Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Resort životního prostředí a zemědělství -Dotační politika -Činnosti resortu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Resort životního prostředí a zemědělství -Dotační politika -Činnosti resortu."— Transkript prezentace:

1 Resort životního prostředí a zemědělství -Dotační politika -Činnosti resortu

2 Lesnický fond každoroční podpora na hospodaření v lesích z rozpočtu LK v souhrnné výši 4 mil. Kč, max. příspěvek 1 žadateli 300 tis. Kč zpracování žádosti ve spolupráci s odborným lesními hospodáři, kteří jsou každoročně školeni krajským úřadem příjem žádostí již od 2.1. do 31.8. 2015, žádost o příspěvek na činnosti za 4. čtvrtletí 2014 nutno podat do 27.2. 2015 podpora bude v roce 2015 poskytována v režimu de minimis s výjimkou těch, kteří se před provedením dotovaných prací zaregistrují (vyplnění jednoduchého formuláře) Předmět podpory: přirozená a umělá obnova porostů zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku info a formuláře na www.lesy.kraj-lbc.czwww.lesy.kraj-lbc.cz

3 Dotační fond – programy resortu ŽP a Z Podprogramy 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty – osvětové a vzdělávací akce, publikace 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny – ochrana zeleně, drobných památek, ochrana živočichů, rostlin, péče o biotopy, útulky, záchranné programy 8.3 Podpora včelařství Nově připravujeme: 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí vyhlášení výzev na podávání žádostí - I. pol. roku 2015

4 PVA - Program vodohospodářských akcí podpora vodohospodářských akcí – výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV, náhradní zdroje pitné vody příprava pravidel a vyhlášení výzvy v březnu 2015 pro obce do 3500 obyvatel nebo svazky obcí napojení minimálně 20 EO dotace do 70% uznatelných nákladů, max. 2 mil. Kč; k rozdělení 18 mil. Kč spoluúčast žadatelům v dotačním programu MZe max. 2 mil. Kč do vyčerpání možných prostředků informace na www.voda.kraj-lbc.czwww.voda.kraj-lbc.cz

5 Ovzduší, odpady kotlíkové dotace – podpora ekologického vytápění - program MŽP (50%) + kraje (50%) – LK se nezapojil zapojení v případě, pokud kraje budou mít prostředky na administraci žádostí bez vlastní spoluúčasti – rok 2015 projekt "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“, se společností EKO-KOM, a. s. - soutěž Zlatá popelnice -školení samospráv – systémy nakládání s odpady v obcích seminář odpadové hospodářství měst a obcí v praxi - listopad 2014 spolupráce na tvorbě národního programu pro likvidaci tzv. nových zátěží (řešení odpadů v obci Bulovka)

6 Ekologická výchova, zemědělství Příspěvková organizace Střevlík areál v Oldřichově v Hájích - pobytové programy pro školy Agrární poradenské a informační centrum LK www.apic-kraj.cz aktuální informace pro agrární sektor Výrobek roku z odvětví zemědělství a potravinářství soutěž regionálních potravinářských výrobků – 11. ročník 2014 Vzdělávací a osvětové akce krajské dožínky, dny regionálních potravin, krajské olympiády, ekodny pro rodiny s dětmi, odborné semináře Kalendář akcí resortu ŽP a Z každoroční přehled ekovýchovných a zemědělských akcí

7 Výkon státní správy Rozhodovací činnost podle složkových zákonů v oblasti životního prostředí na úsecích: Ochrany ovzduší Odpadového hospodářství Vodního hospodářství Ochrany lesů Myslivosti a rybářství Ochrany přírody Ochrany zemědělského půdního fondu Ochrany horninového prostředí Posuzování vlivů na životní prostředí Integrované prevence Prevence závažných havárií

8 Připravujeme pro obce v roce 2015 školení povodňových orgánů obcí 29. ledna 2015 v případě zájmu – školení k problematice kácení mimolesní zeleně - aktualizované vzory písemností k povolování kácení dřevin dostupné na na www. kraj-lbc.cz odbor životního prostředí a zemědělství > Ochrana přírody a krajinyodbor životního prostředí a zemědělstvíOchrana přírody a krajiny mapování významných alejí v kraji, projekty ošetření, publikace

9 Za pozornost děkuje Josef Jadrný náměstek hejtmana © 2014 Liberecký kraj


Stáhnout ppt "Resort životního prostředí a zemědělství -Dotační politika -Činnosti resortu."

Podobné prezentace


Reklamy Google