Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP HRADEC KRÁLOVÉ Dolní Přím, 5. února 2009 Ing. Jana Rejlová, administrátorka POV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP HRADEC KRÁLOVÉ Dolní Přím, 5. února 2009 Ing. Jana Rejlová, administrátorka POV."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP HRADEC KRÁLOVÉ Dolní Přím, 5. února 2009 Ing. Jana Rejlová, administrátorka POV

2 PROGRAM SETKÁNÍ POV KHK – ZKUŠENOSTI Z KONTROLNÍ ČINNOSTI SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2009 PROJEKT „VZDĚLANÝ VENKOV“ DISKUSE, ZÁVĚR

3 POV KHK POV KHK na rok 2009-2013 Zásady pro poskytování dotací z POV včetně příloh (každoročně) Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

4 Dotační tituly Dotační titul 1 a 2 - kladen důraz na připravenost akce a vyřešené majetkové vztahy Dotační titul 3 - majetek svazku obcí–10 let, investiční/neinvestiční projekty Dotační titul 4 - uzavřená smlouva o poskytnutí úvěru Dotační titul 5 - opodstatněnost a popis vzdělávacích akcí, reference

5 Harmonogram POV KHK 2009 Sběr žádostí do 31. 12. 2008 Zpracování žádostí do 31. 1. 2009 Projednání v Radě KHK 18. 2. 2009 Schválení v Zastupitelstvu KHK 5. 3. 2009

6 Podané žádosti na rok 2009 Dotační titulPočet žádostí Požadovaná dotace v Kč DT 1143 290 926 DT 2229 286 256 DT 353 115 793 DT 4152 139 800 DT 52740 050 CELKEM ORP HK5818 572 825

7 Zkušenosti z kontrolní činnosti Žádost = jediný zdroj informací o projektu  Vztah projektu k rozvojovým dokumentům  Popis projektu  Harmonogram  Přílohy - Audit - Usnesení zastupitelstva - Rozpočet (investice/neinvestice)

8 Podklady pro uzavření smlouvy Do 60 dnů od oznámení o přidělení dotace Usnesení zastupitelstva obce/svazku obcí Doklad o vlastnictví Upřesnění rozpočtu a charakteru akce

9 Závěrečná zpráva, vyúčtování Zpráva – popis co se udělalo Faktury, předávací protokoly,.. Výpisy z běžných účtů Výpis z účetní analytické evidence (ORG) Fotodokumentace

10 SOUTĚŽ VESNICE ROKU

11 Oceněné obce z ORP HK v roce 2008 Praskačka – Diplom Za vzorné vedení obecních knihoven Výrava – Diplom za vyvážený rozvoj obce Střezetice - Cena SPOV Za péči o venkovský ráz obce

12 Oceněné obce z ORP HK v roce 2008

13 Termíny soutěže Vyhlášení 15. ročníku soutěže 4. 3. 2009 Ukončení příjmu přihlášek 30. 4. 2009 Hodnocení krajských kol do 30. 6. 2009 Slavnostní vyhlášení krajských kol 1.7.–31.8. 2009 Hodnocení celostátního kola 1.9.– 30.9. 2009 Slavnostní vyhlášení celostátního kola do 31.10. 2009

14 Účast v soutěži Obce vesnického charakteru Zpracovaný rozvojový dokument obce Přihláška na předepsaném formuláři Úhrada registračního poplatku (2 Kč za každého občana) Charakteristika obce

15 Informace a podklady pro hodnotitelskou komisy Prezentace obce (součástí této prezentace budou i rozhovory se zástupci obce) Prohlídka obce Obsah materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže

16 Charakteristika obce 1. Koncepční dokumenty 2. Společenský život 3. Aktivity občanů 4. Podnikání 5. Péče o stavební fond a obraz vesnice 6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií 7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 8. Péče o krajinu 9. Připravované záměry 10. Informační technologie obce

17 Ocenění v krajských kolech Zlatá stuha – vítěz krajského kola = „Vesnice Královéhradeckého kraje roku..“ Modrá stuha - za společenský život Bílá stuha - za činnost mládeže Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

18 Další ocenění Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Diplom za vzorné vedení kroniky Diplom za rozvíjení lidových tradic Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) Mimořádné ocenění za péči o kulturní dědictví

19 Přínosy účasti v soutěži Zviditelnění a propagace obce Vítězové finanční odměna Možnost žádat v POV MMR (Dt 1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku)

20 Děkuji vám za pozornost. Ing. Jana Rejlová E-mail: rejlovajana@atlas.czrejlovajana@atlas.cz www.urbanicko.czwww.urbanicko.cz /POV ORP HK


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP HRADEC KRÁLOVÉ Dolní Přím, 5. února 2009 Ing. Jana Rejlová, administrátorka POV."

Podobné prezentace


Reklamy Google