Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní rozpočtové jednotky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní rozpočtové jednotky"— Transkript prezentace:

1 Místní rozpočtové jednotky
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 9. prosince 2014

2 Osnova Rozpočtové hospodaření
Klasifikace místních rozpočtových jednotek Organizační složky územních samosprávných celků Místní příspěvkové organizace Veřejné výzkumné instituce územních samosprávných celků Místní školské právnické osoby Obchodní společnosti územních samosprávných celků Obecně prospěšné společnosti územních samosprávných celků Veřejná ústavní zdravotnická zařízení 2

3 1. Rozpočtové hospodaření
prostřednictvím tzv. rozpočtových jednotek obce kraje dobrovolné svazky obcí Regionální rady regionů soudržnosti místní rozpočtové jednotky organizace územních samosprávných celků 3

4 2. Klasifikace místních rozpočtových jednotek
Místní rozpočtové jednotky základní organizační složky příspěvkové organizace ostatní veřejné výzkumné instituce školské právnické osoby obchodní společnosti ústavy 4

5 3. Organizační složky územních samosprávných celků
Základní informace Rozpočtové hospodaření 5

6 A. Základní informace zařízení bez právní subjektivity
rozpočtové organizace obcí vznik rozhodnutím zastupitelstva zřizovací listina druhy činností, pro které jsou vhodné kumulativní či alternativní výčet? závaznost? vedoucí 6

7 B. Rozpočtové hospodaření
jménem svého zřizovatele není účetní jednotkou rozpočet součástí rozpočtu zřizovatele zásada hospodárnosti dispozice s rozpočtem odpovědnost běžná, pravidelná činnost – provozní záloha možnost vybírání rozpočtových příjmů peněžní fondy 7

8 4. Místní příspěvkové organizace
Základní informace Majetek Rozpočtové hospodaření Peněžní fondy 8

9 A. Základní informace právnické osoby nevytvářející zisk vznik
rozhodnutím zastupitelstva obce nebo kraje rozhodnutím nejvyššího orgánu dobrovolného svazku obcí zřizovací listina zápis do obchodního rejstříku přeměny místních příspěvkových organizací 9

10 B. Majetek Majetek svěřený majetek vlastní majetek svěřený majetek
zřizovací listina vlastní majetek taxativní důvody nabytí odpisování omezení dispozice s majetkem 10

11 C. Rozpočtové hospodaření
rozpočet netto princip rozpočtového hospodaření zdroje financování rozpočtu hlavní činnost prostředky z rozpočtu zřizovatele dotace na úhradu provozních výdajů doplňková činnost odvod 11

12 C. Rozpočtové hospodaření
odvody taxativně stanovené důvody plánované výnosy překračují plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých prostředků snížení nebo prominutí odvodu 12

13 D. Peněžní fondy rezervní fond investiční fond fond odměn
fond kulturních a sociálních potřeb 13

14 I. Rezervní fond příjmy výdaje zlepšený výsledek hospodaření dary
rozvoj činnosti k překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady odvody za porušení rozpočtové kázně k úhradě ztráty převod do investičního fondu 14

15 II. Investiční fond příjmy výdaje nově - fond investic 15
odpisy majetku investiční dotace investiční příspěvky ze státních fondů výnosy z prodeje svěřeného majetku výnosy z prodeje vlastního majetku dary převody z rezervního fondu výdaje investiční výdaje investiční úvěry a půjčky odvod do rozpočtu zřizovatele údržba a opravy majetku nově - fond investic 15

16 III. Fond odměn příjmy výdaje
zlepšený hospodářský výsledek (80 % a 80 %) výdaje odměny zaměstnancům 16

17 IV. Fond kulturních a sociálních potřeb
příjmy základní příděl na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů výdaje na zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb vyhláška č. 114/2002 Sb. 17

18 Příklad fond kulturních a sociálních potřeb
(1) Z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. 18

19 5. Veřejné výzkumné instituce územních samosprávných celků
Základní informace Činnosti Rozpočtové hospodaření Peněžní fondy 19

20 A. Základní informace zákon č. 341/2005 Sb. veřejné výzkumné instituce
právnické osoby, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum zřízení a vznik Veřejné výzkumné instituce státní územních samosprávných celků 20

21 B. Činnosti Činnosti hlavní další jiné 21

22 C. Rozpočtové hospodaření
rozpočet vyrovnanost příjmy podpory hlavní nebo další činnosti z veřejných a jiných prostředků finanční prostředky z majetku dary, dědictví, dotace příjmy z jiné činnosti výdaje na hlavní činnost na další činnost na jinou činnost 22

23 D. Peněžní fondy rezervní fond fond reprodukce majetku
fond účelově určených prostředků fond sociální 23

24 6. Místní školské právnické osoby
Základní informace Rozpočtové hospodaření 24

25 Školské právnické osoby
A. Základní informace Školské právnické osoby veřejné státní místní soukromé církevní ostatní právnické osoby členění: hlavní činnost zřízení a vznik 25

26 B. Rozpočtové hospodaření
příjmy finanční prostředky ze státního rozpočtu finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků příjmy z hlavní a doplňkové činnosti finanční prostředky přijaté od zřizovatele úplata za vzdělávání a školské služby příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby dary a dědictví 26

27 B. Rozpočtové hospodaření
rozpočet pouze hlavní činnost doplňková činnost peněžní fondy rezervní fond fond investic fond kulturních a sociálních potřeb 27

28 7. Obchodní společnosti územních samosprávných celků
založení s.r.o. a.s. společník obchodní společnosti dobrovolné svazky obcí? Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 28

29 8. Obecně prospěšné společnosti územních samosprávných celků
založení nově od 1. ledna 2014 ústavy účastník obecně prospěšné společnosti dobrovolné svazky obcí? Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 29

30 9. Veřejná ústavní zdravotnická zařízení
zákon č. 245/2006 Sb. nález Ústavního soudu č. 483/2006 Sb. zákon č. 466/2011 Sb. Místní rozpočtové jednotky JUDr. Radim Boháč Ph.D. 30

31 Děkuji za pozornost ! doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha 1 tel.: 31


Stáhnout ppt "Místní rozpočtové jednotky"

Podobné prezentace


Reklamy Google