Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada pro vedoucí školních jídelen Bc. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada pro vedoucí školních jídelen Bc. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Porada pro vedoucí školních jídelen Bc. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje

2 Program porady 9:00 – 9:45 MUDr. Jana Pilnáčková, KHSLK Bc. Eva Martinková, OŠMTS KÚLK 9:45 – 10:00 Přestávka 10:00 – 11:00 Miroslava Luňáčková, OŠMTS KÚLK

3 Statistické výkazy – časté chyby Oddíl I ř.č. 0114a všichni aktivní pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení – vyčlení se všichni vlastní zaměstnanci konkrétní školy, kde se poskytuje školní stravování. Oddíl IV evidenční počty pracovníků jídelny pozor při sčítání ve sloupci 3 (přepočtený počet pracovníků)

4 Statistické výkazy – časté chyby Kontakty ÚIV - Mgr. Hlaváčková, 224 398 283, Agenda zpracování dat: jídelny, sportovní příprava, jazykové školy, SPC, ZUŠ vera.hlavackova@uiv.cz KÚLK – Dana Gorošová, 485 226 235, danuse.gorosova@kraj-lbc.cz danuse.gorosova@kraj-lbc.cz

5

6

7

8 Krajské normativy Krajská metodika rozpisu přímých výdajů vychází: ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména § 160 až § 163; z vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů; ze směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 28 768/2005-24, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.; z Principů rozpisu rozpočtu a rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celku na rok 2010 v úrovni MŠMT – KÚ čj. 27 552/2009-26.

9 Krajské normativy Výkon Jednotkou výkonu je 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole, 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v základní škole - § 1, písm. s), Vyhlášky č.492/2005 Sb., o krajských normativech NO průměrný počet jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka (stanovená hodnota je uvedena v soustavě krajských normativů) - § 2, odst.1, písm.b), Vyhlášky č.492/2005 Sb., o krajských normativech

10 Krajské normativy V případě školní jídelny – vývařovny a školní jídelny – výdejny se základní částka upraví o následující násobky: školní jídelna – vývařovna ve výši 0,60 základní částky příslušného normativu; školní jídelna – výdejna ve výši 0,40 základní částky příslušného normativu. 60% normativu = vývařovna 40% normativu = výdejna 100% normativu = školní jídelna (vývařovna + výdejna)

11 Krajské normativy Webové stránky Libereckého kraje Krajský úřad Odbory Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Ekonomika Rozpočet regionálního školství

12 Krajské normativy Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2010 Krajská metodika rozpisu rozpočtu 2010 Soustava krajských normativů

13 Krajské normativy =A65/B65

14 Krajské normativy Výpočet Vzorec pro Excel = A65/B65 = A65/B65*0,40 AB VýkonyNo Ú vazek Výdejna 0,40 Vývařovna 0,60 65 6032,738 60/(děleno) 32,738 = 1,83 1,83 * 0,40 = 0,73 1,83 * 0,60 = 1,10

15 Školní řád – podmínky poskytování školního stravování Školský zákon § 30 odst. 1, písm.b) ředitel školy vydá školní řád, který upravuje provoz a vnitřní režim školy Vyhláška č.107/2005 Sb., § 2, odst. 3) právnická osoba vykonávající činnost zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování vymezí ve školním řádu

16 Informace hlavního hygienika působení firmy („hygiena Praha“), která oslovuje provozovny stravovacích služeb s nabídkou nového vypracování systému HACCP a upozorňuje na údajnou změnu právních předpisů v oblasti stravovacích služeb. Jak uvedlo Ministerstvo zdravotnictví – žádné nová legislativa platná pro stravovací služby nevešla v platnost. Celý materiál je dostupný na webových stránkách Libereckého kraje. http://skolstvi.kraj-lbc.cz/page4008

17 Platnost bankovek Příští rok (1.4.2011) skončí platnost papírové padesátikoruny. O ukončení platnosti bankovky rozhodla bankovní rada České národní banky (ČNB). V peněžním oběhu bankovku plně nahradí nyní používaná padesátikorunová mince. Neplatné bankovky s portrétem Anežky České na lícní straně bude možné od 1. dubna 2011 do 31. března 2012 vyměňovat v pobočkové síti komerčních bank a ČNB. Od 1.dubna 2012 až do 31. března 2017 bude tyto bankovky měnit pouze ČNB.

18 Děkuji za pozornost Bc. Eva Martinková eva.martinkova@kraj-lbc.cz 485 226 226


Stáhnout ppt "Porada pro vedoucí školních jídelen Bc. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google