Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro strategický rozvoj Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. – III. čtvrtletí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro strategický rozvoj Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. – III. čtvrtletí."— Transkript prezentace:

1 Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro strategický rozvoj Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. – III. čtvrtletí říjen KD

2 LH Podmínky hospodaření

3 Poptávka po elektřině v ČR ZM duhová energie 39,1 38, I. - Ill. Q 2001I. - lIl. Q 2002 TWh Meziroční index: - 0,5 %

4 Reakce subjektů ES na změnu poptávky ZM duhová energie GWhI. - III. Q 2001I. - III. Q 2002 Rozdíl Index 02/01 (%) Poptávka celkem ,5 Výroba celkem ,8 Výroba ostatních subjektů ,1 Výroba ČEZ ,9 Saldo zahraničí celkem ,2 Dovoz ČEZ ,4 Dovoz přes ČEPS > 500,0 Dovoz REAS + obchodník + ostatní výrobci Vývoz ČEZ ,4 Vývoz ostatní > 500, ,4

5 sluneční a větrné elektrárny vodní elektrárny uhelné elektrárny jaderné elektrárny Instalovaný výkon zdrojů ČEZ, a. s KD k (19 %) (17 %) (64 %) 1 (0 %) k (17 %) (25 %) (58 %) 1 (0 %) MW MW Temelín - I. blok (9 %) Dukovany (16 %)

6 I. – III. Q GWh (71 %) (26 %) z toho ETE 406 (0 %) (61 %) (4 %) vodní elektrárny uhelné elektrárny jaderné elektrárny Struktura výroby ČEZ, a. s., (brutto) KD I. – III. Q GWh (35 %) z toho ETE (11 %) (3 %)

7 KD Výsledky za I. - III. čtvrtletí 2002

8 Výnosy KD duhová energie

9 Elektřina - ceny KD

10 Náklady KD duhová energie

11 Zisk KD duhová energie mil. KčI. - III. Q 2001I. - III. Q 2002 Index 02/01 (%) Zisk před zdaněním ,1 Provozní hosp. výsledek ,4 Provozní výnosy ,9 Provozní náklady ,5 Hosp. výsledek z fin. operací x Finanční výnosy ,7 Finanční náklady ,2 Mimořádný hosp. výsledek-53x Daň z příjmů ,5 Daň z příjmů (zálohy) ,5 Zisk po zdanění ,2

12 Tvorba zisku duhová energie KD Zisk po zdanění Daň z příjmů Náklady celkem Výnosy celkem: I. – III. Q 2001 I. – III. Q mil. Kč

13 I. – III. Q 2001 Tvorba zdrojů z provozní činnosti DK duhová energie ostatní zaplacená daň z příjmů změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu změna stavu rezerv odpisy hrubý zisk čistý peněžní tok z provozní činnosti ,01 13,39 mld. Kč čistý peněžní tok z provozní činnosti I. – III. Q 2002

14 Peněžní tok z investiční činnosti DK duhová energie příjmy z prodeje stálých aktiv změna stavu finančních investic nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně změny závazků I. - III. Q 2001I. - III. Q 2002 Investice celkem: 6,723,79 Index 02/01: 56,4 % mld. Kč 6,41 4,54 0,04 0,42 -0,79 -0,

15 Struktura aktiv (netto) KD duhová energie 70,7 113,6 91,7 45,6 24,2 24,1 15,8 11, k k mld. Kč zbylá část aktiv oběžná aktiva nedokončený dlouhodobý majetek v užívání Aktiva celkem: 202,4 195,2 majetek

16 Struktura pasiv KD duhová energie k k zbylá část pasiv bankovní úvěry emitované dluhopisy rezervy nerozdělený zisk základní kapitál Pasiva celkem: 202,4 195,2 59,1 54,5 58,0 19,7 19,9 26,5 22,8 24,5 20,2 18,1 15,2 59, mld. Kč

17 Zadluženost ČEZ, a. s KD duhová energie dlouhodobá zadluženost celková zadluženost (bez rezerv) limit celkové zadluženosti 50 % k k % 23,7 18,9 25,5 30,6

18 Rentabilita vlastního kapitálu KD duhová energie k k čistá hrubá % 7,9 4,3 7,6 10,1

19 Vybrané externí vlivy na výši zisku před zdaněním 7_ KD duhová energie saldo kurzových vlivů ztráty z povodní ztráta tržeb za vývozy vlivem kurzu zisk před zdaněním mil. Kč I. – III. Q 2001I. – III. Q

20 Čtvrtletní zprávy Výroční zpráva Další informace Internet: LH Pololetní zpráva duhová energie


Stáhnout ppt "Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro strategický rozvoj Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. – III. čtvrtletí."

Podobné prezentace


Reklamy Google