Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční analýza říjen 2012 VY_32_INOVACE_EKO_060318

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční analýza říjen 2012 VY_32_INOVACE_EKO_060318"— Transkript prezentace:

1 Finanční analýza říjen 2012 VY_32_INOVACE_EKO_060318
Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Finanční analýza Metoda založená na rozboru a hodnocení úrovně hospodaření a finanční situace podniku. Hodnotí současnou finanční situaci a stanoví předpoklady budoucího vývoje. Odhalí silné a slabé stránky hospodaření. Zjišťuje vzájemné proporce mezi určitými údaji a jejich vývoj.

3 Etapy finanční analýzy:
Výpočet ukazatelů finanční analýzy. Srovnávání a hodnocení jednotlivých ukazatelů. Identifikace příčin nežádoucího vývoje a odhalení silných a slabých míst hospodaření podniku.

4 Způsoby srovnání ukazatelů
v čase v prostoru s plánem Uživatelé výsledků

5 Srovnání ukazatelů v čase
Porovnání ukazatelů téhož podniku v několika obdobích. Údaje se srovnají v časové řadě, ze které se odvozují tendence do budoucna. Výhoda – sledujeme ukazatele v rámci jednoho podniku. Nevýhoda – chybí všeobecné měřítko srovnání. 0,21 0,25 0,29 0,30 0,32 0,32 0,30 0,29 0,25 0,21

6 Srovnání ukazatelů v prostoru
Porovnání ukazatelů podniku s jiným podnikem ve stejném odvětví. Výhoda – můžeme zjistit, jestli má podnik výsledky horší nebo lepší než jiná firma. Nevýhoda – nezohledňuje různé podmínky odlišných podniků. podnik A 0,25 podnik B 0,29 podnik C 0,14 podnik D 0,05

7 Srovnání ukazatelů s plánem
Porovnání skutečných hodnot ukazatelů s plánem. Výhoda – sledujeme ukazatele v rámci jednoho podniku. Nevýhoda – chybí všeobecné měřítko srovnání. skutečná hodnota 25 % plán 29 %

8 Uživatelé výsledků finanční analýzy
interní management zaměstnanci externí banky investoři státní instituce (finanční úřad, Český statistický úřad, ministerstvo financí)

9 Ukazatelé finanční analýzy
finanční stabilita likvidita zadluženost výnosnost rentabilita produktivita náročnost

10 Výsledovka – 1. období – v tis. Kč
rentabilita kapitálu Výsledovka – 1. období – v tis. Kč rentabilita vl. kapitálu tržby za výrobky 1.740 finanční výnosy tržby za zboží finanční náklady 50 výnosy celkem finanční VH spotřeba materiálu 250 VH před zdaněním spotřeba energie daň z příjmu náklady na služby 157 VH po zdanění přidaná hodnota mzdové náklady 330 soc. a zdrav. pojistné 120 osobní náklady daně a poplatky 80 odpisy 160 provozní náklady provozní VH rentabilita tržeb 1.740 - 50 rentabilita nákladů 543 103 okamžitá likvidita 440 1.283 pohotová likvidita běžná likvidita 450 zadluženost podíl vl. kapitálu 1.147 produktivita 593 náročnost

11 Výsledovka – 2. období – v tis. Kč
rentabilita kapitálu Výsledovka – 2. období – v tis. Kč rentabilita vl. kapitálu tržby za výrobky 2.100 finanční výnosy tržby za zboží finanční náklady 40 výnosy celkem finanční VH spotřeba materiálu 360 VH před zdaněním spotřeba energie 90 daň z příjmu náklady na služby 187 VH po zdanění přidaná hodnota mzdové náklady 480 soc. a zdrav. pojistné 170 osobní náklady daně a poplatky 100 odpisy 160 provozní náklady provozní VH rentabilita tržeb 2.100 - 40 rentabilita nákladů 513 97 okamžitá likvidita 416 1.463 pohotová likvidita běžná likvidita 650 zadluženost podíl vl. kapitálu 1.547 produktivita 553 náročnost

12 Rozvaha – 1. období – v tis. Kč
rentabilita kapitálu rentabilita vl. kapitálu Rozvaha – 1. období – v tis. Kč rentabilita tržeb aktiva 1.206 pasiva stálá aktiva 706 vlastní kapitál 515 DNM 200 základní kapitál 60 DHM 406 rezervní fond 10 DFM 100 VH z minulých let 5 oběžná aktiva 500 VH z běžného roku zásoby 227 cizí zdroje 691 dlouhodobé pohled. 6 dlouhodobé závazky krátkodobé pohled. 29 krátkodobé závazky 117 finanční majetek 238 bankovní úvěr 59 rentabilita nákladů okamžitá likvidita pohotová likvidita 440 běžná likvidita zadluženost podíl vl. kapitálu produktivita Ve firmě pracovali 3 zaměstnanci. náročnost

13 Rozvaha – 2. období – v tis. Kč
rentabilita kapitálu rentabilita vl. kapitálu Rozvaha – 2. období – v tis. Kč rentabilita tržeb aktiva 1.975 pasiva stálá aktiva 1.225 vlastní kapitál 1.029 DNM 200 základní kapitál 270 DHM 925 rezervní fond 150 DFM 100 VH z minulých let 193 oběžná aktiva 750 VH z běžného roku zásoby 184 cizí zdroje 946 dlouhodobé pohled. 3 dlouhodobé závazky 515 krátkodobé pohled. 234 krátkodobé závazky 272 finanční majetek 329 bankovní úvěr 159 rentabilita nákladů okamžitá likvidita pohotová likvidita 416 běžná likvidita zadluženost podíl vl. kapitálu produktivita Ve firmě pracovali 4 zaměstnanci. náročnost

14 Rentabilita kapitálu 440 416 zisk = = = = = 0,21 0,36 kapitál 1.206
1.975 Vyjadřuje, kolik korun zisku ročně získáme z jedné koruny kapitálu. V 1. období jedna koruna vložená do kapitálu přinesla 0,36 Kč zisku. Výsledovka 1. období V 2. období jedna koruna vložená do kapitálu přinesla 0,21 Kč zisku. Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Schopnost kapitálu vytvářet zisk se snížila. Rozvaha 2. období

15 Rentabilita vlastního kapitálu
440 416 zisk = = = = = 0,40 0,85 vl. kapitál 515 1.029 Vyjadřuje, kolik korun zisku ročně získáme z jedné koruny vlastního kapitálu. V 1. období jedna koruna vložená do vlastního kapitálu přinesla 0,85 Kč zisku. Výsledovka 1. období V 2. období jedna koruna vložená do vlastního kapitálu přinesla 0,40 Kč zisku. Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Vývoj byl nepříznivý. Rozvaha 2. období

16 Rentabilita tržeb 440 416 zisk = = = = = 0,20 0,25 tržby 1.740 2.100
Vyjadřuje, kolik korun zisku ročně získáme z jedné koruny tržeb. V 1. období jedna koruna tržeb přinesla 0,25 Kč zisku. Výsledovka 1. období V 2. období jedna koruna tržeb přinesla 0,20 Kč zisku. Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Schopnost tržeb vytvářet zisk se snížila. Rozvaha 2. období

17 Rentabilita nákladů 440 416 zisk = = = = = 0,26 0,37 náklady
Vyjadřuje, kolik korun zisku ročně získáme z jedné koruny vložené do nákladů. V 1. období jedna koruna vložená do nákladů přinesla 0,37 Kč zisku. Výsledovka 1. období V 2. období jedna koruna vložená do nákladů přinesla 0,26 Kč zisku. Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Firma lépe zhodnotila své vstupy v 1. období. Rozvaha 2. období

18 Okamžitá likvidita 238 329 = = = = = 1,21 2,03 117 272 finanční
majetek 238 329 = = = = = 1,21 2,03 krátkodobé závazky 117 272 Vyjadřuje, jak velká část krátkodobých závazků může být uhrazena finančním majetkem. Optimální hodnota je 0,6 – 1. V 1. období výše finančního majetku 2x převyšuje krátkodobé závazky. Výsledovka 1. období V 2. období je firma schopna všechny krátkodobé závazky uhradit z finančního majetku. Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období V 1. období je firma příliš likvidní, v 2. období se situace zlepšila. Rozvaha 2. období

19 Pohotová likvidita 238 + 29 329 + 234 = = = = = 2,07 2,28 117 272
fin.majetk + kr. pohledávky = = = = = 2,07 2,28 krátkodobé závazky 117 272 Vyjadřuje, jak velká část krátkodobých závazků může být uhrazena finančním majetkem a krátkodobými pohledávkami. Optimální hodnota je 1 – 1,5. V 1. období je firma příliš likvidní, protože 2,28 převyšuje optimální hodnotu. Výsledovka 1. období V 2. období je firma příliš likvidní, protože 2,07 převyšuje optimální hodnotu. Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Situace se v 2. období zlepšila, hodnota se více přiblížila optimální. Rozvaha 2. období

20 Běžná likvidita 500 750 = = = = = 2,76 4,27 117 272 oběžná aktiva
krátkodobé závazky 117 272 Vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva převyšují krátkodobé závazky. Optimální hodnota je 1,5 – 2,5. V 1. období nedosahovala běžná likvidita optima, firma byla příliš likvidní. Výsledovka 1. období V 2. období lze vypočítanou hodnotu považovat za optimální. Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období V 2. období se situace zlepšila. Rozvaha 2. období

21 Zadluženost 691 946 = = = = = 0,48 0,57 1.206 1.975 cizí zdroje aktiva
celkem 1.206 1.975 Vyjadřuje podíl cizích zdrojů na majetku. Optimální hodnota je menší než 0,7. V 1. období tvořily cizí zdroje 57 % majetku, což je optimální. Výsledovka 1. období V 2. období tvořily cizí zdroje 48 % majetku, což je optimální. Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období V 2. období využívá firma cizích zdrojů méně. Rozvaha 2. období

22 Podíl vlastního kapitálu
515 1.029 = = = = = 1,09 0,75 cizí zdroje 691 946 Vyjadřuje, jaký je poměr vlastních a cizích zdrojů. Obvyklá hodnota je 0,5 – 0,6 (vlastní kapitál tvoří 50 až 60 % cizího kapitálu) . V 1. období tvořil vlastní kapitál 75 % cizích zdrojů, což je téměř optimální. Výsledovka 1. období V 2. období byl poměr vlastního a cizího kapitálu 1:1, firma cizí kapitál využívá méně. Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období V 1. období byl ukazatel blíže k optimální hodnotě. Rozvaha 2. období

23 Hodnocení produktivity
Produktivita Produktivita práce 2.100 tis. tržby 1.740 tis. = = = 580 tis. = = 525 tis. počet pracovníků 3 4 Produktivita mezd 2.100 tis. tržby 1.740 tis. = = = = = 4,38 5,27 mzdy 330 tis. 480 tis. Výsledovka 1. období Hodnocení produktivity Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

24 Produktivita Produktivita práce Vyjadřuje, kolik korun tržeb ročně připadá na jednoho pracovníka. V 1. období připadá na 1 pracovníka 580 tis. Kč tržeb. V 2. období připadá na 1 pracovníka 525 tis. Kč tržeb. Produktivita práce se snížila. Produktivita mezd Vyjadřuje, kolik korun tržeb ročně připadá na jednu korunu mezd. V 1. období přinesla 1 Kč vložená do mezd 5,27 Kč tržeb. V 2. období přinesla 1 Kč vložená do mezd 4,38 Kč tržeb. Produktivita mezd se snížila.

25 Materiálová náročnost Energetická náročnost
250 360 = spotřeba materiálu = = = = 0,17 0,14 1.740 2.100 tržby Mzdová náročnost 480 330 = mzdy = = = = 0,23 0,19 tržby 1.740 2.100 Energetická náročnost Výsledovka 1. období 50 90 spotřeba energie = = = = 0,03 = 0,04 1.740 2.100 tržby Výsledovka 2. období Nákladová náročnost Rozvaha 1. období 1.147 1.547 = náklady = = = = 0,74 0,66 Rozvaha 2. období tržby 1.740 2.100

26 Materiálová náročnost
Vyjadřuje, kolik korun ročně se musí věnovat na nákup materiálu z 1 Kč tržeb. V 1. období se z 1 Kč tržeb utratilo 14 hal. za materiál. V 2. období se z 1 Kč tržeb utratilo 17 hal. za materiál. Materiálová náročnost vzrostla. Mzdová náročnost Vyjadřuje, kolik korun ročně se musí věnovat na mzdy z každé koruny tržeb. V 1. období se z 1 Kč tržeb utratilo 19 hal. na mzdy. V 2. období se z 1 Kč tržeb utratilo 23 hal. na mzdy. Mzdová náročnost se zvýšila.

27 Energetická náročnost
Vyjadřuje, kolik korun ročně se musí věnovat na nákup energií z 1 Kč tržeb. V 1. období se z 1 Kč tržeb utratily 3 hal. na nákup energií. V 2. období se z 1 Kč tržeb utratily 4 hal. na nákup energií. Energetická náročnost vzrostla. Nákladová náročnost Vyjadřuje, kolik korun ročně se vložilo do nákladů z každé koruny tržeb. V 1. období se z 1 Kč tržeb do nákladů vložilo 66 hal. V 2. období se z 1 Kč tržeb do nákladů vložilo 74 hal. Nákladová náročnost vzrostla.

28 Celkové hodnocení Ukazatel 1. období 2. období rentabilita kapitálu rentabilita vlastního kapitálu rentabilita tržeb rentabilita nákladů okamžitá likvidita pohotová likvidita běžná likvidita zadluženost podíl vlastního kapitálu produktivita práce


Stáhnout ppt "Finanční analýza říjen 2012 VY_32_INOVACE_EKO_060318"

Podobné prezentace


Reklamy Google