Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora obnovy venkova podpora regionálního rozvoje v roce 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora obnovy venkova podpora regionálního rozvoje v roce 2008."— Transkript prezentace:

1 Podpora obnovy venkova podpora regionálního rozvoje v roce 2008

2 Cíl programu podpořit obnovu a rozvoj venkova ; předpoklad participace obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově v souladu s místními tradicemi.

3 Forma podpory systémová INVESTIČNÍ nebo NEINVESTIČNÍ dotace na realizaci schválené akce; 70% až 80% celkové výše skutečně vynaložených přímých nákladů akce; tzv. křížové financování: dotace MMR + finanční prostředky z rozpočtu kraje (= max. 90% celkové výše nákladů).

4 Dotační tituly dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku; dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci; dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova.

5 DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Příjemce dotace: obec oceněná stuhou v soutěži Vesnice roku. Výše podpory: až 80% celkově skutečně vynaložených nákladů akce.

6 DT č. 1 – zaměření akcí Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti; obnova a zřizování veřejné zeleně; rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení; příprava a realizace propagačních materiálů obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

7 Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Příjemci dotace: obec do 3 tis. obyvatel; svazek obcí. Finanční podpora: až 70% celkové výše skutečně vynaložených přímých nákladů akce; dolní limit 50 tis. Kč, horní limit 300 tis. Kč.

8 DT č. 2 – zaměření akcí Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti; úprava veřejných prostranství; obnova a zřizování veřejné zeleně; rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity.

9 DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Příjemci dotace: obec do 3 tis. obyvatel, svazek obcí. Finanční podpora: až 70% celkové výše skutečně vynaložených nákladů; horní limit 200 tis. Kč

10 DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova; výměna zkušeností při přípravě projektů; podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí; - NADREGIONÁLNÍ CHARAKTER.

11 Základní podmínky poskytnutí podpory Strategický rozvojový dokument; žádost o dotaci nelze předložit na akce již započaté; ne/movitý majetek, který je předmětem žádosti musí být v plném rozsahu ve vlastnictví žadatele, resp. příjemce dotace.

12 Žádost o poskytnutí dotace Elektronický formulář „Žádost o poskytnutí dotace“ (www3.mmr.cz/zad2008); + přílohy (originál nebo ověřená kopie): doklad o vlastnictví majetku, popis přípravy akce, části projektové dokumentace, předpokládaný rozpočet akce,…

13 Doklady po tzv. REGISTRACI „Prohlášení o postupu po obdržení Registračního listu“; smlouva o dílo, ocenění hodnoty dobrovolných prací, doklady o nákupu materiálu; formulář ISPROFIN. = Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Pokyn k nastavení rozpočtového limitu

14 Závěrečné vyhodnocení akce Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku

15 Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova Vyhlašovatelé soutěže: Ministerstvo pro místní rozvoj Spolek pro obnovu venkova ČR Svaz města obcí ČR Ministerstvo zemědělství

16 Průběh soutěže Krajské kolo =) stuha: modrá, bílá, zelená, oranžová a zlatá stuha; (diplomy) Celostátní kolo

17 Vesnice roku 2008 4. března 2008, Den malých obcí (Praha); příjem přihlášek do konce dubna 2008; květen – červen 2008 – krajská kola; září 2008 – celostátní kolo.


Stáhnout ppt "Podpora obnovy venkova podpora regionálního rozvoje v roce 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google