – metodika zpracování Zpracování analýz v oblasti školství a vzdělávání (do konce srpna 2016) Realizace rozhovorů se školami, ZUŠ a DDM (do konce října 2016) a sběr investičních potřeb (zejména s ohledem na plánovanou výzvu IROP 2.4) Vytvoření návrhu cílů a priorit a projednání tohoto návrhu na Řídícím výboru MAP (na konci září 2016) Elektronické připomínkování návrhu Strategického rámce MAP a vypořádání připomínek (říjen 2016) Schválení strategického rámce MAP (konec října 2016) První aktualizace (s ohledem na další investiční potřeby v území) proběhne v dubnu 2017

9 Výstupy ze šetření MŠMT Šetření MŠMT proběhlo na podzim roku 2015 Každá škola má vyhodnocení svého dotazníku k dispozici, realizační tým má pouze výsledky za celé území SO ORP Nýřany Definování silných a slabých stránek povinných témat MAP (Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze a kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost, Inkluzivní vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem) Podklad pro tvorbu priorit a cílů v povinných oblastech

10 Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Nýřany Děkuji za pozornost. Mgr. Tomáš Svoboda


Stáhnout ppt "1. setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání území SO ORP Nýřany Nýřany 28.6.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google