Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Finanční situace Dopravního podniku hlavního města Prahy Praha, leden 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Finanční situace Dopravního podniku hlavního města Prahy Praha, leden 2009."— Transkript prezentace:

1 1 Finanční situace Dopravního podniku hlavního města Prahy Praha, leden 2009

2 2  snižování provozní dotace ze strany HMP pod únosnou mez  DP HMP pro rok 2009 přidělena provozní dotace ve výši 7,1 mld. Kč, tj. o 1,9 mld. Kč méně než činí náklady dle auditovaného kalkulačního vzorce  hodnoty poskytované dotace vykazují (jak v absolutní výši, tak vztažené k poskytované službě) trvale klesající trend

3 3  během let 2003 – 2008 došlo k razantnímu snížení nákladů a potenciál dalších úspor je téměř vyčerpán  66% nákladů DP je prakticky přímo neovlivnitelných (zejména energie, odpisy, osobní náklady, PHM), z čehož vyplývá že strategie kontinuálního navyšování výkonů je při současném snižování dotací dlouhodobě neudržitelná  kalkulovaný náklad na 1 provozní vozokm (Kč) poklesl z hodnoty 87,7 na 75,06, tj. o 14,4%.

4 4  současně s krácením provozní dotace a snižováním provozních nákladů ve stejném období docházelo k navyšování objemů poskytované služby (objemu přepravených osob +22% a vozových kilometrů +14%). 1 100 000 000 1 150 000 000 1 200 000 000 1 250 000 000 1 300 000 000 1 350 000 000 1 400 000 000 2003200420052006200720082009 Přepravené osoby

5 5  řešit vnitřní dluh společnosti, který vznikl s ohledem na krácení výdajů nutných na údržbu a opravy stanic a tratí metra v minulých letech  udržet a zvyšovat kvalitu a rozsah městské hromadné dopravy na území HMP a v rámci pražské integrované dopravy  řešit problematiku kumulované ztráty v hodnotě 3,4 mld Kč (hospodaření minulých let, zejména povodňové škody a ztráty z konsolidace podniku v r. 2007).

6 6 Pražská ČSSD nesouhlasí s řešením nastalé situace v oblasti nedostatku finančních prostředků na zajištění provozních výdajů Dopravního podniku HMP  formou omezení přepravních výkonů, neboť by došlo při jejich razantním snížení do nákladů DP k nevratnému zásahu do fungování Dopravního podniku HMP (uzavírání garáží a vozoven, propouštění zaměstnanců apod.)  formou tarifních úprav znamenajících zvýšení cen jízdného včetně předplatného na území HMP  formou omezení či dokonce úplného zrušení do současné doby poskytovaných sociálních slev (především pro seniory a školní mládež)

7 7  základním zdrojem financování investic v DP HMP jsou investiční dotace z rozpočtu HMP, odpisy a úvěr  DP HMP je od roku 2002 zatížen úvěrem na 20 souprav metra (4,5 mld. Kč) se splatností v roce 2019  přestože odpisy investičního majetku průběžně rostou, není jejich růst adekvátní růstu cen dopravních prostředků a stavebních prací  objemu nasmlouvaných a připravovaných investic dlouhodobě neodpovídá jejich pokrytí zdroji především ze strany hlavního města Prahy  v období 2009 – 2019 bude nutné na financování obnovy vozového parku vynaložit celkem 23,8 mld. Kč

8 8 Přehled zasmluvněných investic Dopravního podniku HMP (v mil. Kč) – období 2007 - 2019 vozový park metra – 11,2 mld Kč autobusy a tramvaje – 20,2 mld Kč celkem vozový park – 31,2 mld Kč stavby – 10,4 mld Kč Potřeba roku 2009 – 3 mld Kč Schválený rozpočet HMP na rok 2009 Trasa metra A 312,5 mil. Kč Modernizace vozů metra 500,0 mil. Kč IV. Provozní úsek trasy metra C2 917,3 mil. Kč I. provozní úsek trasy metra D 58,3 mil. Kč Nákup tramvají 200,0 mil. Kč

9 9 Návrhy ČSSD uplatněné v rámci projednávání návrhu rozpočtu HMP na rok 2009 v ZHMP  snížení navrhovaných výdajů pro výstavbu Severozápadní části Městského okruhu o 1,5 mld. Kč  přesun těchto finančních prostředků ve prospěch investičních akcí Dopravního podniku HMP (obnova vozového parku pražské městské hromadné dopravy)

10 10 Nové návrhy pražské sociální demokracie na zajištění Nové návrhy pražské sociální demokracie na zajištění finanční stabilizace Dopravního podniku HMP finanční stabilizace Dopravního podniku HMP  opětovně posoudit nutnost realizace investic v oblasti výstavby městského okruhu v objemech schváleného rozpočtu HMP na rok 2009 a na úkor těchto investic posílit investiční dotace ve prospěch Dopravního podniku HMP  okamžitě navýšit investiční dotaci pro DP HMP na úkor předpokládaného přebytku hospodaření HMP za rok 2009

11 11  celkové finanční prostředky vynaložené do současné doby Dopravním podnikem HMP na realizaci projektu OPENCARD činí 217 – 232 mil. Kč  tato částka nezahrnuje finanční ztrátu způsobenou přechodem části cestujících na roční kupón z jiných tarifů vlivem nabídnutého bonusu – bude teprve vyčíslena  přes ubezpečování ze strany HMP a řadu jednání financuje Dopravní podnik HMP projekt OPENCARD z vlastních finančních zdrojů, tj. bez jakékoliv dotace ze strany HMP na realizaci tohoto projektu Pražská sociální demokracie požaduje, aby tyto finanční prostředky vynaložené Dopravním podnikem HMP na projekt, který realizuje HMP prostřednictvím odboru informatiky MHMP, byly neprodleně Dopravnímu podniku HMP v plné výši poukázány. Současně pražská ČSSD požaduje, aby bylo ze strany HMP jasně deklarováno, jakým způsobem a z jakých zdrojů bude realizace projektu OPENCARD v rámci Dopravního podniku HMP financována v roce 2009, případně v dalších letech.

12 12 Za pražskou organizaci ČSSD děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "1 Finanční situace Dopravního podniku hlavního města Prahy Praha, leden 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google