Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 R ozpočet města Police nad Metují na rok 2014. 2 Rozpočet 2014 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy a výdaji ve výši 85.951 tis.Kč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 R ozpočet města Police nad Metují na rok 2014. 2 Rozpočet 2014 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy a výdaji ve výši 85.951 tis.Kč."— Transkript prezentace:

1 1 R ozpočet města Police nad Metují na rok 2014

2 2 Rozpočet 2014 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy a výdaji ve výši tis.Kč ( tis.Kč skutek r.2013) Celkové příjmy nestačí na pokrytí rozpočtovaných výdajů a rozdíl je pokryt zapojením přebytku hospodaření z roku 2013 ve výši tis.Kč a provozním revolvingovým úvěrem ve výši tis.Kč, při navrhovaných investicích ve výši tis.Kč + dokončení investice do zateplení ZŠ v celkové předpokládané výši tis.Kč. Financování této investice je pomocí dotace a účelového úvěru Komerční banky a.s.

3 3 Rozpočtované příjmy na rok 2014

4 4 Celkové příjmy = tis.Kč Celkový nárůst příjmů o 0,4% tzn. o 258 tis.Kč pokles daňových příjmů o 1,3 % tzn tis.Kč nárůst dotačních příjmů o 24,1 % tzn tis.Kč pokles nedaňových příjmů o13,5% tzn. – tis.Kč Nedostatek příjmů potřebných na krytí plánovaných výdajů je kompenzován zapojením přebytku z r tis.Kč zapojením revolvingu tis.Kč zapojením úvěru na zateplení ZŠ tis.Kč *

5 5 Příjmy – daňové příjmy

6 6 Příjmy – z dotací

7 7 Příjmy – z dotací 2013

8 8

9 9 Příjmy – nedaňové příjmy

10 10 Příjmy – souhrn Daňové příjmy – mírný pokles rozpočtovaných daňových příjmů je způsoben nižším plánovaným příjmem z daně přidané hodnoty a daně z nemovitostí Dotace - rozpočtují se pouze dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem. O zbylé dotace, které se podaří získat během roku se pak následně rozpočet upravuje. Hlavní předpokládanou dotací je dotace z Operačního programu životní prostředí ve výši tis.Kč a Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 509 tis. Kč na zateplení základní školy.

11 11 Rozpočtované výdaje na rok 2014

12 12 Celkové výdaje = tis.Kč Celkové navrhované výdaje jsou o tis.Kč vyšší než skutek v r Zahrnuté investice ve výši tis.Kč (!) ( tis.Kč běžné investice) tis.Kč zateplení ZŠ

13 13 Celkové výdaje = tis.Kč

14 14 Celkové výdaje = tis.Kč *

15 15 Celkové výdaje = tis.Kč

16 16 Celkové výdaje = tis.Kč

17 17 Výdaje – IMŽP Pozitivní bilance v kapitole Územní je způsobena zahrnutím prodeje majetku (Zelený domeček + splátka za vodovod Wihanova) ve výši 1.4 mil.Kč v kapitole Lesy byl jsou výdaje konstantní a jsou předpokládány nižší příjmy. negativní bilance v odpadech je způsobena vyššími předpokládanými náklady na provoz sběrného dvora o 178 tis.Kč Skutek Návrh tis.Kč % Územní rozvoj ,1% Výdaje ,9% Příjmy ,0% Lesy - bilance ,4% Výdaje ,3% Příjmy ,6% Odpady - bilance ,1% % Výdaje ,8% Příjmy ,1% IMŽP - celkem ,5% Výdaje ,9% Příjmy ,5% IMŽP -bez investic Rozpočet 2014 Rozdíl

18 18 Výdaje – CKV Infocentrum nižší příjmy z prodejů propagačních materiálů – v r.2013 tvořily část příjmů prodeje knihy Stěny Divadlo – do výdajů zahrnuto 50 tis.Kč na osvětlení Kino bylo samo financovatelné v r.2011 a v r tis.Kč a v r tis.Kč, Pellyho domy – zvýšení výdajů ve mzdách (+98tis.Kč) +50 tis.Kč na projekt přesunu IC do foyer Kultura - snížení oproti r.2013, kdy byly v rozpočtu zahrnuty náklady na oslavy 760let založení města MPM – zvýšení nákladů ve mzdách (+158tis.Kč),vyšší příjmy díky předpokláadné dotaci z Euroregionu Glacensis (165tis.Kč) Celkem výdaje na kulturu zvýšeny o 299 tis.Kč.

19 19 Výdaje – příspěvkové organizace

20 20 Výdaje – Mandátní účet

21 21 Výdaje – ostatní Sociální péče - rozpočet na úrovni r.2013 MP – rozpočet na úrovni r.2013 Hasiči - úspora 210 tis.Kč. V r.2013 nákup vyprošťovací techniky za 105 tis.Kč a úspora v položce Drobný hmotný dlouhodobý majetek Měsíčník- zvýšeno o náklady na tisk Městský úřad - nárůst v položkách mzdy + odvody tis.Kč nákup serveru,+ 333 tis.Kč odkup Fábie+ 71 tis.Kč opravy a udržování+ 82 tis.Kč ostatní služby +64 tis.Kč (web,SW) Skutek Návrh tis.Kč % Služby sociální péče ,2% Výdaje ,9% Příjmy ,6% Městská policie ,4% Výdaje ,4% Příjmy00 - 0,0% Hasiči ,8% Výdaje ,8% Příjmy00 - 0,0% Polický měsíčník ,9% Výdaje ,1% Příjmy ,0% Provoz Městského úřadu ,0% Výdaje ,0% Příjmy - 0,0% Ostatní - celkem ,3% Výdaje ,2% Příjmy ,7% Ostatní Rozpočet 2014 Rozdíl

22 22 Výdaje – Granty Na grantový program je vyčleněno celkem tis.Kč a to takto :  Účelové přiděleno tis.Kč  Sport 765 tis.Kč  Kultura 199 tis.Kč  Sociální oblast 46 tis.Kč  Rezerva na granty v II.pololetí tis.Kč

23 23 Výdaje – Granty – Sport – 765 tis.Kč

24 24 Výdaje – Granty – Sport – 765 tis.Kč

25 25 Výdaje – Granty – Sport – 765 tis.Kč

26 26 Výdaje – Granty – Kultura – 199 tis.Kč

27 27 Výdaje – Granty – Kultura – 199 tis.Kč

28 28 Výdaje – Granty – Sociální oblast – 46 tis.Kč

29 29 Výdaje – Investice Na základě investičního plánu na roky 2011 – 2014 Rada města navrhuje zařadit do rozpočtu rok 2014 investice v celkové výši tis.Kč (v rozpočtu r.2013 bylo tis.Kč) K zamezení problému s financováním investic bylo rozdělení investic do rozpočtu rozčleněno takto :  Investice zařazené přímo do rozpočtu tis.Kč  Zateplení Základní školy tis.Kč  Investice podmíněné získáním dotace tis.Kč  Investice nezařazené do rozpočtu tis.Kč (realizace těchto investic je podmíněna vývojem příjmové stránky rozpočtu a budou zařazovány v jednotlivých rozpočtových změnách)

30 30 Investice – zařazené přímo do rozpočtu

31 31 Investice – zařazené přímo do rozpočtu

32 32 Investice – zařazené přímo do rozpočtu

33 33 Investice – zařazené přímo do rozpočtu

34 34 Investice – zařazené přímo do rozpočtu

35 35 Investice – nezařazené

36 36 Detailní rozpad výdajů na rok 2014

37 37 Detailní rozpočty Detailní rozpočty jednotlivých kapitol jsou uvedeny v zaslaném excelovském souboru, popř. jsou k dispozici u tajemníka městského úřadu.


Stáhnout ppt "1 R ozpočet města Police nad Metují na rok 2014. 2 Rozpočet 2014 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy a výdaji ve výši 85.951 tis.Kč."

Podobné prezentace


Reklamy Google