Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 24. – 25. září 2015 Harrachov Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 24. – 25. září 2015 Harrachov Ing."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 24. – 25. září 2015 Harrachov Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů

2 -celková ztráta hospodaření vykázána u 4 PO výše ztráty ,59 Kč -v hlavní činnosti vykázána ztráta u 9 PO ve výši ,62 Kč -kladný výsledek hospodaření v hlavní činnosti činil ,50 Kč ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA 1. POL. 2015

3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2016 – 2019 schválení v orgánech kraje (RK i ZK) v říjnu 2015 ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2016 ? předběžné informace: Kap – přísp.org. – oproti r mil. Kč (rezerva) = Kč Kap – kapit. výdaje – oproti r cca 35 mil. Kč = konkrétní akce budou schváleny v rozpočt. výhledu

4 -Termín pro odevzdání účetních závěrek za 3.Q/2015: , pokyny budou zveřejněny na -Přehled všech přijatých darů – úkol ředitele KÚ LK, zpracování pololetně (k a ) -Mapa investic – umístěna na webových stránkách LK, odkaz „mapa investic“ -zveřejnění investičních akcí, oprav (stavební práce) -pokyny obdržíte od Ing. Jarmile Vítové INFORMACE

5 Povinnost zveřejnění účetní závěrky a usnesení o schválení výsledku hospodaření za rok 2014 ve sbírce listin obchodního rejstříku  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (§ 66 Sbírka listin)  Zveřejnění výpisu z usnesení rady kraje o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření ze dne  Termín pro zveřejnění: do  splnění povinnosti kontrolují finanční úřady

6 INFORMACE SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL -veřejná zakázka na pořízení systému pro komplexní sledování provozu služebních vozidel (zadavatelem LK) -nabídka pro všechny příspěvkové organizace -systém vhodný pro všechna služební vozidla, zejména pro vozidla: - jejichž stáří není vyšší než 8 let - najedou měsíčně v průměru alespoň 500 km - jsou využívána i k soukr. účelům (na základě dohody) -podrobnosti jsou uvedené v zaslané výzvě k VZMR -dotazy, připomínky směřovat na Ing. P. Malého -vyplněnou tabulku zaslat do zaslat i písemné zdůvodnění v případě nevyužití nabídky

7 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK – provozní příspěvek je poskytnut na základě schváleného rozpočtu Libereckého kraje (provozní příspěvek a příspěvek na odpisy) -provozní příspěvek slouží k úhradě provozních ztrát z dotovaných činností PO a k úhradě nákladů za odpisy svěřeného majetku stanovené v souladu s odpisovým plánem a vznikající v hlavní činnosti PO -provozní příspěvek a jeho čerpání je účtováno odděleně od ostatních činností -poskytnutý transfer – provozní příspěvek - podléhá závěrečnému vyúčtování a vypořádání -nevyčerpaný provozní příspěvek musí být ve stanoveném termínu vrácen na účet zřizovatele

8 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK – 2015 Postup čerpání provozního příspěvku po účetních závěrkách za 3. čtvrtletí 2015: VARIANTA A: -poskytnutá provozní záloha převyšuje potřeby PO o více než Kč -úprava rozpočtu PO – převod do rozpočtu LK se stanovením konkrétního účelu využití a částky -využití těchto prostředků do následujících 2 let (od r. 2016) -před převodem finančních prostředků bude žádost posouzena odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

9 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK – 2015 Postup čerpání provozního příspěvku po účetních závěrkách za 3. čtvrtletí 2015: VARIANTA B: -nevyčerpaná záloha na provozní příspěvek – vratka na účet zřizovatele ve stanoveném termínu (leden 2016) -o využití vratek bude rozhodnuto samosprávou

10 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK – 2015 Účetní závěrky za rok zisk z hlavní a doplňkové činnosti PO použije přednostně na úhradu ztráty z minulých let -následně PO navrhne rozdělení do rezervního fondu a fondu odměn, avšak do fondu odměn lze přidělit max. 20% kladného výsledku hospodaření navrženého k rozdělení -čerpání finančních prostředků z peněžních fondů podléhá schválení zřizovatelem a je v kompetenci rady kraje

11 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK – úprava příspěvku na odpisy: termín odevzdání účetních závěrek: podání žádosti o převod „nevyčerpané zálohy“ – tj. převod finančních prostředků na konkrétní akci do rozpočtu LK – termín: do posouzení OŠMTS: do úprava provozního příspěvku – rada kraje , zastupitelstvo kraje úprava finančních dokumentů – závazných ukazatelů: rada kraje 1.12.

12  naplánování akce včetně předpokládaného finančního rozpočtu nákladů, termínu realizace, příp. spolufinancování z vlastních zdrojů  schválení financování akce RK - úprava finančních dokumentů  u akcí nad Kč bez DPH zaslat ke schválení identifikační list vč. řádného zdůvodnění akce a přílohy s návrhem na oslovení firem  akce s předpokl. hodnotou vyšší než Kč – zahájení akce musí být schváleno radou kraje  následuje zahájení výběrového řízení a realizace akce REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

13 Semináře pro účetní – informace na  – kurzové rozdíly, nákupy a dotace v cizí měně  – Inspekce práce a kontroly pracovněprávních předpisů  – Účetní závěrka 2015 a příprava konsolidace účet. jednotek od – povinná účast  – Daň z příjmu právnických osob – povinná účast  – DPH a změny od návrhy na témata pro školení na příští rok posílejte na P. Machové INFORMACE

14 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 24. – 25. září 2015 Harrachov Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google