Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční analýza říjen 2012VY_32_INOVACE_EKO_060318 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční analýza říjen 2012VY_32_INOVACE_EKO_060318 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana."— Transkript prezentace:

1 Finanční analýza říjen 2012VY_32_INOVACE_EKO_060318 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879.

2 Finanční analýza Metoda založená na rozboru a hodnocení úrovně hospodaření a finanční situace podniku. Hodnotí současnou finanční situaci a stanoví předpoklady budoucího vývoje. Odhalí silné a slabé stránky hospodaření. Zjišťuje vzájemné proporce mezi určitými údaji a jejich vývoj.

3 1.Výpočet ukazatelů finanční analýzy. 2.Srovnávání a hodnocení jednotlivých ukazatelů. 3.Identifikace příčin nežádoucího vývoje a odhalení silných a slabých míst hospodaření podniku. Etapy finanční analýzy:

4 v čase v prostoru s plánem Způsoby srovnání ukazatelů Uživatelé výsledků

5 Srovnání ukazatelů v čase Porovnání ukazatelů téhož podniku v několika obdobích. Údaje se srovnají v časové řadě, ze které se odvozují tendence do budoucna. Výhoda – sledujeme ukazatele v rámci jednoho podniku. Nevýhoda – chybí všeobecné měřítko srovnání. 0,32 0,30 0,29 0,25 0,21 0,25 0,29 0,30 0,32

6 Srovnání ukazatelů v prostoru Porovnání ukazatelů podniku s jiným podnikem ve stejném odvětví. Výhoda – můžeme zjistit, jestli má podnik výsledky horší nebo lepší než jiná firma. Nevýhoda – nezohledňuje různé podmínky odlišných podniků. podnik A 0,25 podnik B 0,29 podnik C 0,14 podnik D 0,05

7 Srovnání ukazatelů s plánem Porovnání skutečných hodnot ukazatelů s plánem. Výhoda – sledujeme ukazatele v rámci jednoho podniku. Nevýhoda – chybí všeobecné měřítko srovnání. skutečná hodnota 25 % plán 29 %

8 Uživatelé výsledků finanční analýzy interní management zaměstnanci externí banky investoři státní instituce (finanční úřad, Český statistický úřad, ministerstvo financí)

9 finanční stabilita likvidita zadluženost výnosnost rentabilita produktivita náročnost Ukazatelé finanční analýzy

10 Výsledovka – 1. období – v tis. Kč rentabilita kapitálu rentabilita vl. kapitálu rentabilita tržeb rentabilita nákladů okamžitá likvidita pohotová likvidita běžná likvidita zadluženost produktivita náročnost tržby za výrobky1.740finanční výnosy0 tržby za zboží0finanční náklady50 výnosy celkemfinanční VH spotřeba materiálu250VH před zdaněním spotřeba energie50daň z příjmu náklady na služby157VH po zdanění přidaná hodnota mzdové náklady330 soc. a zdrav. pojistné120 osobní náklady daně a poplatky80 odpisy160 provozní náklady provozní VH 1.740 1.283 450 1.147 593 - 50 543 103 440 podíl vl. kapitálu

11 Výsledovka – 2. období – v tis. Kč tržby za výrobky2.100finanční výnosy0 tržby za zboží0finanční náklady40 výnosy celkemfinanční VH spotřeba materiálu360VH před zdaněním spotřeba energie90daň z příjmu náklady na služby187VH po zdanění přidaná hodnota mzdové náklady480 soc. a zdrav. pojistné170 osobní náklady daně a poplatky100 odpisy160 provozní náklady provozní VH 2.100 1.463 650 1.547 553 - 40 513 97 416 rentabilita kapitálu rentabilita vl. kapitálu rentabilita tržeb rentabilita nákladů okamžitá likvidita pohotová likvidita běžná likvidita zadluženost produktivita náročnost podíl vl. kapitálu

12 Rozvaha – 1. období – v tis. Kč aktiva1.206pasiva1.206 stálá aktiva706vlastní kapitál515 DNM200základní kapitál60 DHM406rezervní fond10 DFM100VH z minulých let5 oběžná aktiva500VH z běžného roku zásoby227cizí zdroje691 dlouhodobé pohled.6dlouhodobé závazky515 krátkodobé pohled.29krátkodobé závazky117 finanční majetek238bankovní úvěr59 440 rentabilita kapitálu rentabilita vl. kapitálu rentabilita tržeb rentabilita nákladů okamžitá likvidita pohotová likvidita běžná likvidita zadluženost produktivita náročnost podíl vl. kapitálu Ve firmě pracovali 3 zaměstnanci.

13 Rozvaha – 2. období – v tis. Kč aktiva1.975pasiva1.975 stálá aktiva1.225vlastní kapitál1.029 DNM200základní kapitál270 DHM925rezervní fond150 DFM100VH z minulých let193 oběžná aktiva750VH z běžného roku zásoby184cizí zdroje946 dlouhodobé pohled.3dlouhodobé závazky515 krátkodobé pohled.234krátkodobé závazky272 finanční majetek329bankovní úvěr159 416 rentabilita kapitálu rentabilita vl. kapitálu rentabilita tržeb rentabilita nákladů okamžitá likvidita pohotová likvidita běžná likvidita zadluženost produktivita náročnost podíl vl. kapitálu Ve firmě pracovali 4 zaměstnanci.

14 Vyjadřuje, kolik korun zisku ročně získáme z jedné koruny kapitálu. Rentabilita kapitálu kapitál = 440 1.206 = 416 1.975 == = 0,36 0,21 zisk V 1. období jedna koruna vložená do kapitálu přinesla 0,36 Kč zisku. V 2. období jedna koruna vložená do kapitálu přinesla 0,21 Kč zisku. Schopnost kapitálu vytvářet zisk se snížila. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

15 Rentabilita vlastního kapitálu Vyjadřuje, kolik korun zisku ročně získáme z jedné koruny vlastního kapitálu. vl. kapitál = 440 515 = 416 1.029 == = 0,85 0,40 zisk V 1. období jedna koruna vložená do vlastního kapitálu přinesla 0,85 Kč zisku. V 2. období jedna koruna vložená do vlastního kapitálu přinesla 0,40 Kč zisku. Vývoj byl nepříznivý. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

16 Rentabilita tržeb Vyjadřuje, kolik korun zisku ročně získáme z jedné koruny tržeb. tržby = 440 1.740 = 416 2.100 == = 0,25 0,20 zisk V 1. období jedna koruna tržeb přinesla 0,25 Kč zisku. V 2. období jedna koruna tržeb přinesla 0,20 Kč zisku. Schopnost tržeb vytvářet zisk se snížila. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

17 Rentabilita nákladů Vyjadřuje, kolik korun zisku ročně získáme z jedné koruny vložené do nákladů. náklady = 440 1.147 + 50 = 416 1.547 + 40 == = 0,37 0,26 zisk V 1. období jedna koruna vložená do nákladů přinesla 0,37 Kč zisku. V 2. období jedna koruna vložená do nákladů přinesla 0,26 Kč zisku. Firma lépe zhodnotila své vstupy v 1. období. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

18 Okamžitá likvidita Vyjadřuje, jak velká část krátkodobých závazků může být uhrazena finančním majetkem. Optimální hodnota je 0,6 – 1. krátkodobé závazky = 238 117 = 329 272 == = 2,03 1,21 finanční majetek V 1. období výše finančního majetku 2 x převyšuje krátkodobé závazky. V 2. období je firma schopna všechny krátkodobé závazky uhradit z finančního majetku. V 1. období je firma příliš likvidní, v 2. období se situace zlepšila. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

19 Pohotová likvidita Vyjadřuje, jak velká část krátkodobých závazků může být uhrazena finančním majetkem a krátkodobými pohledávkami. Optimální hodnota je 1 – 1,5. krátkodobé závazky = 238 + 29 117 = 329 + 234 272 == = 2,28 2,07 fin.majetk + kr. pohledávky V 1. období je firma příliš likvidní, protože 2,28 převyšuje optimální hodnotu. V 2. období je firma příliš likvidní, protože 2,07 převyšuje optimální hodnotu. Situace se v 2. období zlepšila, hodnota se více přiblížila optimální. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

20 Běžná likvidita Vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva převyšují krátkodobé závazky. Optimální hodnota je 1,5 – 2,5. krátkodobé závazky = 500 117 = 750 272 == = 4,27 2,76 oběžná aktiva V 1. období nedosahovala běžná likvidita optima, firma byla příliš likvidní. V 2. období lze vypočítanou hodnotu považovat za optimální. V 2. období se situace zlepšila. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

21 Zadluženost Vyjadřuje podíl cizích zdrojů na majetku. Optimální hodnota je menší než 0,7. aktiva celkem = 691 1.206 = 946 1.975 == = 0,57 0,48 cizí zdroje V 1. období tvořily cizí zdroje 57 % majetku, což je optimální. V 2. období tvořily cizí zdroje 48 % majetku, což je optimální. V 2. období využívá firma cizích zdrojů méně. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

22 Podíl vlastního kapitálu Vyjadřuje, jaký je poměr vlastních a cizích zdrojů. Obvyklá hodnota je 0,5 – 0,6 (vlastní kapitál tvoří 50 až 60 % cizího kapitálu). cizí zdroje = 515 691 = 1.029 946 == = 0,75 1,09 vlastní kapitál V 1. období tvořil vlastní kapitál 75 % cizích zdrojů, což je téměř optimální. V 2. období byl poměr vlastního a cizího kapitálu 1:1, firma cizí kapitál využívá méně. V 1. období byl ukazatel blíže k optimální hodnotě. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

23 Produktivita počet pracovníků = 1.740 tis. 3 = 2.100 tis. 4 == = 580 tis. 525 tis. tržby Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období mzdy = 1.740 tis. 330 tis. = 2.100 tis. 480 tis. == = 5,27 4,38 tržby Produktivita práce Produktivita mezd Hodnocení produktivity Hodnocení produktivity

24 Vyjadřuje, kolik korun tržeb ročně připadá na jednoho pracovníka. V 1. období připadá na 1 pracovníka 580 tis. Kč tržeb. V 2. období připadá na 1 pracovníka 525 tis. Kč tržeb. Produktivita práce se snížila. Produktivita Produktivita práce Produktivita mezd Vyjadřuje, kolik korun tržeb ročně připadá na jednu korunu mezd. V 1. období přinesla 1 Kč vložená do mezd 5,27 Kč tržeb. V 2. období přinesla 1 Kč vložená do mezd 4,38 Kč tržeb. Produktivita mezd se snížila.

25 Náročnost Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období tržby = 250 1.740 = 360 2.100 = = = 0,14 0,17 spotřeba materiálu Materiálová náročnost Mzdová náročnost tržby = 330 1.740 = 480 2.100 = = = 0,19 0,23 mzdy Energetická náročnost tržby = spotřeba energie Nákladová náročnost tržby = náklady 50 1.740 = 90 2.100 = = = 0,03 0,04 1.147 1.740 = 1.547 2.100 = = = 0,66 0,74

26 Vyjadřuje, kolik korun ročně se musí věnovat na nákup materiálu z 1 Kč tržeb. V 1. období se z 1 Kč tržeb utratilo 14 hal. za materiál. V 2. období se z 1 Kč tržeb utratilo 17 hal. za materiál. Materiálová náročnost vzrostla. Náročnost Materiálová náročnost Mzdová náročnost Vyjadřuje, kolik korun ročně se musí věnovat na mzdy z každé koruny tržeb. V 1. období se z 1 Kč tržeb utratilo 19 hal. na mzdy. V 2. období se z 1 Kč tržeb utratilo 23 hal. na mzdy. Mzdová náročnost se zvýšila.

27 V 1. období se z 1 Kč tržeb utratily 3 hal. na nákup energií. V 2. období se z 1 Kč tržeb utratily 4 hal. na nákup energií. Energetická náročnost vzrostla. Náročnost Energetická náročnost Nákladová náročnost V 1. období se z 1 Kč tržeb do nákladů vložilo 66 hal. V 2. období se z 1 Kč tržeb do nákladů vložilo 74 hal. Nákladová náročnost vzrostla. Vyjadřuje, kolik korun ročně se musí věnovat na nákup energií z 1 Kč tržeb. Vyjadřuje, kolik korun ročně se vložilo do nákladů z každé koruny tržeb.

28 Celkové hodnocení 1. období 2. období Ukazatel rentabilita kapitálu rentabilita vlastního kapitálu rentabilita tržeb rentabilita nákladů okamžitá likvidita pohotová likvidita běžná likvidita zadluženost podíl vlastního kapitálu produktivita práce


Stáhnout ppt "Finanční analýza říjen 2012VY_32_INOVACE_EKO_060318 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana."

Podobné prezentace


Reklamy Google