Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 R ozpočet města Police nad Metují na rok 2015. 2 Rozpočet 2015 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy, výdaji a financováním ve výši.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 R ozpočet města Police nad Metují na rok 2015. 2 Rozpočet 2015 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy, výdaji a financováním ve výši."— Transkript prezentace:

1 1 R ozpočet města Police nad Metují na rok 2015

2 2 Rozpočet 2015 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy, výdaji a financováním ve výši 73.375 tis.Kč (103.927 tis. Kč skutek r.2014) Celkové příjmy nestačí na pokrytí rozpočtovaných výdajů a rozdíl je pokryt zapojením přebytku hospodaření z roku 2014 ve výši 7.710 tis.Kč a provozním revolvingovým úvěrem ve výši 1.154 tis.Kč, při navrhovaných investicích ve výši 14.996 tis.Kč

3 3 Rozpočtované příjmy na rok 2015

4 4 Celkové příjmy = 73.375 tis.Kč Celkový pokles příjmů o 35,2% tzn. o 35.035 tis.Kč pokles daňových příjmů o 3,9 % tzn. - 2.046 tis.Kč pokles nedaňových příjmů o 11,1% tzn. – 1.183 tis.Kč pokles kapitálových příjmů o 91,8% tzn. – 793 tis.Kč pokles transferů (dotačních příjmů) o 88,7 % tzn. - 31.014 tis.Kč Nedostatek příjmů potřebných na krytí plánovaných výdajů je kompenzován zapojením přebytku z r.2014 + 7.710 tis.Kč zapojením revolvingu + 1.154 tis.Kč

5 5 Příjmy – daňové příjmy

6 6 Příjmy – nedaňové příjmy

7 7 Příjmy – z dotací

8 8 Příjmy – souhrn Daňové příjmy – pokles rozpočtovaných daňových příjmů je způsoben nižším plánovaným příjmem z daně příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty. Dotace – Do rozpočtu roku 2015 nejsou v současné době zapojeny žádné dotace (pouze na výkon státní správy) na rozdíl od roku 2014, kdy bylo zapojeno o cca 31 mil. Kč více. (z toho 17 mil. Kč tvoří tzv. konsolidační položka – která se v rozpočtu promítá jak na straně příjmů tak na straně výdajů – rozpočtem pouze protéká).

9 9 Rozpočtované výdaje na rok 2015

10 10 Celkové výdaje = 73.375 tis.Kč Celkové navrhované výdaje jsou o 30.551 tis.Kč nižší než skutek v r.2014 (z toho činí 17 mil. Kč konsolidační výdaje). Zahrnuté investice ve výši 14.996 tis.Kč Proti roku 2014 se zahajuje splácení úvěru na zateplení ZŠ

11 11 Celkové výdaje = 73.375 tis.Kč

12 12 Celkové výdaje = 73.375 tis.Kč * 2015 - Realizace kabin na víceúčelovém hřišti 2014 – zametací stroj

13 13 Celkové výdaje = 73.375 tis.Kč

14 14 Výdaje – IMŽP Pokles výdajů v kapitole Územní rozvoj, je ten že v roce 2014 byl pořízen zametací stroj. Příjmy jsou ovlivněny loňským prodejem pozemků. v kapitole Lesy jsou výdaje konstantní a jsou předpokládány nižší příjmy. Snížení výdajů v kapitole Odpady - V roce 2014 byl realizován projekt BRKO

15 15 Výdaje – CKV Infocentrum Nárůst výdajů je ovlivněn dovybavením nového prostoru IC vč. výměny pc a nákupu kopírky. Divadlo – Navýšení výdajů na mzdy(+113 tis.Kč), o protipožární nástřik na jevišti. Přidání počtu kulturních akcí ovlivní jak výdaje tak příjmy (vč. profi divadla). Kino bylo samo financovatelné v r.2011 a v r.2012 - 50tis.Kč a v r.2013 -30 tis.Kč, a v r.2014 -8 tis.Kč Pellyho domy – navýšení příjmů za pronájmy. Zvýšení výdajů ve mzdách (+119tis.Kč) + 100 tis.Kč na dovybavení prostor na sále a v zázemí, věšáky šatna, přenosné plátno. Kultura - Rozšíření počtu kulturních akcí sebou nese nepatrné navýšení výdajů proti 2014 MPM – Výdaje na nákup zabezpečovacího systému, protipožárních čidel. Nákup plotteru. Výdaje na upomínkové předměty. Sport – Výdaje na krytí ztráty koupaliště, revize sportovišť, dovybavení nového zázemí víceúčel.hřiště., mzdy v celoroce Celkem výdaje na CKV zvýšeny o 2 082 tis.Kč.

16 16 Výdaje – příspěvkové organizace * * včetně 90 tis. Kč - úroky z úvěru

17 17 Výdaje – Mandátní účet

18 18 Výdaje – ostatní Sociální péče - rozpočet na úrovni r.2014 MP – rozpočet na úrovni r.2014 Hasiči - Navýšení mzdových prostředků. Úprava Land Rover pro zásahy. Měsíčník- Změna tiskárny – úspora 80 tis. Městský úřad - nárůst v položkách mzdy + odvody (Nový pracovník na IMŽP) + 473 tis.Kč Náhrada všech PC vč.OS WIN + 160 tis. Kč

19 19 Výdaje – Granty Na grantový program je vyčleněno celkem 1.800 tis.Kč a to takto :  Účelové přiděleno 1.000 tis.Kč  Sport 735 tis.Kč  Kultura 212 tis.Kč  Sociální oblast 53 tis.Kč  Rezerva na granty v II.pololetí 2015 800 tis.Kč

20 20 Výdaje – Granty – Sport – 735 tis.Kč

21 21 Výdaje – Granty – Sport – 735 tis.Kč

22 22 Výdaje – Granty – Sport – 735 tis.Kč

23 23 Výdaje – Granty – Kultura – 212 tis.Kč

24 24 Výdaje – Granty – Kultura – 212 tis.Kč

25 25 Výdaje – Granty – Sociální oblast – 53 tis.Kč

26 26 Výdaje – Investice Na základě investičního plánu na roky 2015 – 2018 Rada města navrhuje zařadit do rozpočtu roku 2015 investice v celkové výši 14.996 tis.Kč K zamezení problému s financováním investic bylo rozdělení investic do rozpočtu rozčleněno takto :  Investice zařazené přímo do rozpočtu14.996 tis.Kč  Investice podmíněné získáním dotace (komunikace na Žděřinu – vlastní podíl) 1.000 tis.Kč  Investice z povinné rezervy ČOV 2.616 tis.Kč (Dle podmínek dotace a zákona o VaK - za roky 2013 a 2014 - 3.016 tis. Kč, rok 2015 odhad 1.500 tis. Kč – tzn.celkem 4.516 tis. Kč z toho použito ve schválených investicích 1.900 tis. Kč na akci odvodnění poldrů)

27 27 Investice – zařazené přímo do rozpočtu * PD – projektová dokumentace

28 28 Investice – zařazené přímo do rozpočtu

29 29 Investice – zařazené přímo do rozpočtu

30 30 Investice – zařazené přímo do rozpočtu

31 31 Detailní rozpad výdajů na rok 2015

32 32 Detailní rozpočty Detailní rozpočty jednotlivých kapitol jsou uvedeny v excelovském souboru, umístěném na společném úložišti, popř. jsou k dispozici u tajemníka městského úřadu.


Stáhnout ppt "1 R ozpočet města Police nad Metují na rok 2015. 2 Rozpočet 2015 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy, výdaji a financováním ve výši."

Podobné prezentace


Reklamy Google