Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace k rozpočtovému roku 2013 a 2014. Pokyn k převodu finančních prostředků  poslední 1/12 neinvestičních prostředků koncem listopadu  neinvestiční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace k rozpočtovému roku 2013 a 2014. Pokyn k převodu finančních prostředků  poslední 1/12 neinvestičních prostředků koncem listopadu  neinvestiční."— Transkript prezentace:

1 Informace k rozpočtovému roku 2013 a 2014

2 Pokyn k převodu finančních prostředků  poslední 1/12 neinvestičních prostředků koncem listopadu  neinvestiční prostředky v průběhu prosince neprodleně po přidělení mimořádné dotace ve výši 100 %  investiční prostředky neprodleně po přidělení dotace ve výši 100 % stejně jako celý rok  informace o vystavení rozpočtového opatření a zaslání prostředků oznámeno stejně jako v průběhu roku e-mailem

3 Schválené stavební akce a nákladná údržba na rok 2013  příslušné doklady (smlouvy, faktury) předložit ing. Proseckému tel.: 221403459  předložit doklady co nejdříve pro vystavení rozpočtového opatření a zaslání prostředků ještě v listopadu (ideální stav)

4 Záměna NIV za IV a opačně  Žádost zaslat ing. Bobákovi nejpozději do poloviny listopadu t.r. (pozdější žádosti budou řešeny individuálně s ohledem na systém IISSP)

5 Skutečnost za rok 2013  v tabulce o skutečnostech v názvech analytických účtů 69111 a 9167121 je vypuštěno „a podpora činností pracovišť AV”  nutnost vyplnit v lednu 2014 tabulky za rok 2013, termín 24. ledna 2014, podrobné pokyny a tabulky k vyplnění budou zaslány e-mailem  tabulka pro skutečnosti umístěna ve VERSU k využití pracovišti v MIS v části Sestavy pro KAV  při zpracování SZÚ jsou uváděny výsledky hospodaření pracovišť jako předběžné  maximální pozornost je třeba věnovat skutečnému čerpání institucionální a účelové dotace obdržené rozpočtovým opatřením

6 Vrácení nevyčerpaných prostředků  Nedočerpané prostředky z přidělené dotace vrátit na běžný účet cizích prostředků (tzv. depozitní účet) Kanceláře AV ČR číslo účtu: 6015-1322001/0710

7 Struktura institucionálních prostředků v roce 2013  Stanovena Radou pro výzkum, vývoj a inovace  přizpůsobeny sloupce v opatřeních: výzkumné záměry podpora VO příspěvek na zajištění činnosti AV (dotace na činnost) účelové

8 Tabulka opatření Rozpočet neivestičních výdajů na r. 2013 Přehled rozpočtových opatření Pracoviště:sl. 1sl. 2sl. 3sl. 4 v Kč Neinvestiční výdaje Datum institucionálníúčelové U k a z a t e l výzkumnépodporapříspěvek číslo jednací záměryVOna zajištění činnosti AV Rozpočet výdajů na r. 2013 069 121 0001 011 0000 Úprava neinvestičních výdajů: 28.1.2013Program interní podpory projektů meziná- KAV-……/EO/2013rodní spolupráce AV ČRPMS 191 000 25.3.2013Vydávání vědecké a vědecko-populární KAV-……/EO/2013literaturyPZC 75 000 25.3.2013 KAV-……/EO/2013Praemium AcademiaePA 2 200 000 25.3.2013Program interní podpory projektů meziná- KAV-……/EO/2013rodní spolupráce AV ČRPMS 397 000 28.5.2013Nákl.údržba-Výměna oken v objektech KAV-……/EO/2013Vývojové mechanické dílny a v SeminářiNIV 950 000 25.6.2013 odbor KAV-……/EO/2013Poplatky za počítačové sítě na rok 2013OPV -174 000 1.7.2013 KAV-……/EO/2013Mzdová podpora postdoktorandůPZC 500 000 25.9.2013 KAV-……/EO/2013Záměna IV za NIV - DRMRVO 1 013 000 Upravený rozpočet výdajů 069 960 0005 324 0000 Upravený rozpočet výdajů celkem 75 284 000

9 Rozhodnutí o poskytnutí dotace  výzkumný záměr - vystavuje OPV  s označením AV0Z……. (tab. opatření OFR sl.1)  podpora výzkumných organizací – vystavuje OPV  s označením../RVO/OP/13 (tab. opatření OFR sl. 2)  zajištění činnosti AV – vystavuje OFR (tab. opatření sl.3) s označením ../PZC/EO/13 (tab. opatření sl. 3) – ostatní dotace ../PMS/EO/13 (tab. opatření sl.3) - podpora projektů mezinár. spolupráce ../PA/EO/13 (tab. opatření sl. 3) - Praemium Academiea ../NIV/EO/13 (tab. opatření sl. 3) - akce nákladné údržby ../INV/EO/13 (tab. opatření sl. 3) - stavební investice Úprava konečné částky na konci roku – „Příloha k rozhodnutí ze dne ”

10 Fond účelově určených prostředků  převod do FÚUP - maximálně 5% investičních nebo neinvestičních prostředků přidělených do konce rozpočtového roku  institucionální dotace – možnost převést nevyčerpané prostředky do dalšího roku (povinnost použít na stejný účel)  povinnost oznámit poskytovateli výši převodu do fondu účelově určených prostředků (bude zaslána tabulka)  účelová dotace – nelze převést do roku 2014 z důvodu ukončení poskytování dotace

11 Náklady dle článků  články slouží hlavně pracovištím, EO KAV tuto sestavu dále nezpracovává  podrobnější členění pomocí komplexních položek je zcela v kompetenci pracoviště  členění navrhnout tak, aby bylo možné zodpovědně vyplnit k 31.12. skutečné náklady ve formuláři pro vykazování skutečností

12 Náklady dle článků-struktura platná pro rok 2013  Článek 0-Zahr. granty, dary a ost. prostředky RF  Článek 1-Granty AV ČR (končí rokem 2013)  Článek 2-Programy Nanotechnologie (ukončeno)  Článek 3-Granty GA ČR  Článek 4-Projekty ostatních poskytovatelů  Článek 5-Dotace na činnost(nezahrn.čl.6)  Článek 6-Progr. podpory proj. mezinár. spolupráce  Článek 7-Zakázky hl. činnosti(zdroj úhrady není SR)  Článek 8-Režijní náklady  Článek 9-Podpora VO  Článek 10-Technologická agentura ČR

13 Stavební odpisy  do roku 2006 přidělovány jako dotace na strojní odpisy  v současnosti máte ve svém FRM a musí být kryté finančními prostředky  žádost o povolení čerpání  do konce roku oznámení skutečného čerpání ze stavebních odpisů  evidence stavebních odpisů je v OFR s možností si konečný stav ověřit

14 Podklady pro rozpis rozpočtu na rok 2014  zaslány pracovištím e-mailem dne 25.9.2013  Termín pro odevzdání 10.10.2013.  Uvádět do předmětu v e-mailu vždy na prvním místě zkratku ústavu (např.: ASÚ– nájemné, ASÚ komentář k majetku atd.)

15 Struktura neinvestičního a investičního rozpočtového opatření na r. 2014  1. Rozvoj výzkumných organizací  2. Příspěvek na zajištění činnosti ( Dotace na činnosti )

16 Děkuji za pozornost. Škorpíková Jana


Stáhnout ppt "Informace k rozpočtovému roku 2013 a 2014. Pokyn k převodu finančních prostředků  poslední 1/12 neinvestičních prostředků koncem listopadu  neinvestiční."

Podobné prezentace


Reklamy Google