Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tisková konference dne 7.12.2010 Ekonomické záležitosti Pk Ing. Roman Línek náměstek zodpovědný za finance a majetek Ing. Oldřich Felgr vedoucí odboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tisková konference dne 7.12.2010 Ekonomické záležitosti Pk Ing. Roman Línek náměstek zodpovědný za finance a majetek Ing. Oldřich Felgr vedoucí odboru."— Transkript prezentace:

1 Tisková konference dne Ekonomické záležitosti Pk Ing. Roman Línek náměstek zodpovědný za finance a majetek Ing. Oldřich Felgr vedoucí odboru finančního

2 Porovnání hospodaření Pk v roce 2010 s minulým obdobím

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Rozbor příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu Pk na rok 2011

15 15 Příjmy Pk celkem – návrh rozpočtu na rok 2011 (v tis. Kč) text Příjmy celkem , ,22 z toho: daňové příjmy , ,00 nedaňové příjmy61 030, ,15 kapitálové příjmy20 000, ,00 dotace celkem (bez dotací EU)81 658, ,00 souhrnný dotační vztah75 158, ,00 dotace od obcí6 500,000,00 ostatní dotace0,00 disponibilní příjmy celkem (ř ) - mezisoučet , ,15 dotace ze SF EU,SR , ,07

16 16

17 17

18 18 Výdaje Pk celkem – návrh rozpočtu na rok 2011 (v tis. Kč) text Výdaje celkem , ,93 z toho: běžné výdaje (bez grantů) , ,36 platy vč. odměn a pojistného zaměstnanců ,00 odměny a pojistné zastupitelů14 090,00 výdaje sociálního fondu7 011,00 kapitálové výdaje , ,42 úroky z úvěrů97 550, ,43 financování projektů kofinancovaných z Evropských fondů , ,72 grantové a dotační příspěvky44 620, ,00

19 19 Sumář Příjmy Pk v roce 2011Příjmy Pk v roce 2011 …… ,22 tis. Kč Výdaje Pk v roce 2011Výdaje Pk v roce 2011.…… ,93 tis. Kč Příjmy – výdajePříjmy – výdaje ……………… ,29 tis. Kč (z toho saldo EU …………………….-213,65 tis. Kč) FinancováníFinancování ………………… ,29 tis. Kč

20 20 Financování – návrh rozpočtu na rok 2011 (v tis. Kč) text Financování celkem , ,29 Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB) ,000,00 z toho: kapitálové výdaje ,00 Uhrazené splátky úvěrů z tuzemska , ,68 Uhrazené splátky úvěrů ze zahraničí , ,19 Vratka půjčky SFDI poskytnuté na předfinancování projektů EU0, ,90 Přebytek hospodaření , ,48 z toho: ORJ 1304 a 16XX převod do r investice - doprava ,48 ORJ 1304 převod do r investice- školství 2 184,00 ORJ 1304 převod do r investice - kultura ,00 ORJ 1304 převod do r investice - soc. věci 800,00 ORJ 12XX převod - vodní účet ,00 ORJ 1199 sociální fond 1 500,00 ORJ 19xx dorovnání hospodaření z přebytku r ,00 projekty kofinancované z Evropských fondů , ,00

21 21 Oblast evropských fondů návrh rozpočtu pro rok 2011 zahrnuje projekty, jejichž realizace byla zahájena v roce 2010 a pokračuje v roce 2011, a projekty, u kterých bylo rozhodnuto o jejich podpoře s termínem zahájení realizace v roce 2011; na přípravu projektů nových bude vyčleněna rezerva až bude známa výše přebytku hospodaření Pk k , který bude zdrojem jejich krytí; při sestavování rozpočtu bylo vycházeno z úsporných opatření vlády, spočívajících v zastavení kofinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu;

22 22 Projekty kofinancované z fondů EU Odvětví Návrh rozpočtu Pk projekty kofinancované z EU výdajepříjmysaldo Životní prostředí a zemědělství , ,36 Doprava a silniční hospodářství , ,00 Sociální věci ,00 0,00 Strategický rozvoj , , ,00 z toho: SRK - Regionální rozvoj , , ,00 SRK - Informatika ,000, ,00 SRK - Životní prostředí a zemědělství ,00 0,00 SRK - Doprava a silniční hospodářství , , ,00 SRK - Školství, mládež a sport , , ,00 SRK - Kultura a památková péče ,000, ,00 SRK - Sociální věci , , ,00 SRK - Zdravotnictví , , ,00 Majetkový odbor , ,00 Celkem , , ,36 Zdroje krytí Pk ,36

23 23 Namátkou vybrané projekty kofinancované ze zdrojů EU zahrnuté do návrhu rozpočtu 2011 Plánovaná výše výdajů pro rok 2011 OP LZZ, Individuální projekt Pk79,5 mil. Kč ROP 1.1, Modernizace silnice II/340 Seč - Běstvina - hr.kraje85,0 mil. Kč ROP 2.1, Sportovní areál Dašická28,0 mil. Kč OP ŽP 3.2, Realizace úspor energie - areál Pardubické krajské nemocnice, a.s35,4 mil. Kč OP ŽP 3.2, Realizace úspor energie - Domov u fontány Přelouč16,6 mil. Kč OP ŽP 3.2, Realizace úspor energie - Domov sociálních služeb24,1 mil. Kč Vysvětlivky: OP LLZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ROP - Regionální operační program OP ŽP - Operační program Životní prostředí

24 24

25 25 Rozpočtový výhled Pk Příjmy celkem , , , , , ,46 z toho: daňové příjmy , , , , , ,05 nedaňové příjmy61 030, , , , , ,41 kapitálové příjmy20 000, , ,00 dotace celkem (bez dotací EU)81 658, ,00 souhrnný dotační vztah75 158, ,00 dotace od obcí6 500,000,00 ostatní dotace0,00 disponibilní příjmy celkem (ř ) - mezisoučet , , , , , ,46 dotace ze SF EU,SR , , , ,90300,000,00 Výdaje celkem , , , , , ,27 z toho: běžné výdaje (bez grantů) , , , , , ,52 platy vč. odměn a pojistného zaměstnanců , , , , ,00 odměny a pojistné zastupitelů14 090, , , , ,00 výdaje sociálního fondu7 011,00 kapitálové výdaje , , , , , ,85 úroky z úvěrů97 550, , , , , ,90 financování projektů kofinancovaných z Evropských fondů , , , , ,00 grantové a dotační příspěvky44 620, , , ,00 PŘÍJMY - VÝDAJE , , , , , ,19

26 26 Rozpočtový výhled Pk Financování celkem , , , , , ,19 Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB) ,000,00 z toho: kapitálové výdaje ,00 Uhrazené splátky úvěrů z tuzemska , , , ,00 Uhrazené splátky úvěrů ze zahraničí , , ,19 Vratka půjčky SFDI poskytnuté na předfinancování projektů EU 0, ,900,00 Přebytek hospodaření , , , , , ,00 projekty kofinancované z Evropských fondů , ,00 Potřeba vlastních zdrojů na financování EU , , , , , ,00


Stáhnout ppt "Tisková konference dne 7.12.2010 Ekonomické záležitosti Pk Ing. Roman Línek náměstek zodpovědný za finance a majetek Ing. Oldřich Felgr vedoucí odboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google