Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA I. – III. ČTVRTLETÍ 2003 PRAHA, 31. ŘÍJNA 2003 energetická v regionu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA I. – III. ČTVRTLETÍ 2003 PRAHA, 31. ŘÍJNA 2003 energetická v regionu."— Transkript prezentace:

1 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA I. – III. ČTVRTLETÍ 2003 PRAHA, 31. ŘÍJNA 2003 energetická v regionu

2 22 Čtvrtletní tisková konference 2 ČESKÁ ELEKTŘINA PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY JISTOTA DODÁVEK EKOLOGICKÉ ENERGIE ZA VÝHODNÉ CENY Petr Vobořil místopředseda představenstva, výkonný ředitel pro strategický rozvoj

3 33 Čtvrtletní tisková konference 3 VÝVOJ KURZU AKCIÍ ČEZ V ROCE 2003 V POROVNÁNÍ S INDEXEM BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PX 50 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 2.1 16.130.113.227.213.327.310.424.4 8.5 22.5 5.6 19.6 3.7 17.731.714.828.811.925.99.10 23.10 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 Kč Body 1. 4. 2003 KURZ AKCIÍ PX 50 30. 9. 2003

4 44 Čtvrtletní tisková konference 4 SKUPINA ČEZ PLÁNUJE DALŠÍ EXPANZI Polsko Slovensko Bulharsko Naše cíle: Skupina ČEZ hodlá posílit řetězec činností v tuzemské energetice. Zajímá se také o expanzi do energetického sektoru ostatních zemí střední a východní Evropy. 6.4 30.9.2003 MH V České republice společnost ČEZ projevila zájem o důlní společnosti: Severočeské doly Sokolovská uhelná

5 55 Čtvrtletní tisková konference 5 PROJEKT REAS ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE  UKONČENA KONCEPČNÍ FÁZE  ZAHÁJENA IMPLEMENTACE FORMOU: projektového řízení liniového řízení

6 66 Čtvrtletní tisková konference 6 Větrné a sluneční elektrárny Vodní elektrárny Uhelné elektrárny Jaderné elektrárny 2.17 20.10.2003 MH Meziroční index: + 9,0 % k 30. 9. 2002 11 146 MW k 30. 9. 2003 12 153 MW 1 (0 %) 1 868 (17 %) 6 517 (58 %) 2 760 (25 %) 6 524 (54 %) 1 868 (15 %) 3 760 (31 %) 1 (0 %) INSTALOVANÝ VÝKON ZDROJŮ ČEZ, A. S. 6 603 (54 %) 1 930 (16 %) 3 760 (30 %) 1 (0 %) Skupina ČEZ 12 295 MW

7 77 Čtvrtletní tisková konference 7 Vodní elektrárny Uhelné elektrárny Jaderné elektrárny 2.13 22.10. 2003 MH I. - III. čtvrtletí 2002 39 798 GWh Větrné a sluneční elektrárny MEZIROČNÍ NÁRŮST VÝROBY O 12,2 %, V JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH O 30,6 % 24 222 (61 %) 14 154 (35 %) 1 422 (4 %) 0,3 (0 %) I. - III. čtvrtletí 2003 44 647 GWh 25 382 (57 %) 784 (2 %) 18 481 (41 %) 0,1 (0 %)

8 88 Čtvrtletní tisková konference 8 POPTÁVKA PO ELEKTŘINĚ VZROSTLA 38,9 39,7 31 33 35 37 39 41 I. - III. čtvrtletí 2002I. - III. čtvrtletí 2003 TWh Meziroční nárůst: + 2,2 %

9 99 Čtvrtletní tisková konference 9 PODÍL ČEZ, a. s., NA TUZEMSKÉM TRHU SE ZVYŠUJE 62,6 63,2 66,6 57,2 52 54 56 58 60 62 64 66 68 I. - III. čtvrtletí 2002I. - III. čtvrtletí 2003 Podíl zdrojů na krytí poptávky ČR Podíl na krytí poptávky po elektřině v ČR % Meziroční nárůst: +5,4 % +3,4 %

10 10 Čtvrtletní tisková konference 10 REAKCE SUBJEKTŮ GWh I. - III. Q 2002 I. - III. Q 2003 Rozdíl 03-02 Index 03/02 (%) Poptávka celkem38 88439 733849102,2 Výroba celkem55 77060 6044 834108,7 Výroba ČEZ39 79844 6474 849112,2 Výroba ostatních subjektů15 97215 957-1599,9 Saldo zahraničí celkem-8 929-11 974-3 045134,1 Dovoz ČEZ4151- 4140,3 Dovoz ostatní3 0732 771- 30290,2 Vývoz ČEZ12 02613 5291 503112,5 Vývoz ostatní3911 217826 311,3 Poptávka celkem38 88439 733849102,2

11 11 Čtvrtletní tisková konference 11 7.11 23. 04.2003 MH Cena silové elektřiny prodané REAS meziročně poklesla o 6,5 %. PRODEJNÍ CENY ELEKTŘINY (bez podpůrných služeb) Kč/MWh I.-III. čtvrtletí 2002 I.-III. čtvrtletí 2003 Index 03/02 (%) Průměrná prodejní cena elektřiny79177598,0 Průměrná cena elektřiny v tuzemsku89584294,1

12 12 Čtvrtletní tisková konference 12 CENA ELEKTŘINY ČEZ JE STÁLE NIŽŠÍ NEŽ PŘED DESETI LETY 970 905 cena dle výměru ERÚ rok 2002 průměrná cena Cena silové elektřiny pro český trh pro rok 2004 je nižší než v roce 2001. rok 2004 předpoklad 900 949 průměrná cena rok 2001 rok 2003 oč. průměrná cena 847 Kč/MWh Porovnání s cenou r. 2001: -4,6 % -10,7 % -5,2 %

13 13 Čtvrtletní tisková konference 13 ČEZ ZAJIŠŤUJE STABILITU CEN Zdroj: Prezentace ERÚ pro Seminář „Trh s elektřinou v ČR“, pořádaný EGÚ Brno dne 1. a 2. října 2003 Položky ceny pro chráněné zákazníky + 136,8 45,1Vícenáklady spojené s povin. výkupem výroby obn. zdrojů + 8,4172,3Cena za systémové služby 0 4,1Cena OTE za zúčtování - 909,6*Ceny nákupu elektřiny od výrobců Meziroční změna (%)Předpoklad pro rok 2004 (Kč/MWh) Položky ceny pro chráněné zákazníky * = pro rok 2003

14 14 Čtvrtletní tisková konference 14 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA I. –III. ČTVRTLETÍ 2003 nekonsolidované výsledky podle CAS David Svojitka výkonný ředitel pro finance a správu

15 15 Čtvrtletní tisková konference 15 7.15 17.04.2003 PL PO OČIŠTĚNÍ ZISKU O VLIV PRODEJE ČEPS A TNA JE ČISTÝ ZISK SPOLEČNOSTI ČEZ MEZIROČNĚ NA STEJNÉ ÚROVNI mil. Kč I.- III. čtvrtletí 2002 I.- III. čtvrtletí 2003 Index 03/02 (%) Zisk před zdaněním7 70318 526240,5 Daň z příjmů2 2944 847211,3 Daň z příjmů splatná2 294110,5 Daň z příjmů odložená04 836 x Zisk po zdanění5 40913 679252,9

16 16 Čtvrtletní tisková konference 16 7_10 24.04.2003 PL TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ Přes nárůst odpisů o 28,1%, provozní výsledek hospodaření vzrostl o 8,9 % mil. Kč I.-III. čtvrtletí 2002 I.-III. čtvrtletí 2003 Index 03/02 (%) Zisk před zdaněním (EBT)7 70318 526240,5 Provozní výsl. hospodař. (EBIT) 5 8076 326108,9 Provozní výnosy36 54840 253110,1 Provozní náklady30 74133 927110,4 Výsl. hospodaření z fin. operací1 89212 158> 500,0 Finanční výnosy8 39722 889272,6 Finanční náklady6 50510 731165,0 Mimořádný výsl. hospodaření343> 500,0 Mimořádné výnosy13173> 500,0 Mimořádné náklady10130> 500,0

17 17 Čtvrtletní tisková konference 17 7_29 17.04.2003 PL Prodeje a nákupy cenných papírů Hrubý zisk: 7 703 18 526 Kurzové vlivy VYBRANÉ VLIVY NA VÝŠI HRUBÉHO ZISKU 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 I. – III. čtvrtletí 2002I. – III. čtvrtletí 2003 mil. Kč Zisk po eliminaci výše uvedených vlivů vzrostl o 14 % 4 152 4 735

18 18 Čtvrtletní tisková konference 18 Zbylá část aktiv Oběžná aktiva Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek v užívání (netto) PŘEHLED AKTIV mld. Kč Pohledávky poklesly o 3,7 mld. Kč, tj. téměř o 37 %. 6,9 111,9 44,9 28,9 13,2 0 50 100 150 200 250 k 31. 12. 2002 k 30. 9. 2003 142,6 23,3 48,8 CELKEM 198,9 221,6 7_18 MH 23.10.2003

19 19 Čtvrtletní tisková konference 19 PŘEHLED PASIV zbylá část pasiv bankovní úvěry emitované dluhopisy rezervy zisky vč. nerozdělených základní kapitál 59,1 69,9 17,3 22,7 14,1 38,5 59,3 16,2 23,0 17,0 24,4 59,0 0 50 100 150 200 k 31. 12. 2002k 30. 9. 2003 CELKEM 198,9 221,6 mld. Kč 7_19 MH 23.10.2003

20 20 Čtvrtletní tisková konference 20 čistý peněžní tok z provozní činnosti čistý peněžní tok z provozní činnosti PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI platby úroků ostatní daň z příjmů změna stavu pracovního kapitálu změna stavu rezerv odpisy hrubý zisk peněžní tok z provozní činnosti mld. Kč I. – III. čtvrtletí 2002 I. – III. čtvrtletí 2003 0 5 10 15 20 25 30 35 13,39 19,12

21 21 Čtvrtletní tisková konference 21 7.25 28.4.2003 ZM UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 15,2 18,9 25,5 29,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 k 30. 9. 2002k 30. 9. 2003 dlouhodobá zadluženost celková zadluženost (bez rezerv) % limit celkové zadluženosti 50 %

22 22 Čtvrtletní tisková konference 22 RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU (ČISTÁ) 4,3 11,3 0 2 4 6 8 10 12 I. - III. čtvrtletí 2002I. - III. čtvrtletí 2003 % Pozn.: za předcházejících 12 měsíců

23 23 Čtvrtletní tisková konference 23 UKAZATELE PRODUKTIVITY Přidaná hodnota na zaměstnance tis. Kč/měsíc/osoba 266 325 0 50 100 150 200 250 300 350 Skutečnost 1 - 9, 2002 Skutečnost 1 - 9, 2003 Produktivita z výkonů na zaměstnance tis. Kč/měsíc/osoba 539 624 0 100 200 300 400 500 600 700 Skutečnost 1 - 9, 2002 Skutečnost 1 - 9, 2003 + 21,8 %+ 15,7 %

24 24 Čtvrtletní tisková konference 24 www.cez.cz www.duhovaenergie.cz www.skupina-cez.cz ČEZ, A. S., NA INTERNETU


Stáhnout ppt "TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA I. – III. ČTVRTLETÍ 2003 PRAHA, 31. ŘÍJNA 2003 energetická v regionu."

Podobné prezentace


Reklamy Google