Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

o hospodářské soběstačnosti a o samofinancování církve“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "o hospodářské soběstačnosti a o samofinancování církve“"— Transkript prezentace:

1 o hospodářské soběstačnosti a o samofinancování církve“
Vyhodnocení dotazníků „Rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti a o samofinancování církve“ v pražském seniorátu ČCE (říjen 2012 – leden 2013)

2 Příloha 1 Členění obětavosti členů sboru (sbírky, salár, dary, ostatní dary, další) Různá hlediska pro hodnocení velikosti sboru (členů celkem, platících, hlasovních, výdělečně činných) Úvazek kazatele

3

4

5 Nárůst do 60% (A – 6 sborů), do 100% (B – 10x), do 200% (C – 10x), nad 200% (D – 4 sbory)

6 Příloha 3 Rozčlenění plátců do kategorií podle výše saláru (do 1000 Kč po 100 Kč, do 2000 Kč, do 5000 Kč a nad 5000 Kč) Vhodnější členění: z údajů nelze podrobněji členit skupinu nad 5000 Kč rozdělení do 4 skupin podle celkové výše saláru

7 1. skupina

8 2. skupina

9 3. skupina

10 4. skupina

11 Dvě skupiny salárníků a jejich podíl na hospodaření sboru (současný stav jako inspirace pro budoucnost) celkový salár počet plátců saláru

12 Příloha 2 - otázky 1a - Byl by váš sbor schopen ze stávajících vlastních finančních prostředků hradit navíc proti stávajícímu stavu výdajů mzdové náklady kazatele ve výši 300 000,- Kč/rok? 8x ano, 3x částečně, 17x ne, 2x bez odpovědi 1b  Pokud stávající sborové prostředky nejsou dostatečné k financování celého platu kazatele (Personální fond + 300 000,- Kč/rok), je sbor schopen zvýšit svoji obětavost tak, aby prostředky na mzdu kazatele byly v plném rozsahu dostačující? 2x ano po navýšení obětavosti, 2x ne, 16x bez odpovědi, 1x neurčitě 1c  Jaké zvýšení obětavosti by to znamenalo – celkem, na platícího salárníka? fakticky duplikuje údaje z přílohy 1 – viz výše

13 2 Jaké finanční prostředky by vašemu sboru chyběly v běžném roce pro financování celého platu kazatele, pokud byste měli svého kazatele financovat zcela sami? 8x nic, 10x celých Kč 8x menší částka (typicky Kč) 3 Byl by váš sbor schopen po navýšení úhrady mzdových nákladů svého kazatele poskytnout nějaké prostředky ve formě solidarity ostatním sborům? Jak veliké? 17x ne, 4x nevíme, 6x ano s odhadem konkrétní částky (součet cca Kč) 6x ano bez bližšího určení

14 4 Jakou strategii by sbor zvolil při nedostatku finančních prostředků na plat kazatele? Možnosti: spolupráce s okolními sbory – společný kazatel s jiným sborem, život sboru bez vlastního stálého kazatele, využití služby ordinovaného presbytera, snížený úvazek kazatele, spojení s jiným sborem či jiné – uveďte, popište. 6x sbor si takovou situaci nepřipouští, 12x společný kazatel aspolupráce sborů, 5x sousboří, 10x snížení úvazku kazatele, 1x bez kazatele, 4x ordinovaní presbyteři, 3x zvýšení obětavosti, 2x úspory jinde, 2x očekává se solidarita z církve.

15 5 Má váš sbor k dispozici také jiné možnosti, jak posílit financování sboru, resp. snížit jeho jiné výdaje? Možnosti: vlastní hospodářská činnost, dlouhodobé granty, reorganizace a prodej zbytného zcizitelného i nezcizitelného majetku (včetně snížení nákladů na údržbu a provoz), společné sdílení prostorů s jinou církví či organizací, jiné – uveďte, popište. 8x nájemní domy 5x drobné pronájmy 1x snížení reparticí 6 Mohla by potřeba financování kazatele (i přes kompromisní řešení) výrazně omezit jiné aktivity sboru? Např. spolupráci s Diakonií, vlastní sociální práci, údržbu budov sboru atd. 16x omezila 11x neomezila 1x naopak zvýšila

16 Shrnutí Jde o zmapování současného stavu obětavosti ve sborech, nebral se ohled na jejich hospodářskou činnost, ani na případný budoucí podíl na „restitucích“ 4 skupiny sborů z hlediska potřebného zvýšení finanční obětavosti Jen ve 4 sborech by toto navýšení bylo neúnosné (3x a více) Rozdíly finanční síly sborů o celý řád: malý příspěvek velkých sborů představuje pro malé sbory velkou pomoc Seniorát jako celek se jeví soběstačný při proveditelném zvýšení finanční obětavosti Ale: měli bychom také myslet na pomoc slabším seniorátům


Stáhnout ppt "o hospodářské soběstačnosti a o samofinancování církve“"

Podobné prezentace


Reklamy Google