Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření příspěvkových organizací Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. dubna 2008 Ing. Jana Štancíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření příspěvkových organizací Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. dubna 2008 Ing. Jana Štancíková."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření příspěvkových organizací Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. dubna 2008 Ing. Jana Štancíková

2 Hospodaření a výsledky hospodaření PO za rok 2007:. zisk – 68 PO ve výši :12 488 995,95 Kč. zisk – 68 PO ve výši :12 488 995,95 Kč z HČ před zdaněním ve výši: 3 227 737,40 Kč z HČ před zdaněním ve výši: 3 227 737,40 Kč z DČ před zdaněním ve výši: 9 759 660,74 Kč z DČ před zdaněním ve výši: 9 759 660,74 Kč. ztráta – 6 PO ve výši : - 348 743,14 Kč. ztráta – 6 PO ve výši : - 348 743,14 Kč z HČ před zdaněním ve výši: - 638 770,14 Kč z HČ před zdaněním ve výši: - 638 770,14 Kč z DČ před zdaněním ve výši : 290 027,00 Kč z DČ před zdaněním ve výši : 290 027,00 Kč

3 Příděly do fondů:  do fondu rezervního : 8 706 372,97 Kč (tj. 87 %) (tj. 87 %)  do fondu odměn: 1 275 128,00 Kč ( tj. 13 %) ( tj. 13 %)

4 Ztráta z minulých let  ztráta z minulých let byla uhrazena ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2007 ve výši Kč 1 256 863,04 Kč  do roku 2008 bude převáděna ztráta ve výši Kč – 930 556,04 Kč ve výši Kč – 930 556,04 Kč

5 Zdroje financování PO  příspěvek od zřizovatele  příspěvek od jiných ÚSC (města, obce)  finanční prostředky formou grantů  zapojení fondů (ReF, IF, FO)  jiné zdroje (ministerstva, státní fondy, atd.)

6 Příspěvek od zřizovatele  celkem kap. 913 – příspěvkové organizace (255 091 695,44 Kč) (255 091 695,44 Kč) v tom: na provoz – rozpočet : 223 280 072,44 Kč v tom: na provoz – rozpočet : 223 280 072,44 Kč použito: 222 922 644,32 Kč použito: 222 922 644,32 Kč na odpisy – rozpočet: 31 811 623,00 Kč na odpisy – rozpočet: 31 811 623,00 Kč použito: 31 631 149,63 Kč použito: 31 631 149,63 Kč (vratka celkem: 537 901,49 Kč) (vratka celkem: 537 901,49 Kč) (z toho vratka odpisů:180 473,37 Kč) (z toho vratka odpisů:180 473,37 Kč)

7 Zapojení fondů – účet 648, 649  účet 649 – uplatnění vyhlášky na nekrytí IF: ve výši: 354 645,49 Kč ve výši: 354 645,49 Kč  účet 648 – Rezervní fond: ve výši: 6 219 786,87 Kč (z toho fin. ve výši: 6 219 786,87 Kč (z toho fin. dary ve výši 2 643 619,50 Kč, tj. 42,5%) dary ve výši 2 643 619,50 Kč, tj. 42,5%)  účet 648 – Investiční fond: ve výši: 3 945 831,03 Kč  účet 648 – Fond odměn: ve výši 908 500,20 Kč celkem: účet 648: 11 074 118,10 Kč celkem: účet 648: 11 074 118,10 Kč

8 účet 502 – energie v hlavní činnosti  rok 2006 110 013 433,16 Kč  rok 2007 104 681 863,76 Kč tj. meziroční snížení o 5 % tj. meziroční snížení o 5 % V roce 2007 bylo na energie použito 47 % V roce 2007 bylo na energie použito 47 % z poskytnutého příspěvku od zřizovatele. z poskytnutého příspěvku od zřizovatele.

9 Poskytnuté finanční prostředky  kap. 930 04 – Investiční fond: poskytnuto: 7 200 000,00 Kč poskytnuto: 7 200 000,00 Kč (pozn. změna způsobu financování) (pozn. změna způsobu financování)  kap. 920 04 – Kapitálové výdaje: poskytnuto: 1 000 000,00 Kč poskytnuto: 1 000 000,00 Kč  Kap. 923 04 – Spolufinancování EU poskytnuto: předfinancování : 6 215 149,14 Kč poskytnuto: předfinancování : 6 215 149,14 Kč poskytnuto: spolufinancování : 0,00 Kč poskytnuto: spolufinancování : 0,00 Kč

10 Poskytnuté finanční prostředky PO v roce 2007  celkem bylo PO poskytnuto: 1 431 696 543,17 Kč 1 431 696 543,17 Kč  celkem bylo PO použito: 1 430 640 447,47 Kč 1 430 640 447,47 Kč (vratka: 1 056 095,70 Kč) (vratka: 1 056 095,70 Kč)

11 Doplňková činnost PO  celkem náklady: 53 523 838,16 Kč  celkem výnosy: 63 573 525,90 Kč  výsledek hospodaření před zdaněním: 10 049 687,74 Kč 10 049 687,74 Kč 9 706 966,17 Kč po zdanění 9 706 966,17 Kč po zdanění (tj. v porovnání s rokem 2006 navýšení výsledku hospodaření o 30%) (tj. v porovnání s rokem 2006 navýšení výsledku hospodaření o 30%)

12 Rentabilita doplňkové činnosti  rentabilita (tj. poměr zisku k vynaloženým nákladům) u PO je v rozsahu: 1 % - 484 % u PO je v rozsahu: 1 % - 484 %

13 Příspěvek od zřizovatele  rok 2007 – poskytnuto k 31.12.2007 255 091 695,44 Kč 255 091 695,44 Kč  rok 2008 – schválený rozpočet k 1.1.2008 263 486 000 Kč 263 486 000 Kč (tj. o 8 394 304,56 Kč, 3,3%,

14 Závěr  důležitým faktorem, který ovlivnil hospodaření PO v roce 2008 byl nárůst ceny energií  nárůst cen služeb  náklady na opravu a údržbu nemovitého a movitého majetku

15 Úrazy 2007, 2008  Od 1. 1. do 31. 12. 2007 bylo evidováno celkem 465 úrazů, u PO zřizovaných Libereckým krajem  Od 1. 1. do 31. 3. 2008 byl evidován celkem 51 úraz, u PO zřizovaných Libereckým krajem celkem 51 úraz, u PO zřizovaných Libereckým krajem Nejčastějšími úrazy jsou úrazy horních a dolních končetin při výuce tělesné výchovy a odborného výcviku žáků Nejčastějšími úrazy jsou úrazy horních a dolních končetin při výuce tělesné výchovy a odborného výcviku žáků

16 Závěr  otevřenost PO veřejnosti  nabídnout k prodeji nepotřený nemovitý a movitý majetek  úpravy finanční dokumentů: 3x ročně požadavky nejpozději do 31.5.2008 požadavky nejpozději do 31.5.2008 do 31.8.2008 do 31.8.2008 do 31.10.2008 do 31.10.2008


Stáhnout ppt "Hospodaření příspěvkových organizací Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. dubna 2008 Ing. Jana Štancíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google