Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hospodaření instituce Úprava rozpočtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hospodaření instituce Úprava rozpočtu."— Transkript prezentace:

1 Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hospodaření instituce Úprava rozpočtu

2 Hospodaření instituce Investiční institucionální dotace Upravený rozpočtový limit investičních výdajů přidělovaných zřizovatelem k tis. Kč, z toho: - příspěvek na zajištění činnosti: 500 tis. Kč pro Premium Academiae a tis. Kč na dostavbu areálu Na Sádkách 7 (přístavba výtahu); - investiční podpora činnosti (včetně podpory na konkurzní prostředky ve výši tis. Kč) byla poskytnuta ve výši tis. Kč. K čerpáno z investičních institucionálních zdrojů ,4 tis. Kč.

3 Mimorozpočtové investiční zdroje Celkem mimorozpočtové investiční zdroje: tis. Kč z toho: GA ČR1 205 tis. Kč zahraniční1 587 tis. Kč K vyčerpáno: tis. Kč

4 Neinvestiční dotace Akademie věd Neinvestiční dotace k celkem: tis. Kč z toho: institucionální dotace celkem tis. Kč v tom: podpora VO tis. Kč podpora činnosti pracovišť tis. Kč příspěvek na zajištění činnosti tis. Kč účelová dotace tis. Kč

5 Úprava neinvestičního rozpočtu

6 Komentář V článku 0 – Zahraniční granty, dary a ostatní prostředky rezervního fondu: na tomto článku se účtují všechny zahraniční projekty bez rozdílu způsobu financování. Ve výnosech jsou zahrnuty i finanční prostředky na příští období. Rozdíl těchto prostředků bude koncem roku na základě skutečného čerpání pomocí účtů časového rozlišení upraven. V článku 5 - Dotace na činnost: instituce získala mimo jiné: dotaci na stavební úpravy sociálního zařízení ve výši tis. Kč (akce ukončena, náklady celkem 1 916,34 tis. Kč). Dotaci na výměnu páteřních rozvodů vody v kolektorech Branišovská ve výši tis. Kč (akce probíhá, dotace byla vyčerpána, podle smlouvy o dílo je další částka alokována z prostředků BC a to: pro rok 2012 ve výši tis. Kč a pro rok 2013 ve výši tis. Kč).

7 Zakázky, podpora VO, podpora činnosti Článek 7 – Očekávaná skutečnost je vyšší o 3773,23 tis. Kč než skutečnost k Článek 8 a 9 – v rozpočtu nejsou zohledněny náklady na odpisy (jsou ve stejné výši u nákladů i u výnosů). Nejvyšší nákladovou položkou u institucionálních prostředků jsou osobní náklady – tvoří 0,62% plánovaných institucionálních prostředků a 0,36% celkových plánovaných nákladů BC. Do FÚUP plánuje BC převést tis. Kč.

8 Zdroje financování (*Vlastní prostředky bez odpisů)

9 Investiční zdroje

10 Pronájem nebytových prostor BC upravuje nájem NP Přírodovědecké fakultě, a to Dodatkem č. 2 – BC přenechává do nájmu 2 místnosti po firmě DIONE (ukončení nájmu k ) na dobu určitou od do a prostory ve skladu knih od na dobu neurčitou. BC uzavírá nové nájemní smlouvy: Ing. Ivanka Staňková (skladová koje) a firma TEVA (IVAX Pharmaceuticals) na dobu určitou od – Smlouvy jsou uzavírané opakovaně na dobu určitou. BC uzavírá nájemní smlouvu s p. Vrbkou a přenechává mu denní místnost od do na provozování masérských služeb. Všechny návrhy budou předloženy Dozorčí radě a současně zaslány k projednání v Majetkové komisi v Praze.

11 Děkuji za pozornost Jana Adamcová


Stáhnout ppt "Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hospodaření instituce Úprava rozpočtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google