Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 13. prosince 2012 Ing. Michaela Stříbrná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 13. prosince 2012 Ing. Michaela Stříbrná."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 13. prosince 2012 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2012 -celková ztráta hospodaření vykázána u 8 PO výše ztráty 1.173.101,68 Kč -rok 20094 POvýše ztráty1.656.980,55 Kč rok 20108 PO3.490.109,95 Kč rok 2011 3 PO 886.434,32 Kč

3 INFORMACE Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/03 k řízení příspěvkových organizací -novelizace směrnice č. 2 ze dne 19. 11. 2012 -rozeslána e-mailem PO 26. 11. 2012 -z důvodu legislativních změn v oblasti zákonů, vyhlášek a českých účetních standardů -schválen Český účet. standard pro vybrané účetní jednotky - č. 708 – odpisování dlouhodobého majetku -stanovení základních postupů pro určení výše odpisů, účtování odpisů, oprávek a postupy pro změnu metody za účelem docílení souladu používání účetních metod účet. jednotkami -změna účetní metody odepisování se provede nejpozději v účetním období započatém 1. ledna 2013

4 INVENTARIZACE MAJETKU ZA ROK 2012 - Pokyn bude zveřejněn v lednu 2013 na edulk.cz – Ekonomika -Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření PO ke dni 31. 12. 2012 termín odevzdání přehledu: do 25. ledna 2013 na e-mailovou adresu: lenka.cvrckova@kraj-lbc.czlenka.cvrckova@kraj-lbc.cz - důsledně provést inventarizace veškerého majetku - nutno vypořádat inventarizační rozdíly roku 2012

5 ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012 -Pokyn bude zveřejněn na začátku ledna na edulk.cz – Ekonomika -Předpokládaný datum předání výkazů je 25. ledna 2013 DAŇ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2013 -pokyny budou zaslány do konce roku

6 ROZPOČET 2013  schválený rozpočet kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace pro 2013 je 260 837 700 Kč (snížení o 13 728 300 Kč !!! - 5%) rezerva odboru na mimořádné výdaje je 0 Porovnání: 2012SR 274 566 tis. KčUR 274 973 tis. Kč 2011SR 273 300 tis. KčUR 291 676 tis. Kč 2010SR 273 300 tis. KčUR 284 290 tis. Kč 2009SR 277 850 tis. KčUR 276 764 tis. Kč 2008SR 263 486 tis. KčUR 273 080 tis. Kč 2007SR 254 512 tis. KčUR 255 061 tis. Kč 2006SR 247 100 tis. KčUR 248 337 tis. Kč  rozpočet kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje je 0

7 INFORMACE Semináře pro účetní 2013 – informace na www.edulk.cz,www.edulk.cz zdarma (na základě vyplněné přihlášky)  8. 1. – Daň z příjmu právnických osob (náhradní termín za 3.12.) – Ing. Hronová, Finanční ředitelství  6. 2. – Veřejné zakázky – Ing. Radoušová (KÚLK)  20. 3. a 25. 3. – Účtování a změny v r. 2013  Dále připravujeme (dle finančních možností rozpočtu):  daň z přidané hodnoty  pohledávky a jejich efektivní vymáhání

8 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 13. prosince 2012 Ing. Michaela Stříbrná."

Podobné prezentace


Reklamy Google