Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ředitelů krajských škol a školských zařízení Kořenov, 26. září 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ředitelů krajských škol a školských zařízení Kořenov, 26. září 2013."— Transkript prezentace:

1 Porada ředitelů krajských škol a školských zařízení Kořenov, 26. září 2013

2 Informace z oblasti speciálního vzdělávání 1.Přidělování souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga pro školní rok 2013/2014 2.Aktualizace dokumentu „Pokyn k vykazování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji“ 3.Připomínkování novely Vyhlášky 72/2005 Sb. a Vyhlášky 73/2005 Sb. 4.Různé: §42, Rozvojové programy MŠMT

3 Počty dětí, žáků a studentů v Libereckém kraji Úbytek 2 215 dětí, žáků a studentů Nárůst 52 dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Školní rok 2008/2009 až 2012/2013

4 Možnosti financování funkce AP 2013/2014 1.Rozpočet školy – příplatek podle postižení 2.Navýšení financí z přímých nákladů (23. 4. 2013) 3.Navýšení financí z Dotačního fondu LK (22. 5. 2013) 4.Ostatní zdroje (např. neziskové organizace, dary)

5 Navýšení financí AP z přímých nákladů Rozdělení škol: 1.běžné školy 2.školy praktické a speciální Základní postup stanovení nároku na úvazek a finanční podporu pro asistenta pedagoga: Je použit přidělený příplatek podle postižení žáka v rámci normativního rozpisu rozpočtu Omezení dle doporučení poradenského zařízení Finanční částka: MŠ maximálně v tarifu 4. platové třídy ZŠ, SŠ nebo VOŠ maximálně v tarifu 7. platové třídy Stanovení úvazku na základě platného RVP (počtu hodin) Přednostně – běžné školy

6 Přehled počtu žádostí o AP – podle poradny Celkem 242 žádostí: PPP Celkem 22 (Praha 1) SPC Celkem220 (Děčín 1) Druh postižení: Souběžné postižení více vadami 55x Autismus 71x

7 Přehled počtu žádostí o AP – podle škol Požadavky: úvazekNIV Běžné školy49,7111,98 mil. Kč Školy praktické a speciální44,6811,10 mil. Kč Celkem94,3923,07 mil. Kč Komise OŠMTS 23. 4. 2013: Běžné školy15,053,14 mil. Kč Školy praktické a speciální 3,000,65 mil. Kč Celkem18,053,79 mil. Kč Výsledné rozhodnutí Komise bylo zveřejněno ve středu 24. 4. 2013 na www.edulk.cz

8 Navýšení financí AP z Dotačního fondu LK Forma – projekt Žadatel – obecní nebo krajská škola Harmonogram administrace žádostí

9 Přehled počtu žádostí o AP Celkem žádostí škol: 31 Požadavky:10 443 056 Kč Podíl LK: 5 467 682 Kč Podíl žadatele: 2 487 687 Kč Projekty, které vyhověly formálním náležitostem:24 Požadavky: 4 555 880 Kč Podíl LK: 2 350 946 Kč Podíl žadatele: 2 204 934 Kč

10 Posuzování projektů 1.Předběžné hodnocení a návrhy OŠMTS 2.Posouzení projektů Komisí 22. 5. 2013 3.Doporučení Komise – 85 % dotace LK všem, kteří splnili formální náležitosti 4.Projednání návrhu Radou LK 4. 6. 2013 5.Schválení návrhu Zastupitelstvem LK25. 6. 2013

11 Možnosti financování funkce AP 2014/2015 1.Rozpočet školy – příplatek podle postižení 2.Navýšení financí z přímých nákladů: Varianta A Stejný přístup jako v roce 2013 Varianta BJen pro běžné třídy, současně mírné navýšení normativního počtu pedagogů ve speciálních třídách Speciální škola podá zvlášť žádost o souhlas s celkovým počtem úvazků bez financí 3.Navýšení financí z Dotačního fondu LK 3. Ostatní zdroje (např. neziskové organizace, dary)

12 Aktualizace Pokynu k vykazování Důvod vzniku Pokynu – jednotné posuzování druhu a stupně postižení poradenskými zařízeními v Libereckém kraji jednotná vazba na výkaznictví škol s ohledem na způsob financování příplatků podle postižení Návrh – pouze dvě změny: 1.text o možnosti přidělení AP bude z Pokynu vypuštěn, doporučení AP plně v kompetenci PPP nebo SPC 2.návrh ředitelky Pomikálkové – dočasné opatření Jednání s poradnami (PPP i SPC) se uskuteční 9. 10. 2013

13 Připomínkování novely Vyhlášky 72/2005 Sb. a Vyhlášky 73/2005 Sb. Návrh oddělení vzdělávání a koncepcí (tři zásadní připomínky): 1.Nesouhlas s diagnostikou nejpozději 1 rok po předchozí diagnostice pro žáky podle RVP s přílohou LMR 2.Nesouhlas se zařazováním zdravotně znevýhodněných žáků bez výjimky do běžných tříd ZŠ 3.Nesouhlas se zrušením diagnostického pobytu

14 Různé Děti vzdělávané podle § 42 podle §36 odst. 1 Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do … sedmnáctého roku věku podle §55 odst. 1 Ředitel školy může … nejdéle však do osmnáctého roku věku Rozvojové programy MŠMT: RP na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2014 – žádosti do 15. 10. 2013 …..

15 Děkuji Vám za pozornost Ing. Markéta Nešporová e-mail: marketa.nesporova@kraj-lbc.cz telefon: 485 226 241marketa.nesporova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Porada ředitelů krajských škol a školských zařízení Kořenov, 26. září 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google