Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika dělení příspěvku dle ukazatelů A+B1 na základě rozhodnutí Akademického senátu zůstává metodika dělení příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika dělení příspěvku dle ukazatelů A+B1 na základě rozhodnutí Akademického senátu zůstává metodika dělení příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1."— Transkript prezentace:

1

2 Metodika dělení příspěvku dle ukazatelů A+B1 na základě rozhodnutí Akademického senátu zůstává metodika dělení příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1 pro sestavení rozpočtu výdajů centrálních jednotek a pro krytí nákladů hrazených z centrálních prostředků v roce 2009 totožná s pravidly schválenými při tvorbě rozpočtu roku 2008, přičemž: na základě rozhodnutí Akademického senátu zůstává metodika dělení příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1 pro sestavení rozpočtu výdajů centrálních jednotek a pro krytí nákladů hrazených z centrálních prostředků v roce 2009 totožná s pravidly schválenými při tvorbě rozpočtu roku 2008, přičemž: hodnota příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1, který zůstává k dispozici fakultám, je při zvolené metodice stanoven ve výši hodnota příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1, který zůstává k dispozici fakultám, je při zvolené metodice stanoven ve výši 78,40 % z objemu příspěvku stanoveného 78,40 % z objemu příspěvku stanoveného dle ukazatelů A+B1 dle ukazatelů A+B1 při určování výše příspěvku, který zůstává fakultám pro krytí svých nákladů v roce 2009 se vychází z nároku na příspěvek podle ukazatelů A+B1 vypočteného pro jednotlivé fakulty z údajů roku 2008. při určování výše příspěvku, který zůstává fakultám pro krytí svých nákladů v roce 2009 se vychází z nároku na příspěvek podle ukazatelů A+B1 vypočteného pro jednotlivé fakulty z údajů roku 2008. hodnota příspěvku, která má být přerozdělena mezi organizačními součástmi UP Olomouc (CP a CJ), na které je příspěvek stanovený podle ukazatelů A+B1 činí hodnota příspěvku, která má být přerozdělena mezi organizačními součástmi UP Olomouc (CP a CJ), na které je příspěvek stanovený podle ukazatelů A+B1 činí 21,60 % z objemu příspěvku poskytnutého dle ukazatelů A + B1 21,60 % z objemu příspěvku poskytnutého dle ukazatelů A + B1

3 Metodika dělení příspěvku dle ukazatelů A+B1 Hodnota příspěvku podle ukazatelů A+B1 stanoveného pro UP Olomouc celkem činí pro rok 2009 Hodnota příspěvku podle ukazatelů A+B1 stanoveného pro UP Olomouc celkem činí pro rok 2009 999 659 tis. Kč 999 659 tis. Kč z této částky zůstává k dispozici fakultám: z této částky zůstává k dispozici fakultám: 78,4 %, tj.: 783 733 tis. Kč 78,4 %, tj.: 783 733 tis. Kč a pro organizační součásti centrálních jednotek a centrálních prostředků se převádí: a pro organizační součásti centrálních jednotek a centrálních prostředků se převádí: 21,6 %, tj.: 215 926 tis. Kč 21,6 %, tj.: 215 926 tis. Kč Celková výše příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1, který zůstává k dispozici UP činí pro rok 2009 částku 999 659 tis. Kč, což v porovnání s rokem 2008, kdy srovnatelný údaj roku 2008 dosáhl hodnoty 953 191 tis. Kč, představuje navýšení zdrojů o 46 468 tis. Kč, tj. o 4,87% Celková výše příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1, který zůstává k dispozici UP činí pro rok 2009 částku 999 659 tis. Kč, což v porovnání s rokem 2008, kdy srovnatelný údaj roku 2008 dosáhl hodnoty 953 191 tis. Kč, představuje navýšení zdrojů o 46 468 tis. Kč, tj. o 4,87%

4 Metodika dělení příspěvku dle ukazatelů A+B1 Hodnota příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1, která je navržena k přerozdělení pro krytí nákladů (výdajů) centrálních jednotek (CJ) a centrálních prostředků (CP), byla pro jednotlivé součásti navržena k rozdělení dle těchto principů: Hodnota příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1, která je navržena k přerozdělení pro krytí nákladů (výdajů) centrálních jednotek (CJ) a centrálních prostředků (CP), byla pro jednotlivé součásti navržena k rozdělení dle těchto principů: a) dle skutečného čerpání finančních prostředků v roce 2008 na základě výstupů z účetnictví a po provedení analýzy odchylek ve skutečném čerpání prostředků oproti rozpočtovým plánům roku 2008 a) dle skutečného čerpání finančních prostředků v roce 2008 na základě výstupů z účetnictví a po provedení analýzy odchylek ve skutečném čerpání prostředků oproti rozpočtovým plánům roku 2008 b) dle požadavků CJ a CP stanovených na základě vyhodnocení potřeb těchto organizačních součástí pro rok 2009 (např. při stanovení úrovně mzdových a ostatních osobních nákladů) b) dle požadavků CJ a CP stanovených na základě vyhodnocení potřeb těchto organizačních součástí pro rok 2009 (např. při stanovení úrovně mzdových a ostatních osobních nákladů) c) z předpokládaného inflačního růstu cen vstupů (energií apod.) v roce 2009 c) z předpokládaného inflačního růstu cen vstupů (energií apod.) v roce 2009 V rámci tvorby rozpočtu UP v Olomouci pro rok 2009 byly zohledněny i : V rámci tvorby rozpočtu UP v Olomouci pro rok 2009 byly zohledněny i : d) změny legislativní ( změna způsobu výplaty nemocenských dávek, změna daňových předpisů) d) změny legislativní ( změna způsobu výplaty nemocenských dávek, změna daňových předpisů) e) změny vyplývající z výsledků kolektivního vyjednávaní s odborovými orgány e) změny vyplývající z výsledků kolektivního vyjednávaní s odborovými orgány f) dopady související s vývojem ekonomického prostředí – očekávané zpomalení příjmů stránky státního rozpočtu, dopady omezení poptávky po placených službách v rámci doplňkové činnosti apod. f) dopady související s vývojem ekonomického prostředí – očekávané zpomalení příjmů stránky státního rozpočtu, dopady omezení poptávky po placených službách v rámci doplňkové činnosti apod.

5 Metodika dělení příspěvku dle ukazatelů A+B1 Rozdělení příspěvku mezi organizační součásti centrálních jednotek a mezi rozpočtové výdaje hrazené z tzv. centrálních prostředků pro rok 2009 je navrženo tak, že: Rozdělení příspěvku mezi organizační součásti centrálních jednotek a mezi rozpočtové výdaje hrazené z tzv. centrálních prostředků pro rok 2009 je navrženo tak, že: pro krytí nákladů centrálních jednotek se navrhuje převést 127 676 tis. Kč, tj. 12,77 % z celkového objemu příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1 za UP Olomouc celkem pro krytí nákladů centrálních jednotek se navrhuje převést 127 676 tis. Kč, tj. 12,77 % z celkového objemu příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1 za UP Olomouc celkem pro krytí nákladů centrálních prostředků se navrhuje převést 88 250 tis. Kč, tj.8,83 % z celkového objemu příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1 za UP Olomouc celkem pro krytí nákladů centrálních prostředků se navrhuje převést 88 250 tis. Kč, tj.8,83 % z celkového objemu příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1 za UP Olomouc celkem

6 Závěr Závěr Univerzita Palackého v roce 2009 vstupuje do období, které je poznamenáno objektivně se zhoršujícími podmínkami pro její hospodaření, tj. podmínkami, které do značné míry souvisejí s vývojem ekonomické situace v ČR a s nastavením financování subjektů napojených na státní rozpočet. Ačkoliv jsou vstupní údaje pro sestavení rozpočtu v tuto chvíli garantovány MŠMT, nelze v případě mimořádně nepříznivého vývoje rozpočtového hospodaření vyloučit stav, kdyby v průběhu roku 2009 mohlo k přijetí rozpočtových opatření v důsledku kterých by se příspěvek poskytovaný podle ukazatele A+B1 pro jednotlivé vysoké školy objemově snížil. Univerzita Palackého v roce 2009 vstupuje do období, které je poznamenáno objektivně se zhoršujícími podmínkami pro její hospodaření, tj. podmínkami, které do značné míry souvisejí s vývojem ekonomické situace v ČR a s nastavením financování subjektů napojených na státní rozpočet. Ačkoliv jsou vstupní údaje pro sestavení rozpočtu v tuto chvíli garantovány MŠMT, nelze v případě mimořádně nepříznivého vývoje rozpočtového hospodaření vyloučit stav, kdyby v průběhu roku 2009 mohlo k přijetí rozpočtových opatření v důsledku kterých by se příspěvek poskytovaný podle ukazatele A+B1 pro jednotlivé vysoké školy objemově snížil. Z toho důvodu platí více než kdykoliv předtím, že při čerpání příspěvku bude v roce 2009 nutno postupovat s maximální hospodárností, do financování výdajů ve větší míře než dosud bude využíváno i jiných zdrojů, např. zdrojů nakumulovaných ve fondech (mj. fond provozních prostředků). Z toho důvodu platí více než kdykoliv předtím, že při čerpání příspěvku bude v roce 2009 nutno postupovat s maximální hospodárností, do financování výdajů ve větší míře než dosud bude využíváno i jiných zdrojů, např. zdrojů nakumulovaných ve fondech (mj. fond provozních prostředků). Přes značnou napjatost je rozpočet navrhován tak, že u obslužných součástí charakteru CJ a CP lze při očekávaném vývoji roku 2009 profinancovat veškeré reálné potřeby těchto součástí. Přes značnou napjatost je rozpočet navrhován tak, že u obslužných součástí charakteru CJ a CP lze při očekávaném vývoji roku 2009 profinancovat veškeré reálné potřeby těchto součástí. Detailní způsob dělení příspěvku je uveden i v přílohách tohoto materiálu. Detailní způsob dělení příspěvku je uveden i v přílohách tohoto materiálu.

7 Rozdělení příspěvku A+B1 podle fakult

8 Rozdělení příspěvku přerozděleného pro CJ a CP


Stáhnout ppt "Metodika dělení příspěvku dle ukazatelů A+B1 na základě rozhodnutí Akademického senátu zůstává metodika dělení příspěvku stanoveného podle ukazatelů A+B1."

Podobné prezentace


Reklamy Google