Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s."— Transkript prezentace:

1 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

2 Základní milníky projektu, přínosy a závazky
spojené s projektem Ing. Vojtěch Doležal, SEWACO, s.r.o. – konzultant projektu

3 Princip „povinnosti realizace projektu“ a „práva na dotace“
Přistoupení ČR k EU: Harmonizace legislativy Předvstupní dohody o implementaci pravidel Programy financování z EU : ISPA OP ŽP OP ŽP 2007 – 2013 Princip sociální koheze – sociálně únosné dopady plnění společných pravidel EU (max. vodné a stočné = 4% příjmu rodin s nejnižšími příjmy

4 Princip „povinnosti realizace projektu“ a „práva na dotace“
Pravidla získání a používání dotací: Relativně komplikovaný proces předkládání a schvalování projektů Platné pro všechny aglomerace s velikostí nad EO Systém posuzování: pro projekty nad 25 mil. EUR: ČR – experti JASPERS – ČR – Evropská komise – ČR Povinnosti „dobré mezinárodní praxe“ Aplikace pravidla „udržitelnosti projektu a přijatých pravidel po dobu min. 5 let od uvedení projektu do provozu

5 Základní milníky projektu
červen 2006 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. ETAPA ZÁMĚR PROJEKTU Č E R V E N 2006 Předpokládaný harmonogram výstavby Zahájení stavby : 01/2009 Ukončení stavby : 12/2010

6 červen 2006 Základní milníky projektu
Záměr projektu A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU/SKUPINĚ PROJEKTU/ETAPĚ PROJEKTU: 1. Název projektu: ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. ETAPA 2. Celkové náklady projektu (v pevných cenách): tis Kč (včetně neuznatelných nákladů, bez DPH) Pozn.: Celkové náklady projektu v běžných cenách (v době realizace, tedy v c.ú , včetně neuznatelných nákladů, bez DPH) se předpokládají ve výši tis Kč, uznatelné náklady tis Kč 3. Místo realizace: Katastrální území: – Hanušovice, – Šumperk, – Zábřeh, – Mohelnice, Loštice Obec/Obce: Hanušovice, Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Loštice

7 říjen 2008 Základní milníky projektu
VELKÝ PROJEKT ŽÁDOST O POTVRZENÍ PODPORY PODLE ČLÁNKŮ 39 AŽ 41 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1083/2006 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ/FOND SOUDRŽNOSTI Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. etapa

8 říjen 2008 Základní milníky projektu
Projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. etapa (dále jen Horní Pomoraví II) řeší opatření ke snížení znečistění povrchových a odpadních vod v oblasti působnosti konečného příjemce – společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (dále jen VHZ), který je jako plně municipální společnost vlastníkem vodohospodářské infrastruktury. Projekt se sestává z následujících 5 -ti podprojektů: 1. Město Hanušovice – doplnění kanalizace 2. Město Šumperk – rekonstrukce a doplnění kanalizace 3. Město Zábřeh – rekonstrukce a doplnění kanalizace 4. Město Mohelnice – ČOV a kanalizace 5. Město Loštice – rekonstrukce a doplnění kanalizace

9 říjen 2008 Základní milníky projektu
Realizace podprojektů představuje: 61,093 km nové kanalizace; 24,761 km rekonstruované kanalizace 1 rekonstruovaná ČOV

10 říjen 2008 Základní milníky projektu

11 říjen 2008 Základní milníky projektu

12 Základní milníky projektu
SMLOUVY SE ZHOTOVITELI – ODRAZ POSTUPNÉ APLIKACE A UPŘESŇOVÁNÍ PRAVIDEL SFŽP/MŽP

13 Základní milníky projektu

14 Základní milníky projektu

15 Základní milníky projektu
…………..

16 Základní milníky projektu

17 Základní milníky projektu

18 Základní milníky projektu

19 Základní milníky projektu

20 Základní milníky projektu

21 Základní milníky projektu

22 Základní milníky projektu

23 Základní milníky projektu
Hlavní související okruhy k řešení: Úspěšná realizace staveb Úspěšná administrace projektu Přesná evidence a správa majetku, tj. včetně zařazení nově vzniklého v rámci projektu Dořešení stávající provozní smlouvy (i pro rok 2015) Výběr provozovatele

24 DISKUSE


Stáhnout ppt "Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google