Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. setkání zástupců krajů 10. 3. 2016 Mgr. Marcela Stratilová pracovník pro EV, oddělení mládeže a sportu, KÚOK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. setkání zástupců krajů 10. 3. 2016 Mgr. Marcela Stratilová pracovník pro EV, oddělení mládeže a sportu, KÚOK."— Transkript prezentace:

1 7. setkání zástupců krajů 10. 3. 2016 Mgr. Marcela Stratilová pracovník pro EV, oddělení mládeže a sportu, KÚOK

2 Program podpory EVVO Olomouckého kraje pro rok 2015 PROGRAM PODPORY EVVO 2015 Doručeno projektů Počet dotovaných projektů Poskytnutá částka Olomoucký kraj 5121290 000 Kč

3 NOVĚ - Dotační program Dne 15. 2. 2016 byl vyhlášen dotační program (DP): Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016 DP obsahuje 2 dotační tituly (DT): DT1 - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2016 (příjem žádostí 17. 3. - 15. 4.) DT 2 - Zelená škola Olomouckého kraje (příjem žádostí 6. 6. - 5. 9.)

4 Účelem DT 1 je finanční podpora následujících aktivit vztahujících se k oblasti EVVO: A. podpora environmentálních osvětových akcí zaměřených především k významným ekologickým dnům (Světový den životního prostředí, Den stromů, Den slunce, Mezinárodní den bez aut…) a k aktuálním problémům daného regionu; B. podpora realizace dlouhodobých (několikaměsíčních, celoročních) školních projektů EVVO; Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016 C. podpora spolupráce školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů škol; D. podpora vytvoření obsahu a organizaci školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky; E. podpora vytvoření environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.); F. podpora vybavení a úpravy přírodní učebny EVVO; G. podpora zhotovení, opravy, údržby a provozu terénních informačních zařízení včetně naučných stezek; H. podpora spolupráce školy s veřejností (obcí) v oblasti EVVO. Žadatelem může být pouze právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se sídlem v Olomouckém kraji zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele Na DT 1 je vyčleněna částka 350 000 Kč, min. dotace na projekt 5 000,- Kč a max. 25 000,- Kč. Bez spoluúčasti. Odkaz: https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety-v-olomouckem-kraji-v-roce- 2016-prijem-zadosti-17-3-15-4-2016-cl-3451.html https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety-v-olomouckem-kraji-v-roce- 2016-prijem-zadosti-17-3-15-4-2016-cl-3451.html DT 1 - Podpora EVVO v Olomouckém kraji v roce 2016

5 původně soutěž vyhlášená OŠMT nyní DT 2 cíl: ocenit MŠ, ZŠ a SŠ, které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školy s nejvyšším počtem bodů získají titul „Zelená škola Olomouckého kraje“ + dotaci pro zakoupení pomůcek, publikací a jiných materiálů využitelných pro výuku EVVO na školách ocenění bude předáno na Krajské konferenci EVVO konající se ve dnech 1. - 2. 11. 2016 DT 2 – Zelená škola Olomouckého kraje

6 Nový systém podávání žádostí Příspěvky, granty a dotace

7 Nový systém podávání žádostí

8

9 Písemně: Žádost Elektronicky: Popis projektu Kopie o zřízení běžného účtu žadatele Důležité pokyny: Elektron. žádost nelze uložit rozpracovanou. Po vyplnění žádost uložte (pozor na to kam!). Ulož. žádost odešlete ne web. rozhraní OK. Po odeslání se vygeneruje PID žádosti. PID vložte do uložené žádosti.

10 Nový systém podávání žádostí

11 ODKAZ pro odeslání ŽÁDOSTI: http://udeska.kr-olomoucky.cz:85/Gordic/Ginis/App/SendFO/ http://udeska.kr-olomoucky.cz:85/Gordic/Ginis/App/SendFO/

12 Nový systém podávání žádostí

13 ODKAZ pro odeslání PŘÍLOH: http://udeska.kr-olomoucky.cz:85/Gordic/Ginis/App/SendFO/SendAttach.aspx

14 KRAJSKÁ KONFERENCE EVVO 2016 Termín konání: 1. a 2. 11. 2016 Místo konání: Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouc, o.p.s.

15 Publikační činnost Kompletní nabídka služeb (ekologické výukové programy, semináře, publikace, pomůcky, akce aj.) z oblasti EVVO v Olomouckém kraji. Publikace je zveřejněna na webových stránkách Olomouckého kraje. Školství, mládež a sport Pro školy a školské zařízení Ekologická výchova Nabídky pro školy a další subjekty z oblasti EVVO Ekologická výchova Olomouckého kraje platná pro školní rok 2015/2016 byla zaslána školám a školským zařízením v Olomouckém kraji. Pro školní rok 2016/2017 bude publikace vytvořena pouze v elektronické podobě.

16 Děkuji Vám za pozornost. Marcela Stratilová


Stáhnout ppt "7. setkání zástupců krajů 10. 3. 2016 Mgr. Marcela Stratilová pracovník pro EV, oddělení mládeže a sportu, KÚOK."

Podobné prezentace


Reklamy Google