Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Miroslava Nebuželská, BVM Audit

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Miroslava Nebuželská, BVM Audit"— Transkript prezentace:

1 Miroslava Nebuželská, BVM Audit
Současné podnikání v neziskových organizacích z pohledu daňového poradce Miroslava Nebuželská, BVM Audit 1

2 Daňové povinnosti neziskové organizace
Daň z příjmů řeší všechny nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) DPH řeší NNO vyvíjející jakoukoli ekonomickou činnost – osoba povinná k dani, osoba identifikovaná k dani, plátce Daň silniční týká se NNO provozujících silniční motorové(á) vozidlo(a) – nutno posoudit, zda vozidlo je či není předmětem daně 2

3 Zvláštní ustanovení ZDP pro NNO
ZDP = zákon č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění k  ZDP upravuje daňový režim NNO pomocí zvláštních ustanovení v §18-20 ZDP – ty však může použít pouze veřejně prospěšný poplatník Mezi zvláštní ustanovení patří zejména možnost za určitých podmínek snížit základ daně o 30%, max. 1 mil. Kč nebo až o 300 tis. Kč pokud 30% činí méně

4 Veřejně prospěšný poplatník dle ZDP
Veřejně prospěšný poplatník (dále jen VPP) dle §17a ZDP musí jako svou hlavní činnost vykonávat činnost, která není podnikáním Pokud NNO nevykonává v hlavní činnosti nepodnikatelskou činnost, není veřejně prospěšným poplatníkem a nemůže využít zvláštních ustanovení ZDP VPP tedy může podnikat, ale vždy pouze ve vedlejší činnosti

5 Příjmy z podnikání v NNO
Neziskové organizace pro svou hlavní činnost, ke které byly založeny či zřízeny, potřebují finanční zdroje Finanční zdroje získávají prostřednictvím dotací, darů, ale také vlastní činností Vlastní činnost, kterou NNO získává finanční zdroje, často je podnikáním, i když si to někdy nezisková organizace neuvědomuje

6 Příjmy z podnikání v NNO - příklady
Podnikáním v NNO je například Poskytování reklamy (propagace) Pronájem prostor Pravidelná organizace výstav, koncertů či obdobných aktivit za účelem zisku Pravidelná organizace vzdělávacích seminářů za účelem zisku Prodej nakoupených nebo vyrobených předmětů Pravidelná organizace zájezdů, táborů apod. za účelem zisku

7 Klasifikace činností (příjmů) NNO
S ohledem na ZDP a definici veřejně prospěšného poplatníka je nutné, aby každá NNO, která chce být veřejně prospěšným poplatníkem, pečlivě klasifikovala všechny své činnosti, resp. výnosy (příjmy) a k nim vhodně alokovala náklady (výdaje) Je třeba identifikovat všechny činnosti, které jsou podnikáním a výnosy (příjmy) z podnikání a s nimi související náklady (výdaje) zařadit do vedlejší činnosti

8 Zdanění příjmů NNO Příjmy z podnikání jsou vždy předmětem daně
Celkové zdanění NNO však závisí na právní formě a činnostech NNO Samotné podnikání, tedy činnost za účelem zisku, nemusí znamenat vysoké zdanění

9 Zdanění příjmů NNO - příklad
Základní příklad NNO provozuje jako hlavní činnost vzdělávání, kde nerealizuje zisk – výnosy (příjmy) 300, náklady (výdaje) 500 = ztráta 200 NNO podniká – poskytuje reklamní služby a prodává nakoupené propagační předměty – výnosy (příjmy) 800, náklady (výdaje) 400 = zisk 400 částky v tis. Kč

10 Zdanění příjmů NNO - příklad
NNO, která není VPP – základ daně 200 (vše sečte) Profesní komora, NNO hájící podnik. zájmy členů, SVJ.... NNO, která je VPP a používá tzv. úzký základ daně - základ daně 100 (na zisk uplatní snížení ZD) Spolek, nadace, nadační fond, církev,.... NNO, která je VPP a používá tzv. široký základ daně – základ daně 0 (vše sečte a uplatní snížení ZD) Ústav, o.p.s., VVI, VVŠ

11 Dopad podnikání na daně v NNO
Podnikání je vždy předmětem daně z příjmů, ale zisková hlavní činnost je také vždy předmětem daně z příjmů Příjmy z podnikatelské činnosti budou pravděpodobně zdanitelnými příjmy z pohledu DPH, ale i jiné ekonomické činnosti jsou zdanitelnými příjmy z pohledu DPH Motorové vozidlo je předmětem daně silniční pokud je používáno pro činnosti, z nichž příjmy jsou předmětem daně, tj. nejen pro podnikání

12 Efektivní zdanění NNO Podnikání samo o sobě nepřináší neziskové organizaci vyšší zdanění Pro daňové účely je třeba všechny činnosti správně klasifikovat a stanovit alokační klíč pro přiřazení nákladů (výdajů) k výnosům (příjmům) Za účelem (nejen) efektivního zdanění je třeba udržovat vhodné portfolio různých druhů činností NNO s ohledem účel s jakým byla zřízena a její právní formu

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Miroslava Nebuželská, BVM Audit"

Podobné prezentace


Reklamy Google