Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hospodaření instituce Úprava rozpočtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hospodaření instituce Úprava rozpočtu."— Transkript prezentace:

1 Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hospodaření instituce Úprava rozpočtu

2 Hospodaření instituce Investiční institucionální dotace Upravený rozpočtový limit investičních výdajů přidělovaných zřizovatelem k 15. 11. 2012 - 21 112 tis. Kč, z toho: - příspěvek na zajištění činnosti: 500 tis. Kč pro Premium Academiae a 1 000 tis. Kč na dostavbu areálu Na Sádkách 7 (přístavba výtahu); - investiční podpora činnosti (včetně podpory na konkurzní prostředky ve výši 5 965 tis. Kč) byla poskytnuta ve výši 19 612 tis. Kč. K 15. 11. 2012 čerpáno z investičních institucionálních zdrojů 18 038,4 tis. Kč.

3 Mimorozpočtové investiční zdroje Celkem mimorozpočtové investiční zdroje: 2 792 tis. Kč z toho: GA ČR1 205 tis. Kč zahraniční1 587 tis. Kč K 15. 11. 2012 vyčerpáno: 2 533 tis. Kč

4 Neinvestiční dotace Akademie věd Neinvestiční dotace k 15. 11. 2012 celkem: 171 190 tis. Kč z toho: institucionální dotace celkem 165 783 tis. Kč v tom: podpora VO130 663 tis. Kč podpora činnosti pracovišť 21 404 tis. Kč příspěvek na zajištění činnosti 13 716 tis. Kč účelová dotace 5 407 tis. Kč

5 Úprava neinvestičního rozpočtu

6 Komentář V článku 0 – Zahraniční granty, dary a ostatní prostředky rezervního fondu: na tomto článku se účtují všechny zahraniční projekty bez rozdílu způsobu financování. Ve výnosech jsou zahrnuty i finanční prostředky na příští období. Rozdíl těchto prostředků bude koncem roku na základě skutečného čerpání pomocí účtů časového rozlišení upraven. V článku 5 - Dotace na činnost: instituce získala mimo jiné: dotaci na stavební úpravy sociálního zařízení ve výši 1 400 tis. Kč (akce ukončena, náklady celkem 1 916,34 tis. Kč). Dotaci na výměnu páteřních rozvodů vody v kolektorech Branišovská ve výši 6 000 tis. Kč (akce probíhá, dotace byla vyčerpána, podle smlouvy o dílo je další částka alokována z prostředků BC a to: pro rok 2012 ve výši 3 000 tis. Kč a pro rok 2013 ve výši 2 776 tis. Kč).

7 Zakázky, podpora VO, podpora činnosti Článek 7 – Očekávaná skutečnost je vyšší o 3773,23 tis. Kč než skutečnost k 15. 11. 2012. Článek 8 a 9 – v rozpočtu nejsou zohledněny náklady na odpisy (jsou ve stejné výši u nákladů i u výnosů). Nejvyšší nákladovou položkou u institucionálních prostředků jsou osobní náklady – tvoří 0,62% plánovaných institucionálních prostředků a 0,36% celkových plánovaných nákladů BC. Do FÚUP plánuje BC převést 4 613 tis. Kč.

8 Zdroje financování 2007 - 2011 (*Vlastní prostředky bez odpisů)

9 Investiční zdroje

10 Pronájem nebytových prostor BC upravuje nájem NP Přírodovědecké fakultě, a to Dodatkem č. 2 – BC přenechává do nájmu 2 místnosti po firmě DIONE (ukončení nájmu k 31. 8. 2012) na dobu určitou od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2013 a prostory ve skladu knih od 1. 1. 2013 na dobu neurčitou. BC uzavírá nové nájemní smlouvy: Ing. Ivanka Staňková (skladová koje) a firma TEVA (IVAX Pharmaceuticals) na dobu určitou od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016. Smlouvy jsou uzavírané opakovaně na dobu určitou. BC uzavírá nájemní smlouvu s p. Vrbkou a přenechává mu denní místnost od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013 na provozování masérských služeb. Všechny návrhy budou předloženy Dozorčí radě a současně zaslány k projednání v Majetkové komisi v Praze.

11 Děkuji za pozornost Jana Adamcová


Stáhnout ppt "Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hospodaření instituce Úprava rozpočtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google