Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní rok 2012 -2013. Změny na MŠMT  Nový ministr školství prof. PhDr. Petr Fiala, PhD., LL.M, od 2. 5. 2012 Náměstci: 1. Náměstek ministra Mgr. Jiří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní rok 2012 -2013. Změny na MŠMT  Nový ministr školství prof. PhDr. Petr Fiala, PhD., LL.M, od 2. 5. 2012 Náměstci: 1. Náměstek ministra Mgr. Jiří."— Transkript prezentace:

1 Školní rok 2012 -2013

2 Změny na MŠMT  Nový ministr školství prof. PhDr. Petr Fiala, PhD., LL.M, od 2. 5. 2012 Náměstci: 1. Náměstek ministra Mgr. Jiří Nantl, LL.M.Mgr.LL.M. náměstek pro všeobecné, odborné a další vzdělávání PhDr. Jindřich Fryč, od 20. 8. 2012 Náměstek pro výzkum a vysoké školství Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda, od 1. 9. 2012

3 Nová legislativa  Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb., č. 217/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 242/2008 Sb., č. 243/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 49/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 378/2009 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 73/2011 Sb. a č. 331/2011 Sb., č. 472/2011 Sb., č. 53/2012 Sb., č. 370/2012 Sb.

4 Nová legislativa II  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 422/2009 Sb., č. 159/2010 Sb., č. 420/2011 Sb. a č. 198/2012 Sb.  Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolních vzdělávání, ve znění vyhlášek č. 43//2006 Sb., a 214/2012 Sb.  Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhlášky č. 256/2012 Sb.  Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb.

5 Nová legislativa III  Zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 420/2011 Sb.  Vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění č. 343//2009 Sb.  Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb., a č. 320/2010 Sb.  Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky 116/2011 Sb.

6 Nová legislativa IV  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění č. 55/2012 Sb.  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 421/2009 Sb.  Zákon č. 243/2000 Sb., (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění č. 295/2012 Sb.  Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

7 Další dokumenty  Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2012/2013  Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2012/2013  Rozvojové programy MŠMT  Organizace školního roku 2013/2014

8 Školy zřizované svazky obcí - § 8 školského zákona  Základní a mateřská škola Údolí Desné – Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín,(3 základní školy, 3 mateřské školy, 3 školní družiny, 2 školní jídelny)  Základní a mateřská škola regionu Karlovarský venkov – Otovice, Sadov, Hájek, (3 mateřské školy, 3 základní školy, 3 školní družiny, školní klub, školní jídelna)

9 Opatření k výkonu rozsudku D.H. a ostatní  Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. listopadu 2009  Porušení práv stěžovatelů v otázce práva ochrany proti diskriminaci


Stáhnout ppt "Školní rok 2012 -2013. Změny na MŠMT  Nový ministr školství prof. PhDr. Petr Fiala, PhD., LL.M, od 2. 5. 2012 Náměstci: 1. Náměstek ministra Mgr. Jiří."

Podobné prezentace


Reklamy Google