Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tisková konference dne 7.12.2010 Ekonomické záležitosti Pk Ing. Roman Línek náměstek zodpovědný za finance a majetek Ing. Oldřich Felgr vedoucí odboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tisková konference dne 7.12.2010 Ekonomické záležitosti Pk Ing. Roman Línek náměstek zodpovědný za finance a majetek Ing. Oldřich Felgr vedoucí odboru."— Transkript prezentace:

1 Tisková konference dne 7.12.2010 Ekonomické záležitosti Pk Ing. Roman Línek náměstek zodpovědný za finance a majetek Ing. Oldřich Felgr vedoucí odboru finančního

2 Porovnání hospodaření Pk v roce 2010 s minulým obdobím

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Rozbor příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu Pk na rok 2011

15 15 Příjmy Pk celkem – návrh rozpočtu na rok 2011 (v tis. Kč) text20102011 Příjmy celkem 3 406 962,533 036 780,22 z toho: daňové příjmy2 451 160,002 501 450,00 nedaňové příjmy61 030,9760 123,15 kapitálové příjmy20 000,005 500,00 dotace celkem (bez dotací EU)81 658,0068 612,00 souhrnný dotační vztah75 158,0068 612,00 dotace od obcí6 500,000,00 ostatní dotace0,00 disponibilní příjmy celkem (ř.2+3+4+5) - mezisoučet2 613 848,972 635 685,15 dotace ze SF EU,SR793 113,56401 095,07

16 16

17 17

18 18 Výdaje Pk celkem – návrh rozpočtu na rok 2011 (v tis. Kč) text20102011 Výdaje celkem3 795 856,492 898 326,93 z toho: běžné výdaje (bez grantů)1 888 445,481 867 155,36 platy vč. odměn a pojistného zaměstnanců168 000,00 odměny a pojistné zastupitelů14 090,00 výdaje sociálního fondu7 011,00 kapitálové výdaje456 037,98299 636,42 úroky z úvěrů97 550,4099 629,43 financování projektů kofinancovaných z Evropských fondů1 120 101,63401 308,72 grantové a dotační příspěvky44 620,0041 496,00

19 19 Sumář Příjmy Pk v roce 2011Příjmy Pk v roce 2011 …….3 036 780,22 tis. Kč Výdaje Pk v roce 2011Výdaje Pk v roce 2011.……2 898 326,93 tis. Kč Příjmy – výdajePříjmy – výdaje ………………138 453,29 tis. Kč (z toho saldo EU …………………….-213,65 tis. Kč) FinancováníFinancování …………………-138 453,29 tis. Kč

20 20 Financování – návrh rozpočtu na rok 2011 (v tis. Kč) text20102011 Financování celkem 388 893,95-138 453,29 Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)200 000,000,00 z toho: kapitálové výdaje200 000,00 Uhrazené splátky úvěrů z tuzemska-69 902,68-40 527,68 Uhrazené splátky úvěrů ze zahraničí-57 267,33-114 410,19 Vratka půjčky SFDI poskytnuté na předfinancování projektů EU0,00-104 368,90 Přebytek hospodaření316 063,96120 853,48 z toho: ORJ 1304 a 16XX převod do r. 2011 - investice - doprava 31 376,48 ORJ 1304 převod do r. 2011 -investice- školství 2 184,00 ORJ 1304 převod do r. 2011 - investice - kultura 13 057,00 ORJ 1304 převod do r. 2011 - investice - soc. věci 800,00 ORJ 12XX převod - vodní účet 25 000,00 ORJ 1199 sociální fond 1 500,00 ORJ 19xx dorovnání hospodaření z přebytku r.2010 15 340,00 projekty kofinancované z Evropských fondů181 081,6031 596,00

21 21 Oblast evropských fondů návrh rozpočtu pro rok 2011 zahrnuje projekty, jejichž realizace byla zahájena v roce 2010 a pokračuje v roce 2011, a projekty, u kterých bylo rozhodnuto o jejich podpoře s termínem zahájení realizace v roce 2011; na přípravu projektů nových bude vyčleněna rezerva až bude známa výše přebytku hospodaření Pk k 31. 12. 2010, který bude zdrojem jejich krytí; při sestavování rozpočtu bylo vycházeno z úsporných opatření vlády, spočívajících v zastavení kofinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu;

22 22 Projekty kofinancované z fondů EU Odvětví Návrh rozpočtu Pk 2011 - projekty kofinancované z EU výdajepříjmysaldo Životní prostředí a zemědělství10 971 054,36 -10 971 054,36 Doprava a silniční hospodářství11 500 000,00 -11 500 000,00 Sociální věci79 486 012,00 0,00 Strategický rozvoj290 851 646,00321 609 060,0030 757 414,00 z toho: SRK - Regionální rozvoj38 814 550,0019 224 000,00-19 590 550,00 SRK - Informatika4 500 000,000,00-4 500 000,00 SRK - Životní prostředí a zemědělství12 000 000,00 0,00 SRK - Doprava a silniční hospodářství108 572 800,00194 401 000,0085 828 200,00 SRK - Školství, mládež a sport45 614 000,0054 842 121,009 228 121,00 SRK - Kultura a památková péče5 287 500,000,00-5 287 500,00 SRK - Sociální věci40 684 796,0023 414 939,00-17 269 857,00 SRK - Zdravotnictví35 378 000,0017 727 000,00-17 651 000,00 Majetkový odbor8 500 000,00 -8 500 000,00 Celkem401 308 712,36401 095 072,00-213 640,36 Zdroje krytí Pk 213 640,36

23 23 Namátkou vybrané projekty kofinancované ze zdrojů EU zahrnuté do návrhu rozpočtu 2011 Plánovaná výše výdajů pro rok 2011 OP LZZ, Individuální projekt Pk79,5 mil. Kč ROP 1.1, Modernizace silnice II/340 Seč - Běstvina - hr.kraje85,0 mil. Kč ROP 2.1, Sportovní areál Dašická28,0 mil. Kč OP ŽP 3.2, Realizace úspor energie - areál Pardubické krajské nemocnice, a.s35,4 mil. Kč OP ŽP 3.2, Realizace úspor energie - Domov u fontány Přelouč16,6 mil. Kč OP ŽP 3.2, Realizace úspor energie - Domov sociálních služeb24,1 mil. Kč Vysvětlivky: OP LLZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ROP - Regionální operační program OP ŽP - Operační program Životní prostředí

24 24

25 25 Rozpočtový výhled Pk201020112012201320142015 Příjmy celkem 3 406 962,533 036 780,222 759 663,302 693 515,682 716 120,612 754 720,46 z toho: daňové příjmy2 451 160,002 501 450,002 526 070,002 551 320,002 583 198,132 621 930,05 nedaňové příjmy61 030,9760 123,1560 193,0860 348,7860 510,4860 678,41 kapitálové příjmy20 000,005 500,003 500,00 dotace celkem (bez dotací EU)81 658,0068 612,00 souhrnný dotační vztah75 158,0068 612,00 dotace od obcí6 500,000,00 ostatní dotace0,00 disponibilní příjmy celkem (ř.2+3+4+5) - mezisoučet2 613 848,972 635 685,152 658 375,082 683 780,782 715 820,612 754 720,46 dotace ze SF EU,SR793 113,56401 095,07101 288,229 734,90300,000,00 Výdaje celkem 3 795 856,492 898 326,932 555 252,772 523 330,132 527 818,422 554 419,27 z toho: běžné výdaje (bez grantů)1 888 445,481 867 155,361 872 162,071 879 029,231 889 029,931 899 377,52 platy vč. odměn a pojistného zaměstnanců168 000,00 168 840,00169 684,00170 957,00172 239,00 odměny a pojistné zastupitelů14 090,00 14 160,0014 231,0014 338,0014 446,00 výdaje sociálního fondu7 011,00 kapitálové výdaje456 037,98299 636,42218 816,28302 730,00315 489,38339 678,85 úroky z úvěrů97 550,4099 629,4391 717,9381 408,1171 993,1162 666,90 financování projektů kofinancovaných z Evropských fondů 1 120 101,63401 308,72147 545,4934 236,7919 000,00 grantové a dotační příspěvky44 620,0041 496,0035 000,00 40 000,00 PŘÍJMY - VÝDAJE -388 893,96138 453,29204 410,53170 185,55188 302,19200 301,19

26 26 Rozpočtový výhled Pk201020112012201320142015 Financování celkem 388 893,95-138 453,29-204 410,53-170 185,55-188 302,19-200 301,19 Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)200 000,000,00 z toho: kapitálové výdaje200 000,00 Uhrazené splátky úvěrů z tuzemska-69 902,68-40 527,68 -35 248,02-30 000,00 Uhrazené splátky úvěrů ze zahraničí-57 267,33-114 410,19-174 410,19 Vratka půjčky SFDI poskytnuté na předfinancování projektů EU 0,00-104 368,900,00 Přebytek hospodaření316 063,96120 853,4810 527,3439 472,6616 108,004 109,00 projekty kofinancované z Evropských fondů181 081,6031 596,00 Potřeba vlastních zdrojů na financování EU145 906,4772 986,5546 257,2724 501,8918 700,0019 000,00


Stáhnout ppt "Tisková konference dne 7.12.2010 Ekonomické záležitosti Pk Ing. Roman Línek náměstek zodpovědný za finance a majetek Ing. Oldřich Felgr vedoucí odboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google