Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání území SO ORP Nýřany Nýřany 28.6.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání území SO ORP Nýřany Nýřany 28.6.2016."— Transkript prezentace:

1 1. setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání území SO ORP Nýřany Nýřany 28.6.2016

2 Program setkání Představení tvorby MAP Role Řídícího výboru – schvalování statutu a jednacího řádu Volba předsedy Řídícího výboru Představení struktury strategického rámce MAP Silné a slabé stránky školství SO ORP Nýřany v povinných oblastech MAP dle šetření MŠMT

3 Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Nýřany – co to je? Platforma/partnerství lidí a institucí – nastartování/podpora konkrétní spolupráce ředitelů, učitelů, zřizovatelů škol, rodičů, organizací zájmového i neformálního vzdělávání v SO ORP Nýřany. Nástroj pro efektivní regionální zaměření dotací do předškolního a základního vzdělávání z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) a Integrovaného regionálního operačního programu Strategický dokument

4 Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Nýřany – co proběhne? Vytvoření řídícího výboru MAP - červen 2016) Zpracování strategického rámce MAP (povinná příloha k IROP 2.4 v rámci projektů základních škol) – do konce října 2016 Individuální rozhovory na jednotlivých školách (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a zařízení zájmového vzdělávání (DDM) pro konkrétní obsahové zaměření MAP – do konce října 2016

5 Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Nýřany – Řídící výbor Je hlavním orgánem MAP, kterému jsou předkládány k diskusi a ke schválení výstupy projektu i návrh dalšího postupu realizace projektu Je složený ze zástupců škol, zřizovatelů škol, zástupců organizací neformálního vzdělávání, zástupců rodičů, Kraje, atd. Jednání řídícího výboru jsou otevřená

6 Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Nýřany – Řídící výbor 1. setkání – schvalování statutu a jednacího řádu, představení tvorby MAP 2. setkání (září) –, představení výstupů z rozhovorů, společná tvorba cílů a priorit MAP SO ORP Nýřany 3. setkání (říjen) schvalování strategického rámce MAP SO ORP Nýřany Po schválení strategického rámce bude interval setkávání cca. dvouměsíční

7 Strategický rámec MAP Obsahuje priority a cíle v povinných i zvolených tématech MAP Obsahuje seznam investičních potřeb školství i vzdělávání z území SO ORP Nýřany Aktualizace strategického rámce probíhá každých šest měsíců (zejména s ohledem na tabulku investičních potřeb) Soulad se strategickým rámcem povinnou součástí projektů základních škol a investic pro celoživotní a neformální vzdělávání žádajících o podporu z IROP 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)

8 Strategický rámec MAP – metodika zpracování Zpracování analýz v oblasti školství a vzdělávání (do konce srpna 2016) Realizace rozhovorů se školami, ZUŠ a DDM (do konce října 2016) a sběr investičních potřeb (zejména s ohledem na plánovanou výzvu IROP 2.4) Vytvoření návrhu cílů a priorit a projednání tohoto návrhu na Řídícím výboru MAP (na konci září 2016) Elektronické připomínkování návrhu Strategického rámce MAP a vypořádání připomínek (říjen 2016) Schválení strategického rámce MAP (konec října 2016) První aktualizace (s ohledem na další investiční potřeby v území) proběhne v dubnu 2017

9 Výstupy ze šetření MŠMT Šetření MŠMT proběhlo na podzim roku 2015 Každá škola má vyhodnocení svého dotazníku k dispozici, realizační tým má pouze výsledky za celé území SO ORP Nýřany Definování silných a slabých stránek povinných témat MAP (Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze a kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost, Inkluzivní vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem) Podklad pro tvorbu priorit a cílů v povinných oblastech

10 Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Nýřany Děkuji za pozornost. Mgr. Tomáš Svoboda 777 793 725 tomas.svoboda@cpkp.cz svoboda@mas-radbuza.cz


Stáhnout ppt "1. setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání území SO ORP Nýřany Nýřany 28.6.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google