Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada pro vedoucí školních jídelen Bc. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada pro vedoucí školních jídelen Bc. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Porada pro vedoucí školních jídelen Bc. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje

2 Program porady 9:00 – 9:45 MUDr. Jana Pilnáčková, KHSLK Bc. Eva Martinková, OŠMTS KÚLK 9:45 – 10:00 Přestávka 10:00 – 11:00 Miroslava Luňáčková, OŠMTS KÚLK

3 Statistické výkazy – časté chyby Oddíl I ř.č. 0114a všichni aktivní pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení – vyčlení se všichni vlastní zaměstnanci konkrétní školy, kde se poskytuje školní stravování. Oddíl IV evidenční počty pracovníků jídelny pozor při sčítání ve sloupci 3 (přepočtený počet pracovníků)

4 Statistické výkazy – časté chyby Kontakty ÚIV - Mgr. Hlaváčková, , Agenda zpracování dat: jídelny, sportovní příprava, jazykové školy, SPC, ZUŠ KÚLK – Dana Gorošová, ,

5

6

7

8 Krajské normativy Krajská metodika rozpisu přímých výdajů vychází: ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména § 160 až § 163; z vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů; ze směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j / , kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.; z Principů rozpisu rozpočtu a rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celku na rok 2010 v úrovni MŠMT – KÚ čj /

9 Krajské normativy Výkon Jednotkou výkonu je 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole, 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v základní škole - § 1, písm. s), Vyhlášky č.492/2005 Sb., o krajských normativech NO průměrný počet jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka (stanovená hodnota je uvedena v soustavě krajských normativů) - § 2, odst.1, písm.b), Vyhlášky č.492/2005 Sb., o krajských normativech

10 Krajské normativy V případě školní jídelny – vývařovny a školní jídelny – výdejny se základní částka upraví o následující násobky: školní jídelna – vývařovna ve výši 0,60 základní částky příslušného normativu; školní jídelna – výdejna ve výši 0,40 základní částky příslušného normativu. 60% normativu = vývařovna 40% normativu = výdejna 100% normativu = školní jídelna (vývařovna + výdejna)

11 Krajské normativy Webové stránky Libereckého kraje Krajský úřad Odbory Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Ekonomika Rozpočet regionálního školství

12 Krajské normativy Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2010 Krajská metodika rozpisu rozpočtu 2010 Soustava krajských normativů

13 Krajské normativy =A65/B65

14 Krajské normativy Výpočet Vzorec pro Excel = A65/B65 = A65/B65*0,40 AB VýkonyNo Ú vazek Výdejna 0,40 Vývařovna 0, ,738 60/(děleno) 32,738 = 1,83 1,83 * 0,40 = 0,73 1,83 * 0,60 = 1,10

15 Školní řád – podmínky poskytování školního stravování Školský zákon § 30 odst. 1, písm.b) ředitel školy vydá školní řád, který upravuje provoz a vnitřní režim školy Vyhláška č.107/2005 Sb., § 2, odst. 3) právnická osoba vykonávající činnost zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování vymezí ve školním řádu

16 Informace hlavního hygienika působení firmy („hygiena Praha“), která oslovuje provozovny stravovacích služeb s nabídkou nového vypracování systému HACCP a upozorňuje na údajnou změnu právních předpisů v oblasti stravovacích služeb. Jak uvedlo Ministerstvo zdravotnictví – žádné nová legislativa platná pro stravovací služby nevešla v platnost. Celý materiál je dostupný na webových stránkách Libereckého kraje.

17 Platnost bankovek Příští rok ( ) skončí platnost papírové padesátikoruny. O ukončení platnosti bankovky rozhodla bankovní rada České národní banky (ČNB). V peněžním oběhu bankovku plně nahradí nyní používaná padesátikorunová mince. Neplatné bankovky s portrétem Anežky České na lícní straně bude možné od 1. dubna 2011 do 31. března 2012 vyměňovat v pobočkové síti komerčních bank a ČNB. Od 1.dubna 2012 až do 31. března 2017 bude tyto bankovky měnit pouze ČNB.

18 Děkuji za pozornost Bc. Eva Martinková


Stáhnout ppt "Porada pro vedoucí školních jídelen Bc. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google