Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.. Základní milníky projektu, přínosy a závazky spojené s projektem Ing. Vojtěch Doležal, SEWACO, s.r.o. – konzultant.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.. Základní milníky projektu, přínosy a závazky spojené s projektem Ing. Vojtěch Doležal, SEWACO, s.r.o. – konzultant."— Transkript prezentace:

1 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

2 Základní milníky projektu, přínosy a závazky spojené s projektem Ing. Vojtěch Doležal, SEWACO, s.r.o. – konzultant projektu

3 Princip „povinnosti realizace projektu“ a „práva na dotace“ Přistoupení ČR k EU: Harmonizace legislativy Předvstupní dohody o implementaci pravidel Programy financování z EU : ISPA OP ŽP 2004 -2006 OP ŽP 2007 – 2013 Princip sociální koheze – sociálně únosné dopady plnění společných pravidel EU (max. vodné a stočné = 4% příjmu rodin s nejnižšími příjmy

4 Princip „povinnosti realizace projektu“ a „práva na dotace“ Pravidla získání a používání dotací: Relativně komplikovaný proces předkládání a schvalování projektů Platné pro všechny aglomerace s velikostí nad 2 000 EO Systém posuzování: pro projekty nad 25 mil. EUR: ČR – experti JASPERS – ČR – Evropská komise – ČR Povinnosti „dobré mezinárodní praxe“ Aplikace pravidla „udržitelnosti projektu a přijatých pravidel po dobu min. 5 let od uvedení projektu do provozu

5 Základní milníky projektu červen 2006 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. ETAPA ZÁMĚR PROJEKTU Č E R V E N 2006 Předpokládaný harmonogram výstavby Zahájení stavby :01/2009 Ukončení stavby :12/2010

6 červen 2006 Základní milníky projektu Záměr projektu A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU/SKUPINĚ PROJEKTU/ETAPĚ PROJEKTU: 1. Název projektu: ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. ETAPA 2. Celkové náklady projektu (v pevných cenách): 1 077 084 tis Kč (včetně neuznatelných nákladů, bez DPH) Pozn.: Celkové náklady projektu v běžných cenách (v době realizace, tedy v c.ú. 2008- 2010, včetně neuznatelných nákladů, bez DPH) se předpokládají ve výši 1 219 968 tis Kč, uznatelné náklady 1 189 643 tis Kč 3. Místo realizace: Katastrální území:637203 – Hanušovice, 764264 – Šumperk, 789429 – Zábřeh, 698032 – Mohelnice, 686883 - Loštice Obec/Obce:Hanušovice, Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Loštice

7 říjen 2008 Základní milníky projektu VELKÝ PROJEKT ŽÁDOST O POTVRZENÍ PODPORY PODLE ČLÁNKŮ 39 AŽ 41 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1083/2006 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ/FOND SOUDRŽNOSTI Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. etapa

8 říjen 2008 Základní milníky projektu Projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. etapa (dále jen Horní Pomoraví II) řeší opatření ke snížení znečistění povrchových a odpadních vod v oblasti působnosti konečného příjemce – společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (dále jen VHZ), který je jako plně municipální společnost vlastníkem vodohospodářské infrastruktury. Projekt se sestává z následujících 5 -ti podprojektů: 1. Město Hanušovice – doplnění kanalizace 2. Město Šumperk – rekonstrukce a doplnění kanalizace 3. Město Zábřeh – rekonstrukce a doplnění kanalizace 4. Město Mohelnice – ČOV a kanalizace 5. Město Loštice – rekonstrukce a doplnění kanalizace

9 říjen 2008 Základní milníky projektu Realizace podprojektů představuje: 61,093 km nové kanalizace; 24,761 km rekonstruované kanalizace 1 rekonstruovaná ČOV

10 říjen 2008 Základní milníky projektu

11

12 Základní milníky projektu SMLOUVY SE ZHOTOVITELI – ODRAZ POSTUPNÉ APLIKACE A UPŘESŇOVÁNÍ PRAVIDEL SFŽP/MŽP

13 Základní milníky projektu

14

15 ………….. Základní milníky projektu

16

17

18

19

20

21

22

23 Hlavní související okruhy k řešení: 1.Úspěšná realizace staveb 2.Úspěšná administrace projektu 3.Přesná evidence a správa majetku, tj. včetně zařazení nově vzniklého v rámci projektu 4.Dořešení stávající provozní smlouvy (i pro rok 2015) 5.Výběr provozovatele

24 DISKUSE


Stáhnout ppt "Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.. Základní milníky projektu, přínosy a závazky spojené s projektem Ing. Vojtěch Doležal, SEWACO, s.r.o. – konzultant."

Podobné prezentace


Reklamy Google