Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s."— Transkript prezentace:

1 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

2 Kdo je VHZ, a.s. ? akciová společnost 100 % vlastněna obcemi a městy z okresu Šumperk (28 akcionářů) našim cílem je dlouhodobě udržitelné provozování vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně zařízení na čištění vod, jejich systematické a průběžné rozšiřování a modernizování

3 Co VHZ, a.s. dělá? vlastní, spravuje a modernizuje vodovodní řady, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod (ČOV) jako vlastník vodovodů a kanalizace zajišťuje komplexních služby v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, a to prostřednictvím provozovatele infrastruktury Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s. (ŠPVS, a.s.), se kterým má uzavřené příslušné provozní a nájemní smlouvy z hlediska investic a plánování usiluje o maximální možný počet připojených domácností a podniků k vodovodním a kanalizačním stokám

4 Financování aktivit VHZ, a.s.:
z finančního hlediska je možné konstatovat, že po stránce příjmové má společnost VHZ, a.s. dva typy příjmů, a to: vlastní (především nájemné z provozní smlouvy se společností ŠPVS, a.s. a další) a cizí (rozhodujícím podílem jsou dotace z EU = Fond soudržnosti EU, a dále veřejné zdroje z rozpočtu ČR = Státní fond životního prostředí).

5 VHZ, a.s. v číslech: základní kapitál společnosti činí ,- Kč, je 100 % splacen roční obrat činí průměrně 67 mil. Kč VHZ, a.s. pronajímá majetek společnosti ŠPVS, a.s. v celkové výši tis. Kč, z toho nemovitosti činí tis. Kč a movitý majetek tis. Kč (data platná pro rok 2014) hospodářský výsledek (v tis. Kč):

6 Klíčové aktivity v roce 2014:
Zahájení a zdárná realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“, kdy se jedná o jedinečný projekt v regionu, a to jednak jeho územním rozsahem a jednak výší investice do oprav stávající již nevyhovující kanalizace, stejně jako výstavby nové kanalizační sítě. Příprava koncesní dokumentace pro potřeby transparentního výběru nového provozovatele kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury na období od na příštích 5 let, jak vychází ze závěrů dokumentu „Analýza posouzení variant správy a provozování kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. od “ (zpracovaná společností Grant Thornton Advisory, s.r.o., uveřejněná na webu společnosti).

7 Co VHZ, a.s. čeká v roce 2015: Úspěšné dokončení realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“. Úspěšná realizace ostatních investičních akcí navazujících na projekt H.P. II. Úspěšné uskutečnění koncesního řízení na nového provozovatele kanalizační složky od Úspěšná implementace softwaru na evidenci majetku za účelem dosažení kvalitní a operativně dostupné evidence majetku společnosti.

8 Organizační struktura

9 „Změnu nepřináší heslo nebo projev
„Změnu nepřináší heslo nebo projev. Nastává, když dáte na správné místo správné lidi, aby ji uskutečnili.“ Jack Welche Děkuji za pozornost. JUDr. Iva Hlavatá, MBA tel.: ,


Stáhnout ppt "Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google