Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IROP 2014-2020 předpokládaná podoba implementace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IROP 2014-2020 předpokládaná podoba implementace."— Transkript prezentace:

1 IROP 2014-2020 předpokládaná podoba implementace

2 Východiska nastavení období 2014+ z hlediska zdravotnictví odmítnutí plošné podpory (podporovat celý zdravotní systém na celém území ČR) určení jasných individuálních priorit v jednotlivých regionech požadavek na strategické ukotvení podpor na základě zkušeností z 2007-2013 – nutnost centrálně koordinovat směřování podpor a vytvořit jednotný „tematický rámec“ podpor Zdravotnictví napříč členskými státy označeno EK jako tzv. „negativní priorita“

3 Možné dotační tituly pro využití ve zdravotnictví z hlediska strukturálních a investičních fondů Integrovaný regionální operační program Operační program životní prostředí Operační program zaměstnanost Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

4 Integrovaný regionální operační program - IROP Integrovaný regionální operační program (IROP) stále není finalizován. Není známa implementační struktura – předmět připomínek Evropské komise i dotčených subjektů Veškeré postupy jsou ve stavu návrhů, odhadů a předpokladů

5 IROP – specificky „zdravotnická“ témata Specializovaná péče (onkogynekologie, perinatologie) Psychiatrie Návazná péče Návazná péče:

6 IROP - výzvy Návrh plánu výzev (zpracovalo MMR) červen 2015 – podpora vysoce specializované péče (onkogynekologie, perinatologie) září 2015 – podpora návazné péče leden 2016 – psychiatrie navrhovány jsou průběžné výzvy – výhoda pro příjemce, který není časově omezen při přípravě projektu termínem ukončení výzvy

7 IROP - výzvy Vyhlašovatel výzvy – řídící orgán (MMR) Konzultace žadatelům – MZ ČR Školení žadatelů – pravděpodobně řídící orgán (MMR), ve spolupráci s MZ ČR Projektové žádosti – obdobný formát jako žádost Benefit v 2007-2013

8 IROP - výzvy Předmět projektů vysoce specializovaná péče - přístrojové vybavení dle seznamu vytvořeného odbornými společnostmi návazná péče – přístrojové vybavení pro poskytování péče v daném oboru (nebude existovat seznam možných technologií) + nezbytné stavební úpravy (MZ ČR prosazovalo rovněž stavební investice – bylo zamítnuto MMR)

9 IROP – životní cyklus projektu Výzva Předložení projektu Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektu Věcné hodnocení projektu Schválení projektu Realizace projektu Závěrečné vyhodnocení projektu, udržitelnost Kontinuální, nejméně však 1 měsíc Cca 3- 4 měsíce

10 IROP – nezbytné předpoklady projektů v IROP Předpoklady realizace projektů – jiné nemocnice než FN Souhlas kraje Souhlas zdravotních pojišťoven (Souhlas přístrojové komise) (Vyjádření MZ ČR o zakotvení v systému návazné péče) (Zakotvení v příslušném věstníku specializované péče)

11 IROP – nezbytné předpoklady projektů (specificky „návazná péče“) Základní kritéria pro podporu návazné péče zařízení poskytuje péči v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, vnitřní lékařství a chirurgie (pokrývá komplex základních oborů) alespoň 300 akutních lůžek (možné výjimky navržené příslušným krajem) lze doložit spolupráci (referenci pacientů) s pracovištěm vysoce specializované péče podpora směřuje do oborů označené Koncepcí za „návazné“ obory (32 oborů)

12 IROP – předkládání projektů Předkládání projektů závisí na podobě schválené implementační struktury Možné varianty: regionální pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR úřady regionálních rad Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR

13 IROP – kontrola a hodnocení projektů Kontrola a hodnocení projektů závisí na podobě schválené implementační struktury Možné varianty: regionální pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR úřady regionálních rad V obou případech prováděno externími hodnotiteli (experty)

14 IROP – kontrola a hodnocení projektů Kontrola a hodnocení projektů do procesu zapojena rovněž Přístrojová komise MZ ČR v případě návazné péče vyžadován rovněž souhlas zdravotních pojišťoven s realizací projektu

15 IROP – kontrola a hodnocení projektů Kontrola a hodnocení projektů požadavek Auditního orgánu (MF ČR) – nastavení limitních cen technologií ve výzvě – dle názoru MZ ČR nebude vždy reálné samotná hodnotící kritéria budou schválena až Monitorovacím výborem IROP – termín není znám

16 IROP – schvalování projektů a fáze realizace Schvalování projektů pravděpodobně pouze v kompetenci řídícího orgánu (MMR) Realizační fáze projektů předkládání monitorovacích zpráv, změnových oznámení a žádostí o platbu – pravděpodobně Centru pro regionální rozvoj ČR

17 Děkuji za pozornost Jan Bodnár ředitel odboru evropských fondů Ministerstvo zdravotnictví ČR jan.bodnar@mzcr.cz


Stáhnout ppt "IROP 2014-2020 předpokládaná podoba implementace."

Podobné prezentace


Reklamy Google