Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2015 Ing. Michaela Stříbrná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2015 Ing. Michaela Stříbrná."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2015 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. finan. nepř. nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015 -celková ztráta hospodaření vykázána u 3 PO výše ztráty 147.862,04 Kč -převod ušetřeného provozního příspěvku roku 2015:  využilo 9 příspěvkových organizací  celková částka 2.210.000 Kč  počet akcí: 12  účel: oprava a údržba nemovitého majetku, nákup drobného majetku, modernizace učeben

3 INVENTARIZACE MAJETKU ZA ROK 2015 - pokyn (včetně termínu pro zpracování) bude zveřejněn v lednu 2016 na edulk.cz – Ekonomika -Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření PO ke dni 31. 12. 2015 -odevzdání elektronicky na e-mail: lenka.cvrckova@kraj-lbc.czlenka.cvrckova@kraj-lbc.cz (po schválení i v písemné podobě) -důsledně provést inventarizace veškerého majetku -nutno vypořádat inventarizační rozdíly roku 2015 NOVĚ u inventarizace pozemků – uvést informace, zda není omezeno právo nakládání s pozemky na základě smluvního vztahu, který není evidován v katastru nemovitostí POKYNY KE KONCI R. 2015

4 DAŇ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2016 -Pokyny budou odeslány příští týden -Termín pro zaslání podkladů: 11. ledna 2016 -Vyřizuje: Lubomír Ťoupalík (lubomir.toupalik@kraj-lbc.cz)lubomir.toupalik@kraj-lbc.cz ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015 -pokyn bude zveřejněn na začátku ledna na edulk.cz – Ekonomika POKYNY KE KONCI R. 2015

5 PŘEHLED VŠECH PŘIJATÝCH DARŮ -zpracování pololetně (k 30.6. a 31.12.) -pokyny vč. tabulky již byly rozeslány -obsah: datum přijetí daru, info o dárci, kontaktní údaje, výše daru, účel daru) -termín odevzdání: do 15. ledna 2016, Bc. Renáta Charvátová (renata.charvatova@kraj-lbc.cz)renata.charvatova@kraj-lbc.cz MAPA INVESTIC -odkaz „mapa investic“ je umístěn na webových stránkách LK -zpracování každé čtvrtletí -předmět prací, konkrétní objekt, konečná cena, zhotovitel a fotografii -pokyny vč. termínu obdržíte od Ing. Jarmily Vítové (jarmila.vitova@kraj-lbc.cz)jarmila.vitova@kraj-lbc.cz

6 KOMENTÁŘ K ÚČETNÍM ZÁVĚRKÁM ZA ROK 2015 -řádné zdůvodnění ztráty z hospodaření HČ/DČ -zdůvodnění nárůstu nákladů u vybraných položek v rámci hlavní činnosti zdůvodnění meziročního nárůstu o 10 % a více Nákladové položky: 541 – Smluvní pokuty a penále 542 – Jiné pokuty a penále 547 – Manka a škody zdůvodnění jakékoliv uvedené částky (stav k 31.12.2015) částku položkově rozklíčujte Účet č.Položka20142015Porovnání 2015/2014 v % 501Spotřeba materiálu 502Spotřeba energie 511Opravy a udržování 518Ostatní služby

7 ROZPOČET 2016  schválený rozpočet kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace pro 2016 je 266.313.000 Kč v tom rezerva na provozní výdaje PO 9.172.410 Kč (rozdělení provoz 234,56 mil. Kč, odpisy 31,75 mil. Kč) Porovnání: 2015SR 261 313 tis. KčUR 261 002 tis. Kč 2014SR 274 566 tis. KčUR 273 078 tis. Kč 2013SR 260 837 tis. KčUR 266 403 tis. Kč 2012SR 274 566 tis. KčUR 274 973 tis. Kč 2011SR 273 300 tis. KčUR 291 676 tis. Kč

8 ROZPOČET 2016  rozpočet kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje jmenovité akce za celkem 62 705 880 Kč -úhrada splátky (doplatek) – výměna otvor. výplní13,5 mil. Kč -unifikace napětí v Liberci (zpracování PD) 400 000 Kč -SUPŠ sklářská, Železný Brod – výměna otvor. výplní - navýšení akce o 5 mil. Kč (celkové předpokl. náklady 14 mil. Kč) -SŠ strojní, stavební a dopr. Liberec – rekonstrukce DM Truhlářská – II. etapa 22,5 mil. Kč -SŠ řemesel a služeb Jablonec n/N – oprava střechy objekt Podhorská ul. 2 mil. Kč -Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach – rekonstrukce střechy (dokončení) 2 mil. Kč -Gymnázium Frýdlant – výměna otvor. výplní 2,8 mil. Kč -SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant – rekonstrukce elektroinstalace DM Bělíkova 3 mil. Kč -Střední odb. škola Liberec – rekonstrukce fasády objektu školy 11,5 mil. Kč

9 PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK PRO ROK 2015:  nevyužitý provozní příspěvek („vratka“) bude vrácen zřizovateli ve stanoveném termínu (v lednu 2016)  rozdělení kladného výsledku hospodaření: rezervní fond a fond odměn (max. 20% kladného HV) PRO ROK 2016:  je poskytován PO na zajištění výkonu v hlavní činnosti  provozní příspěvek bude účtován „zálohově“ s povinností finančního vypořádání do období roku poskytnutí  nevyužitý provozní příspěvek („vratka“) bude vrácen zřizovateli ve stanoveném termínu následujícího roku  byly rozeslány schválené odpisové plány na 2016

10 INFORMACE Semináře pro účetní 2016 – informace na www.edulk.czwww.edulk.cz

11 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2015 Ing. Michaela Stříbrná."

Podobné prezentace


Reklamy Google