Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2015 Ing. Michaela Stříbrná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2015 Ing. Michaela Stříbrná."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2015 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. finan. nepř. nákladů

2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA 3. ČTVRTLETÍ celková ztráta hospodaření vykázána u 3 PO výše ztráty ,04 Kč -převod ušetřeného provozního příspěvku roku 2015:  využilo 9 příspěvkových organizací  celková částka Kč  počet akcí: 12  účel: oprava a údržba nemovitého majetku, nákup drobného majetku, modernizace učeben

3 INVENTARIZACE MAJETKU ZA ROK pokyn (včetně termínu pro zpracování) bude zveřejněn v lednu 2016 na edulk.cz – Ekonomika -Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření PO ke dni odevzdání elektronicky na (po schválení i v písemné podobě) -důsledně provést inventarizace veškerého majetku -nutno vypořádat inventarizační rozdíly roku 2015 NOVĚ u inventarizace pozemků – uvést informace, zda není omezeno právo nakládání s pozemky na základě smluvního vztahu, který není evidován v katastru nemovitostí POKYNY KE KONCI R. 2015

4 DAŇ Z NEMOVITOSTI NA ROK Pokyny budou odeslány příští týden -Termín pro zaslání podkladů: 11. ledna Vyřizuje: Lubomír Ťoupalík ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK pokyn bude zveřejněn na začátku ledna na edulk.cz – Ekonomika POKYNY KE KONCI R. 2015

5 PŘEHLED VŠECH PŘIJATÝCH DARŮ -zpracování pololetně (k a ) -pokyny vč. tabulky již byly rozeslány -obsah: datum přijetí daru, info o dárci, kontaktní údaje, výše daru, účel daru) -termín odevzdání: do 15. ledna 2016, Bc. Renáta Charvátová MAPA INVESTIC -odkaz „mapa investic“ je umístěn na webových stránkách LK -zpracování každé čtvrtletí -předmět prací, konkrétní objekt, konečná cena, zhotovitel a fotografii -pokyny vč. termínu obdržíte od Ing. Jarmily Vítové

6 KOMENTÁŘ K ÚČETNÍM ZÁVĚRKÁM ZA ROK řádné zdůvodnění ztráty z hospodaření HČ/DČ -zdůvodnění nárůstu nákladů u vybraných položek v rámci hlavní činnosti zdůvodnění meziročního nárůstu o 10 % a více Nákladové položky: 541 – Smluvní pokuty a penále 542 – Jiné pokuty a penále 547 – Manka a škody zdůvodnění jakékoliv uvedené částky (stav k ) částku položkově rozklíčujte Účet č.Položka Porovnání 2015/2014 v % 501Spotřeba materiálu 502Spotřeba energie 511Opravy a udržování 518Ostatní služby

7 ROZPOČET 2016  schválený rozpočet kapitoly – příspěvkové organizace pro 2016 je Kč v tom rezerva na provozní výdaje PO Kč (rozdělení provoz 234,56 mil. Kč, odpisy 31,75 mil. Kč) Porovnání: 2015SR tis. KčUR tis. Kč 2014SR tis. KčUR tis. Kč 2013SR tis. KčUR tis. Kč 2012SR tis. KčUR tis. Kč 2011SR tis. KčUR tis. Kč

8 ROZPOČET 2016  rozpočet kapitoly – kapitálové výdaje jmenovité akce za celkem Kč -úhrada splátky (doplatek) – výměna otvor. výplní13,5 mil. Kč -unifikace napětí v Liberci (zpracování PD) Kč -SUPŠ sklářská, Železný Brod – výměna otvor. výplní - navýšení akce o 5 mil. Kč (celkové předpokl. náklady 14 mil. Kč) -SŠ strojní, stavební a dopr. Liberec – rekonstrukce DM Truhlářská – II. etapa 22,5 mil. Kč -SŠ řemesel a služeb Jablonec n/N – oprava střechy objekt Podhorská ul. 2 mil. Kč -Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach – rekonstrukce střechy (dokončení) 2 mil. Kč -Gymnázium Frýdlant – výměna otvor. výplní 2,8 mil. Kč -SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant – rekonstrukce elektroinstalace DM Bělíkova 3 mil. Kč -Střední odb. škola Liberec – rekonstrukce fasády objektu školy 11,5 mil. Kč

9 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK PRO ROK 2015:  nevyužitý provozní příspěvek („vratka“) bude vrácen zřizovateli ve stanoveném termínu (v lednu 2016)  rozdělení kladného výsledku hospodaření: rezervní fond a fond odměn (max. 20% kladného HV) PRO ROK 2016:  je poskytován PO na zajištění výkonu v hlavní činnosti  provozní příspěvek bude účtován „zálohově“ s povinností finančního vypořádání do období roku poskytnutí  nevyužitý provozní příspěvek („vratka“) bude vrácen zřizovateli ve stanoveném termínu následujícího roku  byly rozeslány schválené odpisové plány na 2016

10 INFORMACE Semináře pro účetní 2016 – informace na

11 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2015 Ing. Michaela Stříbrná."

Podobné prezentace


Reklamy Google