Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2003 PRAHA, 2. ZÁŘÍ 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2003 PRAHA, 2. ZÁŘÍ 2003."— Transkript prezentace:

1 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2003 PRAHA, 2. ZÁŘÍ 2003

2 PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ V I. POLOLETÍ 2003 Petr Vobořil výkonný ředitel pro strategický rozvoj TISKOVÁ KONFERENCE 2

3 POPTÁVKA PO ELEKTŘINĚ 27,3 27, I. pololetí 2002I. pololetí 2003 TWh Meziroční index: + 2,3 % Při korekci obou porovnávaných let na dlouhodobý teplotní normál by poptávka v I. pololetí 2003 vzrostla na 28,0 TWh a meziroční index by poklesl na 1,1 %. TISKOVÁ KONFERENCE 3

4 PODÍL SKUPINY ČEZ NA KRYTÍ POPTÁVKY ČR I. pololetí 2002I. pololetí 2003 Podíl zdrojů na krytí poptávky ČR Podíl na krytí poptávky po elektřině v ČR 60,4 61,7 64,5 82,1 54, % Meziroční index: + 10,1 % Meziroční index: + 4,6 % ČEZ, a. s. Skupina ČEZ ČEZ, a. s. TISKOVÁ KONFERENCE 4

5 REAKCE SUBJEKTŮ TISKOVÁ KONFERENCE 5 GWh I. pololetí 2002 I. pololetí 2003 Rozdíl Index 03/02 (%) Poptávka celkem ,3 Výroba celkem ,4 Výroba Skupiny ČEZ ,5 z toho výroba ČEZ ,6 Výroba ostatních subjektů ,7 Saldo zahraničí celkem ,1 Dovoz Skupiny ČEZ ,8 z toho dovoz ČEZ ,2 Dovoz ostatní ,3 Vývoz Skupiny ČEZ ,6 z toho vývoz ČEZ ,5 Vývoz ostatní ,0

6 VÝVOJ KURZU AKCIÍ ČEZ V ROCE 2003 V POROVNÁNÍ S INDEXEM BCPP PX 50 TISKOVÁ KONFERENCE Kč Body KURZ AKCIÍ PX

7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA I. POLOLETÍ 2003 mezinárodní účetní standardy IFRS David Svojitka výkonný ředitel pro finance a správu TISKOVÁ KONFERENCE 7

8 TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ * */ podle IFRS Skupina ČEZ (mil. Kč) I. pololetí 2002 I. pololetí 2003 Index 03/02 (%) Provozní výnosy ,9 Provozní náklady ,1 Provozní hosp. výsledek (EBIT) ,3 Ostatní náklady a výnosy > 500,0 Zisk před zdaněním (EBT) ,9 Daň z příjmů ,1 Zisk po zdanění ,5 TISKOVÁ KONFERENCE 8

9 VYBRANÉ VLIVY NA VÝŠI ZISKU PŘED ZDANĚNÍM * */ podle IFRS 0,7 10,8 1, I. pololetí 2002I. pololetí 2003 zisk z prodeje ČEPS saldo kurzových vlivů vč. derivátových operací zisk před zdaněním po eliminaci výše uvedených vlivů mld. Kč 16,88,2Zisk před zdaněním: 6,3 5,3 TISKOVÁ KONFERENCE 9

10 ROZDÍLNÁ HODNOTA PRODEJE ČEPS PODLE CAS a IFRS TISKOVÁ KONFERENCE 10 4,3 6,0 12,5 10, I. pololetí 2003 (CAS) I. pololetí 2003 (IFRS) Zisk z prodeje ČEPS Zisk před zdaněním po eliminaci prodeje ČEPS mld. Kč 16,8 Zisk před zdaněním

11 PŘEHLED AKTIV * */ podle IFRS K K Zbylá část aktiv Oběžná aktiva Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek (netto) mld. Kč TISKOVÁ KONFERENCE 11

12 PŘEHLED PASIV * */ podle IFRS K K Menšinové podíly Krátkodobé závazky Odložená daň z příjmů Dlouhodobé závazky Nerozdělené zisky Základní kapitál mld. Kč 296 TISKOVÁ KONFERENCE 12

13 CASH FLOW * */ podle IFRS ostatní zaplacená daň z příjmů kurzová ztráta (zisk) zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv odpisy hrubý zisk peněžní tok z provozní činnosti 9,08 13,04 mld. Kč I. pololetí 2002I. pololetí 2003 čistý peněžní tok z provozní činnosti čistý peněžní tok z provozní činnosti TISKOVÁ KONFERENCE 13

14 CELKOVÁ ZADLUŽENOST (BEZ REZERV) * */ podle IFRS 32,9 27, k k % TISKOVÁ KONFERENCE 14 16,0 11,3 20,2 12,7 Krátkodobá zadluženost Dlouhodobá zadluženost

15 RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU (ČISTÁ) * */ podle IFRS 6,5 9, I. pololetí 2002I. pololetí 2003 % TISKOVÁ KONFERENCE 15

16 TISKOVÁ KONFERENCE 16


Stáhnout ppt "TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2003 PRAHA, 2. ZÁŘÍ 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google