Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro finance a správu Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. pololetí 2002 31.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro finance a správu Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. pololetí 2002 31."— Transkript prezentace:

1 Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro finance a správu Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. pololetí července KD

2 LH Podmínky hospodaření

3 Poptávka po elektřině v ČR KD duhová energie Meziroční index: - 0,9 % 27,5 27, I. - ll. Q 2001 I. - ll. Q 2002 TWh

4 Reakce subjektů ES na změnu poptávky KD duhová energie GWhI. - II. Q 2001I. - II. Q 2002 Rozdíl Index 02/01 (%) Poptávka celkem ,1 Výroba celkem ,7 Výroba ostatních subjektů ,9 Výroba ČEZ ,0 Saldo zahraničí celkem ,1 Dovoz ČEZ ,9 Dovoz přes ČEPS > 500,0 Dovoz REAS + obchodník + ostatní výrobci Vývoz ČEZ ,4 Vývoz ČEPS > 500,0 Vývoz REAS + obchodník + ostatní výrobci , ,1

5 sluneční a větrné elektrárny vodní elektrárny uhelné elektrárny jaderné elektrárny Instalovaný výkon zdrojů ČEZ, a. s KD k (19 %) (17 %) (64 %) 1 (0 %) k (17 %) (25 %) (58 %) 1 (0 %) MW MW Temelín - I. blok (9 %) Dukovany (16 %)

6 I. – II. Q GWh (72 %) (25 %) z toho ETE 58 (0 %) (62 %) 982 (4 %) vodní elektrárny uhelné elektrárny jaderné elektrárny Struktura výroby ČEZ, a. s., (brutto) KD I. – II. Q GWh (34 %) z toho ETE (8 %) 745 (3 %)

7 KD Výsledky za I. pololetí 2002

8 Výnosy KD duhová energie

9 Elektřina - ceny KD Kč/MWhI. - II. Q 2001I. - II. Q 2002 Index 02/01 (%) Průměrná prodejní cena elektřiny (vč. podpůrných služeb) ,1 Průměrná prodejní cena elektřiny ,4 Cena elektřiny prodané REAS ,4

10 Náklady KD duhová energie

11 Zisk KD duhová energie mil. KčI. - II. Q 2001I. - II. Q 2002 Index 02/01 (%) Zisk před zdaněním ,9 Provozní hosp. výsledek ,4 Provozní výnosy ,6 Provozní náklady ,3 Hosp. výsledek z fin. operací x Finanční výnosy ,8 Finanční náklady ,5 Mimořádný hosp. výsledek ,3 Daň z příjmů ,6 Daň z příjmů (zálohy) ,6 Zisk po zdanění ,9

12 Tvorba zisku duhová energie KD Zisk po zdanění Daň z příjmů Náklady celkem Výnosy celkem: mil. Kč I. – II. Q 2001 I. – II. Q 2002

13 I. – II. Q 2001 I. – II. Q 2002 Tvorba zdrojů z provozní činnosti DK duhová energie ostatní zaplacená daň z příjmů změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu změna stavu rezerv odpisy hrubý zisk peněžní tok z provozní činnosti 7,86 12,27 mld. Kč čistý peněžní tok z provozní činnosti

14 Peněžní tok z investiční činnosti DK duhová energie příjmy z prodeje stálých aktiv změna stavu finančních investic nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně změny závazků 4,37 2,84 0,09 0,42 -0,57 -0, I. - II. Q 2001I. - II. Q 2002 Investice celkem: 4,712,36 Index 02/01: 50,1 % mld. Kč

15 Struktura aktiv (netto) KD duhová energie 70,7 115,6 91,7 45,1 24,2 24,8 15,8 12, k k mld. Kč zbylá část aktiv oběžná aktiva nedokončený dlouhodobý majetek v užívání Aktiva celkem: 202,4 197,5 majetek

16 Struktura pasiv KD duhová energie 59,1 54,5 59,8 19,7 26,5 22,3 24,5 18,7 18,1 17, k k zbylá část pasiv bankovní úvěry emitované dluhopisy rezervy nerozdělený zisk základní kapitál Pasiva celkem: 202,4 197,5 mld. Kč

17 Zadluženost ČEZ, a. s KD duhová energie dlouhodobá zadluženost celková zadluženost (bez rezerv) limit celkové zadluženosti 50 % 24,4 18,6 26,5 31, k k %

18 Rentabilita vlastního kapitálu KD duhová energie 6,2 7,3 10,1 8, k k čistá hrubá %

19 Vybrané vlivy na výši zisku po zdanění KD duhová energie I. - II. Q 2001I. - II. Q 2002 zisk po zdaněnísaldo kurzových vlivů mil. Kč

20 Čtvrtletní zprávy Výroční zpráva Další informace Internet: LH Pololetní zpráva duhová energie


Stáhnout ppt "Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro finance a správu Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. pololetí 2002 31."

Podobné prezentace


Reklamy Google