Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název prezentace Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010 Ing. Zuzana Bardoňová Datum: 25. 1. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název prezentace Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010 Ing. Zuzana Bardoňová Datum: 25. 1. 2010."— Transkript prezentace:

1 Název prezentace Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010 Ing. Zuzana Bardoňová Datum: 25. 1. 2010

2 Název prezentace Cíl dotačního programu Dotační titul 1 – podpora mobilit zahraničních odborníků a jejich zapojení do vědeckých projektů a přednášek Dotační titul 2 – podpora talentovaných studentů prvních ročníků bakalářského studia vysokých škol v Moravskoslezském kraji prostřednictvím poskytování stipendií Dotační titul 3 – podpora spolupráce všech typů podniků s vysokými školami, nebo výzkumnými ústavy v Moravskoslezském kraji Dotační titul 4 – podpora výzkumných a vývojových aktivit formou poskytování účelových dotací v rámci veřejné soutěže v oborech výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy Dotační titul 5 – podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia

3 Název prezentace Příjemci podpory Dotační titul 1 – vysoké školy, výzkumné ústavy, nemocnice ve vlastnictví veřejného subjektu (obce, kraje, státu) se sídlem v Moravskoslezském kraji Dotační titul 2 –vysoké školy se sídlem v Moravskoslezském kraji Dotační titul 3 – malé, střední a velké podniky Dotační titul 4 – právnické osoby bez ohledu na právní formu, jejichž hlavní činností je výzkum nebo vývoj a šíření jejich výsledků prostřednictvím převodu technologií Dotační titul 5 – vysoké školy se sídlem v Moravskoslezském kraji

4 Název prezentace Maximální výše dotace Celková finanční alokace na dotační program: 20.000.000,- Kč Dotační titul 1 – po dobu max. tří měsíců pobytu bude hrazeno max. 70% celkem vyplacené částky (Σ 2,9 mil.) Dotační titul 2 – max. 30.000,- Kč/semestr (Σ 0,6 mil.) Dotační titul 3 – max. výše dotace 300.000,- Kč (Σ 10 mil.) Dotační titul 4 – min. výše dotace 100.000,- Kč, max. výše dotace 1.000.000,- Kč pro jeden projekt (Σ 5 mil.) Dotační titul 5 – 60.000,- Kč/rok (Σ 1,5 mil.)

5 Název prezentace Příjem žádostí Dotační titul 1, 3, 4 a 5: 11. 1. 2010 – 16. 4. 2010 do 12:00 hod Dotační titul 2: 11. 1. 2010 – 23. 7. 2010 do 12:00 hod

6 Název prezentace Dotační titul 3 (DT3): podpora SPOLUPRÁCE podniků a vysokých škol/výzkumných ústavů

7 Název prezentace Cíl - DT 3 Poskytování dotací podnikům, které uskuteční spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje s vysokými školami, nebo výzkumnými ústavy se sídlem v Moravskoslezském kraji V rámci titulu bude poskytnuta dotace na nákup služeb, nebo procesů na základě smlouvy mezi podnikem a vysokou školou nebo výzkumným ústavem max. do výše 300.000,-- Kč

8 Název prezentace Výše podpory – DT3 Výše podpory bude poskytnuta dle velikosti podniku: velký podnik – vlastní podíl min. 60 %, max. 40% dotace střední podnik – vlastní podíl min. 30 %, max. 70 % dotace malý podnik – vlastní podíl 20 %, max. 80 % dotace režim de minimis Na dotační titul je určeno cca 50 % z celkového objemu finančních prostředků dotačního programu (20.000.000,-- Kč)

9 Název prezentace Uznatelné náklady - DT3 vývoj produktu/procesu/služby testování měření studie proveditelnosti přístup k výzkumnému zařízení navrhování prototypů analýza vhodnosti použití materiálu design produktu tvorba byznys plánu k inovativnímu produktu posouzení ekonomického dopadu/analýza trhu/marketingová strategie inovační/technologický audit nastavení nového byznys nebo management modelu firmy optimalizace operačních procesů firmy Uznatelné náklady v období max. 1.1.2010 – 31.10.2011

10 Název prezentace Způsob poskytování dotace – DT3 Dotace bude příjemci vyplacena po doručení vyúčtování projektu Při převisu požadavků nad disponibilní objem finančních prostředků budou příjemci dotace vybíráni losem

11 Název prezentace Informace k podání žádosti o dotaci – DT3 Žadatel předloží v rámci žádosti o dotaci: smlouvu o spolupráci s vysokou školou/výzkumným ústavem, jejímž předmětem bude projekt, na jehož realizaci předkládá žadatel žádost do dotačního programu doklad o velikosti podniku – počet zaměstnanců a výše ročního obratu dle Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 Žadatelé mohou v rámci dotačního programu podat v dotačním titulu maximálně tři žádosti o dotace

12 Název prezentace Kontaktní osoby Ing. Michaela Kubejková Tel.: 595 622 906 E-mail: michaela.kubejkova@kr-mroavskoslezsky.czmichaela.kubejkova@kr-mroavskoslezsky.cz Ing. Zuzana Bardoňová Vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu Tel.: 595 622 314 E-mail: zuzana.bardonova@kr-moravskoslezsky.czzuzana.bardonova@kr-moravskoslezsky.cz

13 Název prezentace Děkuji za pozornost Zuzana Bardoňová zuzana.bardonova@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Název prezentace Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010 Ing. Zuzana Bardoňová Datum: 25. 1. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google