Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 12. prosince 2013 Ing. Michaela Stříbrná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 12. prosince 2013 Ing. Michaela Stříbrná."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 12. prosince 2013 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. finan. nepř. nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2013 -celková ztráta hospodaření vykázána u 9 PO výše ztráty 2.733.335,47 Kč -rok 20094 POvýše ztráty1.656.980,55 Kč rok 20108 PO3.490.109,95 Kč rok 2011 3 PO 886.434,32 Kč rok 20125 PO 861.864,95 Kč

3 INVENTARIZACE MAJETKU ZA ROK 2013 - Pokyn bude zveřejněn v lednu 2014 na edulk.cz – Ekonomika -Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření PO ke dni 31. 12. 2013 termín odevzdání přehledu: do 24. ledna 2014 na e-mailovou adresu: lenka.cvrckova@kraj-lbc.cz a po odsouhlasení v písemné podobělenka.cvrckova@kraj-lbc.cz - důsledně provést inventarizace veškerého majetku - nutno vypořádat inventarizační rozdíly roku 2013 POKYNY KE KONCI R. 2013

4 DAŇ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2014 -Pokyny již byly odeslány na PO -Termín pro zaslání podkladů: 13. ledna 2014 -Vyřizuje: Lubomír Ťoupalík (lubomir.toupalik@kraj-lbc.cz)lubomir.toupalik@kraj-lbc.cz ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 -Pokyn bude zveřejněn na začátku ledna na edulk.cz – Ekonomika -Předpokládaný datum předání výkazů je 24. ledna 2014 POKYNY KE KONCI R. 2013

5 KOMENTÁŘ K ÚČETNÍM ZÁVĚRKÁM ZA ROK 2013 -řádné zdůvodnění ztráty z hospodaření HČ/DČ -zdůvodnění nárůstu nákladů u vybraných položek v rámci hlavní činnosti zdůvodnění meziročního nárůstu o 10 % a více Nákladové položky: 541 – Smluvní pokuty a úroky z prodl. 542 – Jiné pokuty a penále 547 – Manka a škody zdůvodnění jakékoliv uvedené částky (stav k 31.12.2013) částku položkově rozklíčujte Účet č.Položka20122013Porovnání 2013/2012 v % 501Spotřeba materiálu 502Spotřeba energie 511Opravy a udržování 518Ostatní služby

6 ROZPOČET 2014  schválený rozpočet kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace pro 2014 je 274 566 000 Kč (oproti r. 2013 + 13.729.000 Kč)  rezerva odboru na mimořádné výdaje je 0 Porovnání: 2013SR 260 837 tis. KčUR 266.403 tis. Kč 2012SR 274 566 tis. KčUR 274 973 tis. Kč 2011SR 273 300 tis. KčUR 291 676 tis. Kč 2010SR 273 300 tis. KčUR 284 290 tis. Kč 2009SR 277 850 tis. KčUR 276 764 tis. Kč  rozpočet kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje je 0

7 INFORMACE Semináře pro účetní 2014 – informace na www.edulk.cz,www.edulk.cz zdarma (na základě vyplněné přihlášky)  leden – Pomocný analytický přehled – ext. lektor  22.1. – Nájemní smlouvy + dohody konané mimo prac. poměr  26.2. – Občanský zákoník – uzavírání obchod. smluv  18.3. – Zákoník práce I.  24.3. – Účetnictví  18.6. – Zákoník práce II.  23.6. - Účetnictví

8 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 12. prosince 2013 Ing. Michaela Stříbrná."

Podobné prezentace


Reklamy Google