Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANIMACE škol Šumperk, 1. 4. 2016. Slovníček pojmů „bruselština“ MAS – „místní akční skupina“ IROP – „integrovaný regionální operační program“ OP VVV –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANIMACE škol Šumperk, 1. 4. 2016. Slovníček pojmů „bruselština“ MAS – „místní akční skupina“ IROP – „integrovaný regionální operační program“ OP VVV –"— Transkript prezentace:

1 ANIMACE škol Šumperk,

2 Slovníček pojmů „bruselština“ MAS – „místní akční skupina“ IROP – „integrovaný regionální operační program“ OP VVV – „operační program věda, výzkum, vzdělání“ MAP – „místní akční plán vzdělávání“ ORP – „obec s rozšířenou působností“ KAP – „krajský akční plán“ (platí pro střední školy) KLIMA – „Kultura učení – Leadership – Inkluze – Metodická podpora učitele – Aktivizující formy učení“ opatření – „soubor aktivit, které vedou k naplnění priorit unie“ šablony – „nástroj zjednodušeného financování projektů“ systém MS elektronický systém podávání žádostí

3 Realizační tým MAS Šumperský venkov, z. s. Mgr. Ivana Hanáková – Mgr. Martin Kuchtík – MAS Horní Pomoraví, o. p. s. Mgr. Anna Bartošová – Ing. Hana Pospíšilová

4 MAP vs. „šablony“ MAP společná koncepce rozvoje regionálního školství propojení jednotlivých typů vzdělávací soustavy vč. neformálního povinný předpoklad k individuálním žádostem škol (ať školy žádají přímo řídící orgán nebo prostřednictvím nějaké organizace) řeší tvrdé i měkké projekty z operačních programů (zj. IROP a OPZ) projekty údajně od léta 2016 (proto nutné schválení prvotního strategického rámce) zpracovává se pro území ORP „šablony“ konkrétní projekty pro MŠ a ZŠ vedené ve školském rejstříku (které vyplnily dotazník) zpracovává si každá škola ve spolupráci s příslušnou MAS od dubna 2016

5 „šablony“ šablona = aktivita za konkrétně danou finanční částku výzvy od dubna 2016 – leden 2017 délka šablony 12 – 24 měsíců finance – minimálně ,- Kč (+ 2112,- Kč/žák školy) = maximální částka finance – proces schválení max. 5 měsíců zálohová platba ve výši 60% žádaných nákladů nutnost zvážit své potřeby a možnosti (stupeň potřeby podpory, délka pracovního úvazku…) šetření a převod financí mezi šablonami je možná nelze dodatečně vyřadit typ šablony, na kterou se již žádalo

6 „šablony“ - přehled MŠ + ZŠ Personální podpora (vždy úvazek 0,5; 12 – 24 měsíců) – školní asistent – školní speciální pedagog – školní psycholog – sociální pedagog

7 „šablony“ - přehled MŠ Personální podpora (vždy úvazek 0,5; 12 – 24 měsíců) – chůva Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ – individuální / týmový / supervize – sdílení zkušeností prostřednictvím vzájemných návštěv – specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ – prevence logopedických vad a komunikačních schopností – individualizace vzdělávání v MŠ (DVPP pedagogů) – odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči v MŠ

8 „šablony“ - přehled ZŠ Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – CLIL ve výuce na ZŠ – DVPP – 20 / 40 / 60 / 80 hodin – zaměření na čtenářskou, matematickou gramotnost, jazyky nebo mentoring – DVPP – 40 / 80 hodin se zaměřením na inkluzi – vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (v rámci jedné školy) – příprava materiálů, nápady… – tandemová výuka na ZŠ (v rámci jedné školy) – výuka ve dvou – sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ – vzdělávání celého sboru na téma inkluze

9 „šablony“ - přehled ZŠ Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – čtenářský klub (kombinace žáků ohrožených školním neúspěchem) – klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ (kombinace žáků ohrožených školním neúspěchem) – doučování žáků – spolupráce s rodiči žáků ZŠ

10 „šablony“ - administrace komunikace s MŠMT pouze elektronicky – žádost i vyúčtování při žádosti minimální počet příloh – většina přímo v systému čestná prohlášení o typu školy skenovat osvědčení, prezenční listiny, smlouvy… v případě kontroly na místě se bude nahlížet do originálů všeho – TK, smlouvy, prezenční listiny, osvědčení, výkazy práce Způsobilými výdaji je: max. výše šablony Je uznán každý takový, kdy je splněný výstup (cena DVPP je levnější než cena šablony… bude upřesňováno)

11 „šablony“ - administrace způsobilé výdaje od financování přes kraj – zřizovatele – školu realizací projektu se naplňují vždy tři specifické cíle – je třeba procentuální zohlednění v žádosti závazné indikátory: – – podpořené osoby – projekt šetření a převod financí mezi šablonami je možný

12 „šablony“ „Program OP VVV není primárně zaměřen na podporu dětí, ale na změnu vyučovacího systému, posléze na žáky“

13 MS https://mseu.mssf.cz/ Systém pro podávání žádostí – šablon i dalších – individuální registrace Veškerá moc je dána správci projektu (podpis si nechte na škole) doporučujeme, aby byl zvolen i „zástupce“

14 Místní akční skupiny MAS Šumperský venkov, z. s.; MAS Horní Pomoraví, o. p. s. obce – podnikatelé – neziskové organizace dotace pro regiony, projekty spolupráce nové programovací období

15 Indikativní seznam šablon pro školy – klíčové aktivity s daným rozpočtem a výstupem MŠ Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ Podpora ředitelů, pedagogů, sdílení zkušeností Personální podpora MŠ Chůva, speciální pedagog, sociální pedagog Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ Prevence logopedických vad, individualizace, spolupráce s rodiči ZŠ Extrakurikulární rozvojové aktivity Čtenářský klub, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti Personální podpora Asistent pedagoga, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog Spolupráce s rodiči Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ DVPP, podpora kvality výuky, tandemová výuka, CLIL, sdílení zkušeností

16 kontakt MAS Šumperský venkov, z. s. Nový Malín 240, Mgr. Jakub Dolníček


Stáhnout ppt "ANIMACE škol Šumperk, 1. 4. 2016. Slovníček pojmů „bruselština“ MAS – „místní akční skupina“ IROP – „integrovaný regionální operační program“ OP VVV –"

Podobné prezentace


Reklamy Google