Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANIMACE škol Šumperk, 1. 4. 2016. Slovníček pojmů „bruselština“ MAS – „místní akční skupina“ IROP – „integrovaný regionální operační program“ OP VVV –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANIMACE škol Šumperk, 1. 4. 2016. Slovníček pojmů „bruselština“ MAS – „místní akční skupina“ IROP – „integrovaný regionální operační program“ OP VVV –"— Transkript prezentace:

1 ANIMACE škol Šumperk, 1. 4. 2016

2 Slovníček pojmů „bruselština“ MAS – „místní akční skupina“ IROP – „integrovaný regionální operační program“ OP VVV – „operační program věda, výzkum, vzdělání“ MAP – „místní akční plán vzdělávání“ ORP – „obec s rozšířenou působností“ KAP – „krajský akční plán“ (platí pro střední školy) KLIMA – „Kultura učení – Leadership – Inkluze – Metodická podpora učitele – Aktivizující formy učení“ opatření – „soubor aktivit, které vedou k naplnění priorit unie“ šablony – „nástroj zjednodušeného financování projektů“ systém MS 2014+ - elektronický systém podávání žádostí

3 Realizační tým MAS Šumperský venkov, z. s. Mgr. Ivana Hanáková – hanakova@sumperskyvenkov.czhanakova@sumperskyvenkov.cz Mgr. Martin Kuchtík – kuchtik@sumperskyvenkov.czkuchtik@sumperskyvenkov.cz MAS Horní Pomoraví, o. p. s. Mgr. Anna Bartošová – bartosova@hornipomoravi.eubartosova@hornipomoravi.eu Ing. Hana Pospíšilová

4 MAP vs. „šablony“ MAP společná koncepce rozvoje regionálního školství propojení jednotlivých typů vzdělávací soustavy vč. neformálního povinný předpoklad k individuálním žádostem škol (ať školy žádají přímo řídící orgán nebo prostřednictvím nějaké organizace) řeší tvrdé i měkké projekty z operačních programů (zj. IROP a OPZ) projekty údajně od léta 2016 (proto nutné schválení prvotního strategického rámce) zpracovává se pro území ORP „šablony“ konkrétní projekty pro MŠ a ZŠ vedené ve školském rejstříku (které vyplnily dotazník) zpracovává si každá škola ve spolupráci s příslušnou MAS od dubna 2016

5 „šablony“ šablona = aktivita za konkrétně danou finanční částku výzvy od dubna 2016 – leden 2017 délka šablony 12 – 24 měsíců finance – minimálně 200 000,- Kč (+ 2112,- Kč/žák školy) = maximální částka finance – proces schválení max. 5 měsíců zálohová platba ve výši 60% žádaných nákladů nutnost zvážit své potřeby a možnosti (stupeň potřeby podpory, délka pracovního úvazku…) šetření a převod financí mezi šablonami je možná nelze dodatečně vyřadit typ šablony, na kterou se již žádalo

6 „šablony“ - přehled MŠ + ZŠ Personální podpora (vždy úvazek 0,5; 12 – 24 měsíců) – školní asistent – školní speciální pedagog – školní psycholog – sociální pedagog

7 „šablony“ - přehled MŠ Personální podpora (vždy úvazek 0,5; 12 – 24 měsíců) – chůva Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ – individuální / týmový / supervize – sdílení zkušeností prostřednictvím vzájemných návštěv – specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ – prevence logopedických vad a komunikačních schopností – individualizace vzdělávání v MŠ (DVPP pedagogů) – odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči v MŠ

8 „šablony“ - přehled ZŠ Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – CLIL ve výuce na ZŠ – DVPP – 20 / 40 / 60 / 80 hodin – zaměření na čtenářskou, matematickou gramotnost, jazyky nebo mentoring – DVPP – 40 / 80 hodin se zaměřením na inkluzi – vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (v rámci jedné školy) – příprava materiálů, nápady… – tandemová výuka na ZŠ (v rámci jedné školy) – výuka ve dvou – sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ – vzdělávání celého sboru na téma inkluze

9 „šablony“ - přehled ZŠ Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – čtenářský klub (kombinace žáků ohrožených školním neúspěchem) – klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ (kombinace žáků ohrožených školním neúspěchem) – doučování žáků – spolupráce s rodiči žáků ZŠ

10 „šablony“ - administrace komunikace s MŠMT pouze elektronicky – žádost i vyúčtování při žádosti minimální počet příloh – většina přímo v systému čestná prohlášení o typu školy skenovat osvědčení, prezenční listiny, smlouvy… v případě kontroly na místě se bude nahlížet do originálů všeho – TK, smlouvy, prezenční listiny, osvědčení, výkazy práce Způsobilými výdaji je: max. výše šablony Je uznán každý takový, kdy je splněný výstup (cena DVPP je levnější než cena šablony… bude upřesňováno)

11 „šablony“ - administrace způsobilé výdaje od 1. 8. 2016 financování přes kraj – zřizovatele – školu realizací projektu se naplňují vždy tři specifické cíle – je třeba procentuální zohlednění v žádosti závazné indikátory: – 5 40 00 – podpořené osoby – 5 25 10 - projekt šetření a převod financí mezi šablonami je možný

12 „šablony“ „Program OP VVV není primárně zaměřen na podporu dětí, ale na změnu vyučovacího systému, posléze na žáky“

13 MS 2014+ https://mseu.mssf.cz/ Systém pro podávání žádostí – šablon i dalších – individuální registrace Veškerá moc je dána správci projektu (podpis si nechte na škole) doporučujeme, aby byl zvolen i „zástupce“

14 Místní akční skupiny MAS Šumperský venkov, z. s.; MAS Horní Pomoraví, o. p. s. obce – podnikatelé – neziskové organizace dotace pro regiony, projekty spolupráce nové programovací období 2014 - 2020

15 Indikativní seznam šablon pro školy – klíčové aktivity s daným rozpočtem a výstupem MŠ Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ Podpora ředitelů, pedagogů, sdílení zkušeností Personální podpora MŠ Chůva, speciální pedagog, sociální pedagog Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ Prevence logopedických vad, individualizace, spolupráce s rodiči ZŠ Extrakurikulární rozvojové aktivity Čtenářský klub, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti Personální podpora Asistent pedagoga, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog Spolupráce s rodiči Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ DVPP, podpora kvality výuky, tandemová výuka, CLIL, sdílení zkušeností

16 kontakt MAS Šumperský venkov, z. s. Nový Malín 240, 788 03 Mgr. Jakub Dolníček J.Dolnicek@seznam.cz +420 603 984 239


Stáhnout ppt "ANIMACE škol Šumperk, 1. 4. 2016. Slovníček pojmů „bruselština“ MAS – „místní akční skupina“ IROP – „integrovaný regionální operační program“ OP VVV –"

Podobné prezentace


Reklamy Google