Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA I. – III. ČTVRTLETÍ 2003 PRAHA, 31. ŘÍJNA 2003 energetická v regionu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA I. – III. ČTVRTLETÍ 2003 PRAHA, 31. ŘÍJNA 2003 energetická v regionu."— Transkript prezentace:

1 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA I. – III. ČTVRTLETÍ 2003 PRAHA, 31. ŘÍJNA 2003 energetická v regionu

2 22 Čtvrtletní tisková konference 2 ČESKÁ ELEKTŘINA PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY JISTOTA DODÁVEK EKOLOGICKÉ ENERGIE ZA VÝHODNÉ CENY Petr Vobořil místopředseda představenstva, výkonný ředitel pro strategický rozvoj

3 33 Čtvrtletní tisková konference 3 VÝVOJ KURZU AKCIÍ ČEZ V ROCE 2003 V POROVNÁNÍ S INDEXEM BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PX Kč Body KURZ AKCIÍ PX

4 44 Čtvrtletní tisková konference 4 SKUPINA ČEZ PLÁNUJE DALŠÍ EXPANZI Polsko Slovensko Bulharsko Naše cíle: Skupina ČEZ hodlá posílit řetězec činností v tuzemské energetice. Zajímá se také o expanzi do energetického sektoru ostatních zemí střední a východní Evropy MH V České republice společnost ČEZ projevila zájem o důlní společnosti: Severočeské doly Sokolovská uhelná

5 55 Čtvrtletní tisková konference 5 PROJEKT REAS ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE  UKONČENA KONCEPČNÍ FÁZE  ZAHÁJENA IMPLEMENTACE FORMOU: projektového řízení liniového řízení

6 66 Čtvrtletní tisková konference 6 Větrné a sluneční elektrárny Vodní elektrárny Uhelné elektrárny Jaderné elektrárny MH Meziroční index: + 9,0 % k MW k MW 1 (0 %) (17 %) (58 %) (25 %) (54 %) (15 %) (31 %) 1 (0 %) INSTALOVANÝ VÝKON ZDROJŮ ČEZ, A. S (54 %) (16 %) (30 %) 1 (0 %) Skupina ČEZ MW

7 77 Čtvrtletní tisková konference 7 Vodní elektrárny Uhelné elektrárny Jaderné elektrárny MH I. - III. čtvrtletí GWh Větrné a sluneční elektrárny MEZIROČNÍ NÁRŮST VÝROBY O 12,2 %, V JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH O 30,6 % (61 %) (35 %) (4 %) 0,3 (0 %) I. - III. čtvrtletí GWh (57 %) 784 (2 %) (41 %) 0,1 (0 %)

8 88 Čtvrtletní tisková konference 8 POPTÁVKA PO ELEKTŘINĚ VZROSTLA 38,9 39, I. - III. čtvrtletí 2002I. - III. čtvrtletí 2003 TWh Meziroční nárůst: + 2,2 %

9 99 Čtvrtletní tisková konference 9 PODÍL ČEZ, a. s., NA TUZEMSKÉM TRHU SE ZVYŠUJE 62,6 63,2 66,6 57, I. - III. čtvrtletí 2002I. - III. čtvrtletí 2003 Podíl zdrojů na krytí poptávky ČR Podíl na krytí poptávky po elektřině v ČR % Meziroční nárůst: +5,4 % +3,4 %

10 10 Čtvrtletní tisková konference 10 REAKCE SUBJEKTŮ GWh I. - III. Q 2002 I. - III. Q 2003 Rozdíl Index 03/02 (%) Poptávka celkem ,2 Výroba celkem ,7 Výroba ČEZ ,2 Výroba ostatních subjektů ,9 Saldo zahraničí celkem ,1 Dovoz ČEZ ,3 Dovoz ostatní ,2 Vývoz ČEZ ,5 Vývoz ostatní ,3 Poptávka celkem ,2

11 11 Čtvrtletní tisková konference MH Cena silové elektřiny prodané REAS meziročně poklesla o 6,5 %. PRODEJNÍ CENY ELEKTŘINY (bez podpůrných služeb) Kč/MWh I.-III. čtvrtletí 2002 I.-III. čtvrtletí 2003 Index 03/02 (%) Průměrná prodejní cena elektřiny ,0 Průměrná cena elektřiny v tuzemsku ,1

12 12 Čtvrtletní tisková konference 12 CENA ELEKTŘINY ČEZ JE STÁLE NIŽŠÍ NEŽ PŘED DESETI LETY cena dle výměru ERÚ rok 2002 průměrná cena Cena silové elektřiny pro český trh pro rok 2004 je nižší než v roce rok 2004 předpoklad průměrná cena rok 2001 rok 2003 oč. průměrná cena 847 Kč/MWh Porovnání s cenou r. 2001: -4,6 % -10,7 % -5,2 %

13 13 Čtvrtletní tisková konference 13 ČEZ ZAJIŠŤUJE STABILITU CEN Zdroj: Prezentace ERÚ pro Seminář „Trh s elektřinou v ČR“, pořádaný EGÚ Brno dne 1. a 2. října 2003 Položky ceny pro chráněné zákazníky + 136,8 45,1Vícenáklady spojené s povin. výkupem výroby obn. zdrojů + 8,4172,3Cena za systémové služby 0 4,1Cena OTE za zúčtování - 909,6*Ceny nákupu elektřiny od výrobců Meziroční změna (%)Předpoklad pro rok 2004 (Kč/MWh) Položky ceny pro chráněné zákazníky * = pro rok 2003

14 14 Čtvrtletní tisková konference 14 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA I. –III. ČTVRTLETÍ 2003 nekonsolidované výsledky podle CAS David Svojitka výkonný ředitel pro finance a správu

15 15 Čtvrtletní tisková konference PL PO OČIŠTĚNÍ ZISKU O VLIV PRODEJE ČEPS A TNA JE ČISTÝ ZISK SPOLEČNOSTI ČEZ MEZIROČNĚ NA STEJNÉ ÚROVNI mil. Kč I.- III. čtvrtletí 2002 I.- III. čtvrtletí 2003 Index 03/02 (%) Zisk před zdaněním ,5 Daň z příjmů ,3 Daň z příjmů splatná ,5 Daň z příjmů odložená x Zisk po zdanění ,9

16 16 Čtvrtletní tisková konference 16 7_ PL TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ Přes nárůst odpisů o 28,1%, provozní výsledek hospodaření vzrostl o 8,9 % mil. Kč I.-III. čtvrtletí 2002 I.-III. čtvrtletí 2003 Index 03/02 (%) Zisk před zdaněním (EBT) ,5 Provozní výsl. hospodař. (EBIT) ,9 Provozní výnosy ,1 Provozní náklady ,4 Výsl. hospodaření z fin. operací > 500,0 Finanční výnosy ,6 Finanční náklady ,0 Mimořádný výsl. hospodaření343> 500,0 Mimořádné výnosy13173> 500,0 Mimořádné náklady10130> 500,0

17 17 Čtvrtletní tisková konference 17 7_ PL Prodeje a nákupy cenných papírů Hrubý zisk: Kurzové vlivy VYBRANÉ VLIVY NA VÝŠI HRUBÉHO ZISKU I. – III. čtvrtletí 2002I. – III. čtvrtletí 2003 mil. Kč Zisk po eliminaci výše uvedených vlivů vzrostl o 14 %

18 18 Čtvrtletní tisková konference 18 Zbylá část aktiv Oběžná aktiva Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek v užívání (netto) PŘEHLED AKTIV mld. Kč Pohledávky poklesly o 3,7 mld. Kč, tj. téměř o 37 %. 6,9 111,9 44,9 28,9 13, k k ,6 23,3 48,8 CELKEM 198,9 221,6 7_18 MH

19 19 Čtvrtletní tisková konference 19 PŘEHLED PASIV zbylá část pasiv bankovní úvěry emitované dluhopisy rezervy zisky vč. nerozdělených základní kapitál 59,1 69,9 17,3 22,7 14,1 38,5 59,3 16,2 23,0 17,0 24,4 59, k k CELKEM 198,9 221,6 mld. Kč 7_19 MH

20 20 Čtvrtletní tisková konference 20 čistý peněžní tok z provozní činnosti čistý peněžní tok z provozní činnosti PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI platby úroků ostatní daň z příjmů změna stavu pracovního kapitálu změna stavu rezerv odpisy hrubý zisk peněžní tok z provozní činnosti mld. Kč I. – III. čtvrtletí 2002 I. – III. čtvrtletí ,39 19,12

21 21 Čtvrtletní tisková konference ZM UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 15,2 18,9 25,5 29, k k dlouhodobá zadluženost celková zadluženost (bez rezerv) % limit celkové zadluženosti 50 %

22 22 Čtvrtletní tisková konference 22 RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU (ČISTÁ) 4,3 11, I. - III. čtvrtletí 2002I. - III. čtvrtletí 2003 % Pozn.: za předcházejících 12 měsíců

23 23 Čtvrtletní tisková konference 23 UKAZATELE PRODUKTIVITY Přidaná hodnota na zaměstnance tis. Kč/měsíc/osoba Skutečnost 1 - 9, 2002 Skutečnost 1 - 9, 2003 Produktivita z výkonů na zaměstnance tis. Kč/měsíc/osoba Skutečnost 1 - 9, 2002 Skutečnost 1 - 9, ,8 %+ 15,7 %

24 24 Čtvrtletní tisková konference ČEZ, A. S., NA INTERNETU


Stáhnout ppt "TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA I. – III. ČTVRTLETÍ 2003 PRAHA, 31. ŘÍJNA 2003 energetická v regionu."

Podobné prezentace


Reklamy Google