Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12. února 2009, ČVUT Pravidla dofinancování projektů ze zdrojů MŠMT Kateřina Slavíková Technologické centrum AV ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12. února 2009, ČVUT Pravidla dofinancování projektů ze zdrojů MŠMT Kateřina Slavíková Technologické centrum AV ČR"— Transkript prezentace:

1 12. února 2009, ČVUT Pravidla dofinancování projektů ze zdrojů MŠMT Kateřina Slavíková Technologické centrum AV ČR slavikovak@tc.cz

2 12. února 2009, ČVUT  zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (§ 4, odst. 5 písm. c  poskytování institucionální podpory na část mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji)  zákon č. 171/2007 Sb.  změna zákona č. 130/2002 Sb.  institucionální podpora dle § 4, odst. 5 písm. c je poskytována na základě žádosti, kterou předloží poskytovateli uchazeč, vybraný v souladu s pravidly příslušného programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  nařízení vlády č. 462/2002 Sb. o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů  § 1 odst. 7 – poplatky na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji se hradí způsobem stanoveným ve smlouvě, kterou se Česká republika ke spolupráci zavázala  Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) Právní rámec

3 12. února 2009, ČVUT  7A - Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti  7B - Program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství  7C - Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel  7E - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace  7F - Finanční mechanismus EHP Norsko (pouze priorita 6 Vědecký výzkum a vývoj )  7G – Euratom  JTI – jednotlivé kódy budou zveřejněny Způsobilé programy

4 12. února 2009, ČVUT  mezinárodní program ve výzkumu a vývoji (problém – projekty zaměřené na inovace, např. CIP)  oprávnění použít veřejné prostředky  žadatel – splňuje definici výzkumné organizace podle Rámce  např. VŠ, výzkumný ústav; bez ohledu na právní formu nebo způsob financování  hlavní účel činnosti je základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj  šíření výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií  veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností  začátek projektu nejdříve 1.1.2007; v současné době běží Podmínky poskytnutí dotace (I)

5 12. února 2009, ČVUT  předpokladem je spolufinancování (tzn. část uznatelných nákladů projektu není hrazena primárním poskytovatelem – např. EK, a účastník tak musí uhradit ze svých zdrojů)  projekty 7. RP koordinační a podpůrné akce CSA – 100% financováno EK  podání žádosti o dofinancování projektu – elektronicky a písemně  http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2008-rp/eprojekt-4410.aspx  aplikace e-projekt  řádné vyplnění žádosti, včetně přiložení všech požadovaných příloh  příjem žádostí v jednotlivých vlnách (aktuální uzávěrka 20. února 2009) Podmínky poskytnutí dotace (II)

6 12. února 2009, ČVUT  dotace je přiznána na jednotlivé kalendářní roky řešení projektu, poskytnuta v Kč na účet žadatele  finanční prostředky na aktuální rok je nutné ke konci roku vyúčtovat v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. – Metodický pokyn  do konce ledna následujícího roku je příjemce dotace povinen odevzdat MŠMT finanční zprávu + průběžnou zprávu a Formulář C  vyúčtování jednotlivých položek nákladů  osobní náklady  náklady na dlouhodobý majetek, spotřební materiál, služby, cestovné, subdodávky  režijní náklady  převod do Fondu účelově určených prostředků Podmínky poskytnutí dotace (III)

7 12. února 2009, ČVUT  3. vlny, na 100 podaných žádostí, 67 projektů přijato Dofinancování v roce 2008 20082009201020112012 I. 6 146 000 Kč 5 764 901 Kč 4 196 138 Kč 1 454 765 Kč 459 803 Kč II. 58 388 000 Kč 95 181 000 Kč 94 167 000 Kč 1 636 000 Kč - Kč III. 8 696 000 Kč 34 010 000 Kč 37 240 000 Kč 23 420 000 Kč 1 624 000 Kč 73 230 000 Kč134 955 901 Kč135 603 138 Kč26 510 765 Kč2 083 803 Kč

8 12. února 2009, ČVUT Děkuji za pozornost Technologické centrum AV ČR Národní kontaktní organizace pro 7. rámcový program www.tc.cz


Stáhnout ppt "12. února 2009, ČVUT Pravidla dofinancování projektů ze zdrojů MŠMT Kateřina Slavíková Technologické centrum AV ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google