Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření příspěvkových organizací Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. dubna 2008 Ing. Jana Štancíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření příspěvkových organizací Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. dubna 2008 Ing. Jana Štancíková."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření příspěvkových organizací Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. dubna 2008 Ing. Jana Štancíková

2 Hospodaření a výsledky hospodaření PO za rok 2007:. zisk – 68 PO ve výši : ,95 Kč. zisk – 68 PO ve výši : ,95 Kč z HČ před zdaněním ve výši: ,40 Kč z HČ před zdaněním ve výši: ,40 Kč z DČ před zdaněním ve výši: ,74 Kč z DČ před zdaněním ve výši: ,74 Kč. ztráta – 6 PO ve výši : ,14 Kč. ztráta – 6 PO ve výši : ,14 Kč z HČ před zdaněním ve výši: ,14 Kč z HČ před zdaněním ve výši: ,14 Kč z DČ před zdaněním ve výši : ,00 Kč z DČ před zdaněním ve výši : ,00 Kč

3 Příděly do fondů:  do fondu rezervního : ,97 Kč (tj. 87 %) (tj. 87 %)  do fondu odměn: ,00 Kč ( tj. 13 %) ( tj. 13 %)

4 Ztráta z minulých let  ztráta z minulých let byla uhrazena ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2007 ve výši Kč ,04 Kč  do roku 2008 bude převáděna ztráta ve výši Kč – ,04 Kč ve výši Kč – ,04 Kč

5 Zdroje financování PO  příspěvek od zřizovatele  příspěvek od jiných ÚSC (města, obce)  finanční prostředky formou grantů  zapojení fondů (ReF, IF, FO)  jiné zdroje (ministerstva, státní fondy, atd.)

6 Příspěvek od zřizovatele  celkem kap. 913 – příspěvkové organizace ( ,44 Kč) ( ,44 Kč) v tom: na provoz – rozpočet : ,44 Kč v tom: na provoz – rozpočet : ,44 Kč použito: ,32 Kč použito: ,32 Kč na odpisy – rozpočet: ,00 Kč na odpisy – rozpočet: ,00 Kč použito: ,63 Kč použito: ,63 Kč (vratka celkem: ,49 Kč) (vratka celkem: ,49 Kč) (z toho vratka odpisů: ,37 Kč) (z toho vratka odpisů: ,37 Kč)

7 Zapojení fondů – účet 648, 649  účet 649 – uplatnění vyhlášky na nekrytí IF: ve výši: ,49 Kč ve výši: ,49 Kč  účet 648 – Rezervní fond: ve výši: ,87 Kč (z toho fin. ve výši: ,87 Kč (z toho fin. dary ve výši ,50 Kč, tj. 42,5%) dary ve výši ,50 Kč, tj. 42,5%)  účet 648 – Investiční fond: ve výši: ,03 Kč  účet 648 – Fond odměn: ve výši ,20 Kč celkem: účet 648: ,10 Kč celkem: účet 648: ,10 Kč

8 účet 502 – energie v hlavní činnosti  rok ,16 Kč  rok ,76 Kč tj. meziroční snížení o 5 % tj. meziroční snížení o 5 % V roce 2007 bylo na energie použito 47 % V roce 2007 bylo na energie použito 47 % z poskytnutého příspěvku od zřizovatele. z poskytnutého příspěvku od zřizovatele.

9 Poskytnuté finanční prostředky  kap – Investiční fond: poskytnuto: ,00 Kč poskytnuto: ,00 Kč (pozn. změna způsobu financování) (pozn. změna způsobu financování)  kap – Kapitálové výdaje: poskytnuto: ,00 Kč poskytnuto: ,00 Kč  Kap – Spolufinancování EU poskytnuto: předfinancování : ,14 Kč poskytnuto: předfinancování : ,14 Kč poskytnuto: spolufinancování : 0,00 Kč poskytnuto: spolufinancování : 0,00 Kč

10 Poskytnuté finanční prostředky PO v roce 2007  celkem bylo PO poskytnuto: ,17 Kč ,17 Kč  celkem bylo PO použito: ,47 Kč ,47 Kč (vratka: ,70 Kč) (vratka: ,70 Kč)

11 Doplňková činnost PO  celkem náklady: ,16 Kč  celkem výnosy: ,90 Kč  výsledek hospodaření před zdaněním: ,74 Kč ,74 Kč ,17 Kč po zdanění ,17 Kč po zdanění (tj. v porovnání s rokem 2006 navýšení výsledku hospodaření o 30%) (tj. v porovnání s rokem 2006 navýšení výsledku hospodaření o 30%)

12 Rentabilita doplňkové činnosti  rentabilita (tj. poměr zisku k vynaloženým nákladům) u PO je v rozsahu: 1 % % u PO je v rozsahu: 1 % %

13 Příspěvek od zřizovatele  rok 2007 – poskytnuto k ,44 Kč ,44 Kč  rok 2008 – schválený rozpočet k Kč Kč (tj. o ,56 Kč, 3,3%,

14 Závěr  důležitým faktorem, který ovlivnil hospodaření PO v roce 2008 byl nárůst ceny energií  nárůst cen služeb  náklady na opravu a údržbu nemovitého a movitého majetku

15 Úrazy 2007, 2008  Od do bylo evidováno celkem 465 úrazů, u PO zřizovaných Libereckým krajem  Od do byl evidován celkem 51 úraz, u PO zřizovaných Libereckým krajem celkem 51 úraz, u PO zřizovaných Libereckým krajem Nejčastějšími úrazy jsou úrazy horních a dolních končetin při výuce tělesné výchovy a odborného výcviku žáků Nejčastějšími úrazy jsou úrazy horních a dolních končetin při výuce tělesné výchovy a odborného výcviku žáků

16 Závěr  otevřenost PO veřejnosti  nabídnout k prodeji nepotřený nemovitý a movitý majetek  úpravy finanční dokumentů: 3x ročně požadavky nejpozději do požadavky nejpozději do do do do do


Stáhnout ppt "Hospodaření příspěvkových organizací Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. dubna 2008 Ing. Jana Štancíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google