Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2010 Praha 2. 12. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2010 Praha 2. 12. 2009."— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2010 Praha 2. 12. 2009

2 V oblasti příjmů: konzervativní odhad především daňových výnosů s ohledem na stávající a předpokládaný vývoj hospodářské situace v ČR konzervativní odhad především daňových výnosů s ohledem na stávající a předpokládaný vývoj hospodářské situace v ČR V oblasti běžných výdajů: využívání úspor a vnitřních rezerv hospodaření využívání úspor a vnitřních rezerv hospodaření důraz na efektivní vynakládání prostředků důraz na efektivní vynakládání prostředků zmrazení mzdových výdajů zmrazení mzdových výdajů V oblasti kapitálových výdajů: snižování míry rozestavěnosti investic snižování míry rozestavěnosti investic preference strategických investičních akcí preference strategických investičních akcí Základní principy sestavení návrhu rozpočtu na rok 2010

3 Základní parametry rozpočtu na rok 2010 (tis. Kč)

4 Příjmy HMP v roce 2010 Příjmy daňové38 456 850,00 Příjmy nedaňové487 667,00 Kapitálové příjmy0,00 Přijaté transfery-641 600,70 Úhrn příjmů38 302 916,30 (tis. Kč)

5 Daňové příjmy HMP v roce 2010 srovnání s rokem 2009 (tis. Kč) Schválený rozpočet 2009 Návrh rozpočtu 2010 Daňové příjmy42 176 000,0038 456 850,00

6 Výdaje HMP v roce 2010 Celkové výdaje 47 638 209,90 tis. Kč KapitolaNázevKapitolaNázev 01Rozvoj obce06Kultura, sport a cestovní ruch 02Městská infrastruktura07Bezpečnost 03Doprava08Hospodářství 04Školství, mládež a samospráva09Vnitřní správa 05Zdravotnictví a sociální oblast10Pokladní správa

7 Výdaje HMP v roce 2010

8 Běžné výdaje HMP v roce 2010 (tis. Kč)

9 Běžné výdaje HMP v roce 2010 32 360 884 tis. Kč  zvýšení proti roku 2009 činí 1 690 606,90 tis. Kč  zvýšení se projevilo především v kap. 03 – Doprava o 1 428 243 tis. Kč: pro TSK hlavního města Prahy na úklid chodníků 250 000 tis. Kč; 100 000 tis. Kč na údržbu zeleně v rámci projektu pro zdravé město „ Projekt čisté a zelené Prahy“ zvýšení neinvestiční dotace o 1 000 000 tis. Kč pro Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

10 Běžné výdaje HMP v roce 2010  součástí kap. 04 – Školství, mládež a samospráva je přijatý transfer ze státního rozpočtu na přímé náklady škol a školských zařízení hl.m. Prahy ve výši 7 128 793 tis. Kč. Po obdržení dotace ze státního rozpočtu bude provedena záměna zdrojů a jejich vrácení do rozpočtu hl.m. Prahy

11 Běžné výdaje HMP v roce 2010  v kap. 07 – Bezpečnost jsou zohledněny finanční prostředky na výdaje související se zvýšením počtu strážníků v roce 2010  do běžných výdajů HMP v roce 2010 byl zapracován převod nevyčerpaných prostředků z roku 2009 na opravu Karlova mostu ve výši 8 000 tis. Kč

12 Kapitálové výdaje HMP v roce 2010 (tis. Kč)

13 Kapitálové výdaje HMP v roce 2010 15 277 326 tis. Kč  včetně převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2009 do roku 2010 ve výši 1 766 740 tis. Kč  základní prioritou při stanovení výše finančních prostředků na realizaci investic pro jednotlivé kapitoly rozpočtu je snižování vysokého stupně rozestavěnosti především u akcí celoměstského významu  proto jsou především rozestavěné akce celoměstského významu - strategické investiční akce - řešeny přednostně

14 Kapitálové výdaje HMP v roce 2010

15 Výběr finančně významných investic zařazených do návrhu rozpočtu pro rok 2010

16

17

18 Dluhová služba HMP v roce 2010  úhrada úvěru 3,75 mld. Kč společnosti Praha Finance B.V. ( ING ) v červenci 2010  splacení kombinací vlastních a cizích zdrojů využití zůstatku rezervy na dluhovou službu a nově vytvořené rezervy pro tento účel v roce 2010 dofinancování závazku prostřednictvím dočerpání úvěru EIB (AFI-B)

19

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2010 Praha 2. 12. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google