Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční analýza 2 říjen 2012VY_32_INOVACE_EKO_060319 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční analýza 2 říjen 2012VY_32_INOVACE_EKO_060319 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana."— Transkript prezentace:

1 Finanční analýza 2 říjen 2012VY_32_INOVACE_EKO_060319 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879.

2 Výsledovka – 1. období – v tis. Kč rentabilita kapitálu rentabilita vl. kapitálu rentabilita tržeb rentabilita nákladů okamžitá likvidita pohotová likvidita běžná likvidita zadluženost produktivita náročnost tržby za výrobky10.113finanční výnosy36 tržby za zboží0finanční náklady205 výnosy celkemfinanční VH spotřeba materiálu4.890VH před zdaněním spotřeba energie571daň z příjmu náklady na služby1.038VH po zdanění přidaná hodnota mzdové náklady1.585 soc. a zdrav. pojistné570 osobní náklady daně a poplatky53 odpisy241 provozní náklady provozní VH 10.113 3.614 2.155 8.948 1.165 - 169 996 189 807 podíl vl. kapitálu

3 Výsledovka – 2. období – v tis. Kč tržby za výrobky12.210finanční výnosy61 tržby za zboží0finanční náklady680 výnosy celkemfinanční VH spotřeba materiálu5.620VH před zdaněním spotřeba energie617daň z příjmu náklady na služby954VH po zdanění přidaná hodnota mzdové náklady1.803 soc. a zdrav. pojistné650 osobní náklady daně a poplatky72 odpisy253 provozní náklady provozní VH 12.210 5.019 2.453 9.969 2.241 - 619 1.622 308 1.314 rentabilita kapitálu rentabilita vl. kapitálu rentabilita tržeb rentabilita nákladů okamžitá likvidita pohotová likvidita běžná likvidita zadluženost produktivita náročnost podíl vl. kapitálu

4 Rozvaha – 1. období – v tis. Kč aktiva6.350pasiva6.350 stálá aktiva3.300vlastní kapitál3.390 DNM700základní kapitál1.573 DHM2.500rezervní fond453 DFM100VH z minulých let557 oběžná aktiva3.050VH z běžného roku zásoby1.900cizí zdroje2.960 dlouhodobé pohled.96dlouhodobé závazky403 krátkodobé pohled.799krátkodobé závazky1.462 finanční majetek255bankovní úvěr1.095 807 rentabilita kapitálu rentabilita vl. kapitálu rentabilita tržeb rentabilita nákladů okamžitá likvidita pohotová likvidita běžná likvidita zadluženost produktivita náročnost podíl vl. kapitálu Ve firmě pracovalo 9 zaměstnanců.

5 Rozvaha – 2. období – v tis. Kč aktiva9.690pasiva9.690 stálá aktiva3.550vlastní kapitál4.762 DNM900základní kapitál1.537 DHM2.550rezervní fond706 DFM100VH z minulých let1.205 oběžná aktiva6.140VH z běžného roku zásoby2.184cizí zdroje4.928 dlouhodobé pohled.74dlouhodobé závazky241 krátkodobé pohled.892krátkodobé závazky872 finanční majetek2.990bankovní úvěr3.815 1.314 rentabilita kapitálu rentabilita vl. kapitálu rentabilita tržeb rentabilita nákladů okamžitá likvidita pohotová likvidita běžná likvidita zadluženost produktivita náročnost podíl vl. kapitálu Ve firmě pracovalo 11 zaměstnanců.

6 Rentabilita kapitálu 807 6.350 = 1.314 9.690 == = 0,13 0,14 V 1. období jedna koruna vložená do kapitálu přinesla 0,13 Kč zisku. V 2. období jedna koruna vložená do kapitálu přinesla 0,14 Kč zisku. Rentabilita se mírně zvýšila, ale stále je poměrně nízká. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

7 Rentabilita vlastního kapitálu 807 3.390 = 1.314 4.762 == = 0,24 0,28 V 1. období jedna koruna vložená do vlastního kapitálu přinesla 0,24 Kč zisku. V 2. období jedna koruna vložená do vlastního kapitálu přinesla 0,28 Kč zisku. Rentabilita vlastního kapitálu se zvýšila díky tomu, že se zvýšil podíl cizích zdrojů. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

8 Rentabilita tržeb 807 10.113 = 1.314 12.210 == = 0,08 0,11 V 1. období jedna koruna tržeb přinesla 0,08 Kč zisku. V 2. období jedna koruna tržeb přinesla 0,11 Kč zisku. Schopnost tržeb vytvářet zisk se zvýšila, ale celkově zůstala na velmi nízké úrovni. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

9 Rentabilita nákladů 807 8.948 + 205 = 1.314 9.969 + 680 == = 0,09 0,12 V 1. období jedna koruna vložená do nákladů přinesla 0,09 Kč zisku. V 2. období jedna koruna vložená do nákladů přinesla 0,12 Kč zisku. Ve 2. období firma zhodnotila své vstupy o 3 hal. lépe. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

10 Okamžitá likvidita 255 1.462 = 2.990 872 == = 0,17 3,43 V 1. období byla likvidita velmi nízká a hrozila platební neschopnost. V 2. období byla firma příliš likvidní a volné prostředky bylo možné využít efektivněji. V 2. období byla situace lepší. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

11 Pohotová likvidita 255 + 799 1.4 62 = 2.990 + 892 872 == = 0,72 4,45 V 1. období je firma málo likvidní, protože 0,72 je menší než optimální hodnota 1-1,5. V 2. období je firma příliš likvidní, protože 4,45 4x převyšuje optimální hodnotu. Z hlediska likvidity byla situace lepší ve 2. období, protože nehrozila platební neschopnost. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

12 Běžná likvidita 3050 1.462 = 6.140 872 == = 2,09 7,04 V 1. období dosáhla běžná likvidita optimální hodnoty. V 2. období je firma z hlediska běžné likvidity příliš likvidní. V 2. období se situace zhoršila. Vývoj byl nepříznivý. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

13 Zadluženost 2.960 6.350 = 4.928 9.690 == = 0,47 0,51 V 1. období tvořily cizí zdroje 47 % majetku, což je menší než 70 %. V 2. období tvořily cizí zdroje 51 % majetku, což je menší než 70 %. V 2. období využívá firma cizích zdrojů více, ale v obou obdobích jsou hodnoty optimální. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

14 Podíl vlastního kapitálu 3.390 2.960 = 4.762 4.928 == = 1,15 0,97 V 1. období převažovalo využití vlastního kapitálu. V 2. období byl poměr vlastního a cizího kapitálu téměř 1:1. V 2. období firma využívala více cizího kapitálu. Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období

15 Produktivita 10.113 tis. 9 = 12.210 tis. 11 = = = 1.123.667,-- 1.110.000,-- Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období 10.113 tis. 1.585 tis. = 12.210 tis. 1.803 tis. == = 6,386,77 Produktivita práce Produktivita mezd Hodnocení produktivity Hodnocení produktivity

16 V 1. období připadá na 1 pracovníka 1.123.667 Kč tržeb. V 2. období připadá na 1 pracovníka 1.110.000 Kč tržeb. Produktivita práce se snížila. Nárůst tržeb neodpovídal zvýšenému počtu zaměstnanců. Produktivita Produktivita práce Produktivita mezd V 1. období přinesla 1 Kč vložená do mezd 6,38 Kč tržeb. V 2. období přinesla 1 Kč vložená do mezd 6,77 Kč tržeb. Produktivita mezd se zvýšila, protože tržby vzrostly více, než mzdové náklady.

17 Náročnost Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období 4.890 10.113 = 5.620 12.210 = = = 0,480,46 Materiálová náročnost Mzdová náročnost 1.585 10.113 = 1.803 12.210 = = = 0,16 0,15

18 Náročnost Výsledovka 1. období Výsledovka 2. období Rozvaha 1. období Rozvaha 2. období Energetická náročnost Nákladová náročnost 571 10.113 = 617 12.210 = = = 0,06 0,05 8.948 10.113 = 9.969 12.210 = = = 0,88 0,82

19 V 1. období se z 1 Kč tržeb utratilo 48 hal. za materiál. V 2. období se z 1 Kč tržeb utratilo 46 hal. za materiál. Materiálová náročnost se téměř nezměnila, stále téměř 50 % tržeb tvoří materiál. Náročnost Materiálová náročnost Mzdová náročnost V 1. období se z 1 Kč tržeb utratilo 16 hal. na mzdy. V 2. období se z 1 Kč tržeb utratilo 15 hal. na mzdy. Mzdová náročnost se téměř nezměnila.

20 V 1. období se z 1 Kč tržeb utratilo 6 hal. na nákup energií. V 2. období se z 1 Kč tržeb utratilo 5 hal. na nákup energií. Energetická náročnost mírně klesla. Náročnost Energetická náročnost Nákladová náročnost V 1. období se z 1 Kč tržeb do nákladů vložilo 88 hal. V 2. období se z 1 Kč tržeb do nákladů vložilo 82 hal. Nákladová náročnost klesla, ale její úroveň je stále příliš vysoká.

21 Celkové hodnocení 1. období 2. období Ukazatel rentabilita kapitálu rentabilita vlastního kapitálu rentabilita tržeb rentabilita nákladů okamžitá likvidita pohotová likvidita běžná likvidita zadluženost podíl vlastního kapitálu produktivita práce


Stáhnout ppt "Finanční analýza 2 říjen 2012VY_32_INOVACE_EKO_060319 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana."

Podobné prezentace


Reklamy Google