Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro strategický rozvoj Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. – III. čtvrtletí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro strategický rozvoj Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. – III. čtvrtletí."— Transkript prezentace:

1 Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro strategický rozvoj Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. – III. čtvrtletí 2002 30. říjen 2002 10.19 18.10.2002 KD

2 10.9 23.04.2002 LH Podmínky hospodaření

3 Poptávka po elektřině v ČR 1.9 24.10.2002 ZM duhová energie 39,1 38,9 12 17 22 27 32 37 42 I. - Ill. Q 2001I. - lIl. Q 2002 TWh Meziroční index: - 0,5 %

4 Reakce subjektů ES na změnu poptávky 1.11 24.10.2002 ZM duhová energie GWhI. - III. Q 2001I. - III. Q 2002 Rozdíl 02-01 Index 02/01 (%) Poptávka celkem39 09438 884-21099,5 Výroba celkem54 77255 770998101,8 Výroba ostatních subjektů16 10915 972-13799,1 Výroba ČEZ38 66339 7981 135102,9 Saldo zahraničí celkem-7 489-8 929-1 440119,2 Dovoz ČEZ454415-3991,4 Dovoz přes ČEPS822 2942 212> 500,0 Dovoz REAS + obchodník + ostatní výrobci Vývoz ČEZ9 36312 0262 663128,4 Vývoz ostatní42391349> 500,0 1 380779-60156,4

5 sluneční a větrné elektrárny vodní elektrárny uhelné elektrárny jaderné elektrárny Instalovaný výkon zdrojů ČEZ, a. s. 2.17 21.10.2002 KD k 31. 12. 2001 1 868 (19 %) 1 760 (17 %) 6 517 (64 %) 1 (0 %) k 30. 9. 2002 1 868 (17 %) 2 760 (25 %) 6 517 (58 %) 1 (0 %) 10 146 MW 11 146 MW Temelín - I. blok (9 %) Dukovany (16 %)

6 I. – III. Q 2001 38 664 GWh 27 439 (71 %) 10 145 (26 %) z toho ETE 406 (0 %) 24 222 (61 %) 1 422 (4 %) vodní elektrárny uhelné elektrárny jaderné elektrárny Struktura výroby ČEZ, a. s., (brutto) 2.13 21.10.2002 KD I. – III. Q 2002 39 798 GWh 14 154 (35 %) z toho ETE 4 191 (11 %) 1 080 (3 %)

7 10.10 16.09.2002 KD Výsledky za I. - III. čtvrtletí 2002

8 Výnosy 7.8 18.10.2002 KD duhová energie

9 Elektřina - ceny 7.11 22.10.2002 KD

10 Náklady 7.9 18.10.2002 KD duhová energie

11 Zisk 7.10 18.10.2002 KD duhová energie mil. KčI. - III. Q 2001I. - III. Q 2002 Index 02/01 (%) Zisk před zdaněním7 5457 703102,1 Provozní hosp. výsledek9 0155 80764,4 Provozní výnosy40 06537 62993,9 Provozní náklady31 05031 822102,5 Hosp. výsledek z fin. operací-1 4651 893x Finanční výnosy2 7659 558345,7 Finanční náklady4 2307 665181,2 Mimořádný hosp. výsledek-53x Daň z příjmů1 1222 294204,5 Daň z příjmů (zálohy)1 1222 294204,5 Zisk po zdanění6 4235 40984,2

12 Tvorba zisku duhová energie 7.15 18.10.2002 KD Zisk po zdanění Daň z příjmů Náklady celkem 42 849 47 200 Výnosy celkem: I. – III. Q 2001 I. – III. Q 2002 35 304 39 497 5 409 1 122 2 294 6 423 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 mil. Kč

13 I. – III. Q 2001 Tvorba zdrojů z provozní činnosti 7.16 18.10.2002 DK duhová energie ostatní zaplacená daň z příjmů změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu změna stavu rezerv odpisy hrubý zisk čistý peněžní tok z provozní činnosti 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 11,01 13,39 mld. Kč čistý peněžní tok z provozní činnosti I. – III. Q 2002

14 Peněžní tok z investiční činnosti 7.28 22.10.2002 DK duhová energie příjmy z prodeje stálých aktiv změna stavu finančních investic nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně změny závazků I. - III. Q 2001I. - III. Q 2002 Investice celkem: 6,723,79 Index 02/01: 56,4 % mld. Kč 6,41 4,54 0,04 0,42 -0,79 -0,11 0 1 2 3 4 5 6 7

15 Struktura aktiv (netto) 7.18 22.10.2002 KD duhová energie 70,7 113,6 91,7 45,6 24,2 24,1 15,8 11,9 0 30 60 90 120 150 180 210 k 31. 12. 2001k 30. 9. 2002 mld. Kč zbylá část aktiv oběžná aktiva nedokončený dlouhodobý majetek v užívání Aktiva celkem: 202,4 195,2 majetek

16 Struktura pasiv 7.19 22.10.2002 KD duhová energie k 31. 12. 2001k 30. 9. 2002 zbylá část pasiv bankovní úvěry emitované dluhopisy rezervy nerozdělený zisk základní kapitál Pasiva celkem: 202,4 195,2 59,1 54,5 58,0 19,7 19,9 26,5 22,8 24,5 20,2 18,1 15,2 59,1 0 30 60 90 120 150 180 210 mld. Kč

17 Zadluženost ČEZ, a. s. 7.25 22.10.2002 KD duhová energie dlouhodobá zadluženost celková zadluženost (bez rezerv) limit celkové zadluženosti 50 % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 k 30. 9. 2001 k 30. 9. 2002 % 23,7 18,9 25,5 30,6

18 Rentabilita vlastního kapitálu 7.23 22.10.2002 KD duhová energie 0 2 4 6 8 10 12 k 30. 9. 2001k 30. 9. 2002 čistá hrubá % 7,9 4,3 7,6 10,1

19 Vybrané externí vlivy na výši zisku před zdaněním 7_29 25.10.2002 KD duhová energie saldo kurzových vlivů ztráty z povodní ztráta tržeb za vývozy vlivem kurzu zisk před zdaněním 5 188 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 mil. Kč I. – III. Q 2001I. – III. Q 2002 482 7 545 7 703 123 3 014 220 279 7 186

20 Čtvrtletní zprávy Výroční zpráva Další informace Internet: http://www.cez.cz http://www.duhovaenergie.cz 10.1 24.04.2002 LH Pololetní zpráva duhová energie


Stáhnout ppt "Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro strategický rozvoj Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. – III. čtvrtletí."

Podobné prezentace


Reklamy Google