Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2003 PRAHA, 2. ZÁŘÍ 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2003 PRAHA, 2. ZÁŘÍ 2003."— Transkript prezentace:

1 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2003 PRAHA, 2. ZÁŘÍ 2003

2 PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ V I. POLOLETÍ 2003 Petr Vobořil výkonný ředitel pro strategický rozvoj TISKOVÁ KONFERENCE 2

3 POPTÁVKA PO ELEKTŘINĚ 27,3 27,9 15 17 19 21 23 25 27 29 I. pololetí 2002I. pololetí 2003 TWh Meziroční index: + 2,3 % Při korekci obou porovnávaných let na dlouhodobý teplotní normál by poptávka v I. pololetí 2003 vzrostla na 28,0 TWh a meziroční index by poklesl na 1,1 %. TISKOVÁ KONFERENCE 3

4 PODÍL SKUPINY ČEZ NA KRYTÍ POPTÁVKY ČR I. pololetí 2002I. pololetí 2003 Podíl zdrojů na krytí poptávky ČR Podíl na krytí poptávky po elektřině v ČR 60,4 61,7 64,5 82,1 54,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % Meziroční index: + 10,1 % Meziroční index: + 4,6 % ČEZ, a. s. Skupina ČEZ ČEZ, a. s. TISKOVÁ KONFERENCE 4

5 REAKCE SUBJEKTŮ TISKOVÁ KONFERENCE 5 GWh I. pololetí 2002 I. pololetí 2003 Rozdíl 03-02 Index 03/02 (%) Poptávka celkem27 25327 882629102,3 Výroba celkem37 98441 5403 556109,4 Výroba Skupiny ČEZ26 38130 2003 819114,5 z toho výroba ČEZ26 38129 9593 578113,6 Výroba ostatních subjektů11 60311 340-26397,7 Saldo zahraničí celkem-5 255-7 361-2 106140,1 Dovoz Skupiny ČEZ41241199,8 z toho dovoz ČEZ4121-4110,2 Dovoz ostatní2 2221 673-54975,3 Vývoz Skupiny ČEZ7 7338 9411 208115,6 z toho vývoz ČEZ7 7338 7791 046113,5 Vývoz ostatní157504347321,0

6 VÝVOJ KURZU AKCIÍ ČEZ V ROCE 2003 V POROVNÁNÍ S INDEXEM BCPP PX 50 TISKOVÁ KONFERENCE 6 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 2.1 16.130.113.227.213.3 27.310.424.4 8.5 22.5 5.6 19.6 3.7 17.731.7 14.828.8 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 Kč Body KURZ AKCIÍ PX 50 1. 4. 2003

7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA I. POLOLETÍ 2003 mezinárodní účetní standardy IFRS David Svojitka výkonný ředitel pro finance a správu TISKOVÁ KONFERENCE 7

8 TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ * */ podle IFRS Skupina ČEZ (mil. Kč) I. pololetí 2002 I. pololetí 2003 Index 03/02 (%) Provozní výnosy26 88835 740132,9 Provozní náklady19 94529 332147,1 Provozní hosp. výsledek (EBIT)6 9436 40892,3 Ostatní náklady a výnosy-1 235-10 432> 500,0 Zisk před zdaněním (EBT)8 17816 840205,9 Daň z příjmů1 4665 177353,1 Zisk po zdanění6 71211 710174,5 TISKOVÁ KONFERENCE 8

9 VYBRANÉ VLIVY NA VÝŠI ZISKU PŘED ZDANĚNÍM * */ podle IFRS 0,7 10,8 1,9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 I. pololetí 2002I. pololetí 2003 zisk z prodeje ČEPS saldo kurzových vlivů vč. derivátových operací zisk před zdaněním po eliminaci výše uvedených vlivů mld. Kč 16,88,2Zisk před zdaněním: 6,3 5,3 TISKOVÁ KONFERENCE 9

10 ROZDÍLNÁ HODNOTA PRODEJE ČEPS PODLE CAS a IFRS TISKOVÁ KONFERENCE 10 4,3 6,0 12,5 10,8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 I. pololetí 2003 (CAS) I. pololetí 2003 (IFRS) Zisk z prodeje ČEPS Zisk před zdaněním po eliminaci prodeje ČEPS mld. Kč 16,8 Zisk před zdaněním

11 PŘEHLED AKTIV * */ podle IFRS 139 205 57 11 15 34 20 46 0 50 100 150 200 250 300 K 31. 12. 2002K 30. 6. 2003 Zbylá část aktiv Oběžná aktiva Nedokončené hmotné investice Dlouhodobý hmotný majetek (netto) mld. Kč 231296 TISKOVÁ KONFERENCE 11

12 PŘEHLED PASIV * */ podle IFRS 59 85 94 59 62 12 19 16 48 13 231 0 50 100 150 200 250 300 K 31. 12. 2002K 30. 6. 2003 Menšinové podíly Krátkodobé závazky Odložená daň z příjmů Dlouhodobé závazky Nerozdělené zisky Základní kapitál mld. Kč 296 TISKOVÁ KONFERENCE 12

13 CASH FLOW * */ podle IFRS 0 5 10 15 20 25 30 ostatní zaplacená daň z příjmů kurzová ztráta (zisk) zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv odpisy hrubý zisk peněžní tok z provozní činnosti 9,08 13,04 mld. Kč I. pololetí 2002I. pololetí 2003 čistý peněžní tok z provozní činnosti čistý peněžní tok z provozní činnosti TISKOVÁ KONFERENCE 13

14 CELKOVÁ ZADLUŽENOST (BEZ REZERV) * */ podle IFRS 32,9 27,3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 k 30. 6. 2002k 30. 6. 2003 % TISKOVÁ KONFERENCE 14 16,0 11,3 20,2 12,7 Krátkodobá zadluženost Dlouhodobá zadluženost

15 RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU (ČISTÁ) * */ podle IFRS 6,5 9,1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. pololetí 2002I. pololetí 2003 % TISKOVÁ KONFERENCE 15

16 TISKOVÁ KONFERENCE 16 www.cez.cz www.duhovaenergie.cz www.skupina-cez.cz


Stáhnout ppt "TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2003 PRAHA, 2. ZÁŘÍ 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google