Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro finance a správu Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. pololetí 2002 31.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro finance a správu Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. pololetí 2002 31."— Transkript prezentace:

1 Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro finance a správu Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. pololetí 2002 31. července 2002 10.19 16.07.2002 KD

2 10.9 23.04.2002 LH Podmínky hospodaření

3 Poptávka po elektřině v ČR 1.9 29.07.2002 KD duhová energie Meziroční index: - 0,9 % 27,5 27,3 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 I. - ll. Q 2001 I. - ll. Q 2002 TWh

4 Reakce subjektů ES na změnu poptávky 1.11 30.07.2002 KD duhová energie GWhI. - II. Q 2001I. - II. Q 2002 Rozdíl 02-01 Index 02/01 (%) Poptávka celkem27 49427 253-24199,1 Výroba celkem38 50237 984-51898,7 Výroba ostatních subjektů11 84711 603-24497,9 Výroba ČEZ26 65526 381-27499,0 Saldo zahraničí celkem-5 252-5 255-3100,1 Dovoz ČEZ453412-4190,9 Dovoz přes ČEPS7787 + 1 5891 599> 500,0 Dovoz REAS + obchodník + ostatní výrobci Vývoz ČEZ6 7587 733975114,4 Vývoz ČEPS10111101> 500,0 Vývoz REAS + obchodník + ostatní výrobci 1 005547-45854,4 194627242,1

5 sluneční a větrné elektrárny vodní elektrárny uhelné elektrárny jaderné elektrárny Instalovaný výkon zdrojů ČEZ, a. s. 2.17 19.07.2002 KD k 31. 12. 2001 1 868 (19 %) 1 760 (17 %) 6 517 (64 %) 1 (0 %) k 30. 6. 2002 1 868 (17 %) 2 760 (25 %) 6 517 (58 %) 1 (0 %) 10 146 MW 11 146 MW Temelín - I. blok (9 %) Dukovany (16 %)

6 I. – II. Q 2001 26 655 GWh 19 159 (72 %) 6 751 (25 %) z toho ETE 58 (0 %) 16 506 (62 %) 982 (4 %) vodní elektrárny uhelné elektrárny jaderné elektrárny Struktura výroby ČEZ, a. s., (brutto) 2.13 19.07.2002 KD I. – II. Q 2002 26 381 GWh 8 893 (34 %) z toho ETE 2 194 (8 %) 745 (3 %)

7 10.10 16.07.2002 KD Výsledky za I. pololetí 2002

8 Výnosy 7.8 18.07.2002 KD duhová energie

9 Elektřina - ceny 7.11 18.07.2002 KD Kč/MWhI. - II. Q 2001I. - II. Q 2002 Index 02/01 (%) Průměrná prodejní cena elektřiny (vč. podpůrných služeb) 98192394,1 Průměrná prodejní cena elektřiny86981293,4 Cena elektřiny prodané REAS95187992,4

10 Náklady 7.9 18.07.2002 KD duhová energie

11 Zisk 7.10 18.07.2002 KD duhová energie mil. KčI. - II. Q 2001I. - II. Q 2002 Index 02/01 (%) Zisk před zdaněním5 6978 827154,9 Provozní hosp. výsledek7 3454 65763,4 Provozní výnosy28 50325 25388,6 Provozní náklady21 15820 59697,3 Hosp. výsledek z fin. operací-1 6644 145x Finanční výnosy2 3888 784367,8 Finanční náklady4 0524 639114,5 Mimořádný hosp. výsledek1625156,3 Daň z příjmů1 0651 604150,6 Daň z příjmů (zálohy)1 0651 604150,6 Zisk po zdanění4 6327 223155,9

12 Tvorba zisku duhová energie 7.15 19.07.2002 KD 25 212 25 222 7 223 1 065 1 604 4 632 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 Zisk po zdanění Daň z příjmů Náklady celkem 30 909 34 049 Výnosy celkem: mil. Kč I. – II. Q 2001 I. – II. Q 2002

13 I. – II. Q 2001 I. – II. Q 2002 Tvorba zdrojů z provozní činnosti 7.16 18.07.2002 DK duhová energie 0 2 4 6 8 10 12 14 16 ostatní zaplacená daň z příjmů změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu změna stavu rezerv odpisy hrubý zisk peněžní tok z provozní činnosti 7,86 12,27 mld. Kč čistý peněžní tok z provozní činnosti

14 Peněžní tok z investiční činnosti 7.28 18.07.2002 DK duhová energie příjmy z prodeje stálých aktiv změna stavu finančních investic nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně změny závazků 4,37 2,84 0,09 0,42 -0,57 -0,08 0 1 2 3 4 5 I. - II. Q 2001I. - II. Q 2002 Investice celkem: 4,712,36 Index 02/01: 50,1 % mld. Kč

15 Struktura aktiv (netto) 7.18 19.07.2002 KD duhová energie 70,7 115,6 91,7 45,1 24,2 24,8 15,8 12,0 0 30 60 90 120 150 180 210 k 31. 12. 2001k 30. 6. 2002 mld. Kč zbylá část aktiv oběžná aktiva nedokončený dlouhodobý majetek v užívání Aktiva celkem: 202,4 197,5 majetek

16 Struktura pasiv 7.19 19.07.2002 KD duhová energie 59,1 54,5 59,8 19,7 26,5 22,3 24,5 18,7 18,1 17,9 0 30 60 90 120 150 180 210 k 31. 12. 2001k 30. 6. 2002 zbylá část pasiv bankovní úvěry emitované dluhopisy rezervy nerozdělený zisk základní kapitál Pasiva celkem: 202,4 197,5 mld. Kč

17 Zadluženost ČEZ, a. s. 7.25 25.07.2002 KD duhová energie dlouhodobá zadluženost celková zadluženost (bez rezerv) limit celkové zadluženosti 50 % 24,4 18,6 26,5 31,7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 k 30. 6. 2001 k 30. 6. 2002 %

18 Rentabilita vlastního kapitálu 7.23 24.07.2002 KD duhová energie 6,2 7,3 10,1 8,5 0 2 4 6 8 10 12 k 30. 6. 2001k 30. 6. 2002 čistá hrubá %

19 Vybrané vlivy na výši zisku po zdanění 7.29 18.07.2002 KD duhová energie 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 I. - II. Q 2001I. - II. Q 2002 zisk po zdaněnísaldo kurzových vlivů 4 632 7 223 mil. Kč 356 -5 157 4 988 2 066

20 Čtvrtletní zprávy Výroční zpráva Další informace Internet: http://www.cez.cz http://www.duhovaenergie.cz 10.1 24.04.2002 LH Pololetní zpráva duhová energie


Stáhnout ppt "Energetická společnost ČEZ, a. s. Petr Vobořil výkonný ředitel pro finance a správu Tisková konference k výsledkům hospodaření za I. pololetí 2002 31."

Podobné prezentace


Reklamy Google