Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpis rozpočtu a normativy Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. června 2011 Monika Čermáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpis rozpočtu a normativy Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. června 2011 Monika Čermáková."— Transkript prezentace:

1 Rozpis rozpočtu a normativy Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. června 2011 Monika Čermáková

2 Jak se staví normativy … PRÁVNÍ RÁMEC  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů;  směrnice MŠMT č.j. 28 768/2005-24, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu  Princip rozpisu rozpočtu a rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celku na rok 2011 v úrovni MŠMT – KÚ čj. 32 332/2010-26  Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2011

3 Jak se staví normativy … PRINCIPY  rozpis rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením se uskutečňuje zásadně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených normativech  pro stanovení rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení na rok 2011 je rozhodující počet dětí, žáků, studentů, stravovaných a ubytovaných uvedený ve statistických výkonových výkazech ve školním roce 2010/2011  ředitelé škol a školských zařízení jsou plně zodpovědní za správnost údajů uvedených ve statistických výkonových výkazech, ve školních matrikách a výkazech o pracovnících a mzdových prostředcích P1-04

4 Jak se staví normativy … UKAZATELE ROZHODNÉ PRO STANOVENÍ NORMATIVŮ PEDAGOGOVÉ  východiskem pro stanovení ukazatelů průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 pedagogického pracovníka (Np) je:  průměrný počet dětí, žáků nebo studentů ve třídě, studijní skupině nebo oddělení v příslušném oboru vzdělání v rámci kraje nebo ve třídě nebo oddělení v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje (Ž)  průměrný počet vyučovacích hodin ve třídě, studijní skupině nebo oddělení za týden vyplývajícího ze vzdělávacího programu nebo oboru vzdělání, včetně nezbytného dělení tříd, studijních skupin nebo oddělení (H)  průměrný týdenní rozsah přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko- psychologické činnosti pedagogických pracovníků (VP)

5 Jak se staví normativy …  funkční závislost: Np = Ž * VP / H  způsoby stanovení výsledné hodnoty Np:  soubor několika na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí získaný extrapolací krajních hodnot odpovídajících velikostním skupinám  stanovení hodnoty ukazatele Np pro jednotlivé obory vzdělání jako konstanty, a to na základě uvedeného vztahu

6 Jak se staví normativy … NEPEDAGOGOVÉ  východiskem pro stanovení hodnoty průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka (No) byly hodnoty stanovené v letech minulých  hodnotu No v minulosti stanovoval krajský úřad dle skupin oborů s vazbou na předchozí vývoj

7 Jak se staví normativy … SPECIFIKA  výuka řízení motorových vozidel  kurz svařování  příplatky a násobky (ŠJ, ŠD, ŠK, postižení)  ostatní (PPP, SPC, DD) BUDOUCNOST  návrat k tzv. republikovým normativům, které by měly stanovovat jednotný finanční normativ pro žáka každého jednoho oboru

8 Děkuji za pozornost Monika Čermáková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 219 e-mail: monika.cermakova@kraj-lbc.cz Jak se staví normativy …


Stáhnout ppt "Rozpis rozpočtu a normativy Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. června 2011 Monika Čermáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google