Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantové programy Odboru školství, mládeže a sportu KrÚ pro rok 2008: Sportoviště 2008 Jednorázové akce 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantové programy Odboru školství, mládeže a sportu KrÚ pro rok 2008: Sportoviště 2008 Jednorázové akce 2008."— Transkript prezentace:

1

2 Grantové programy Odboru školství, mládeže a sportu KrÚ pro rok 2008: Sportoviště 2008 Jednorázové akce 2008

3 Sportoviště 2008 Grantový program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu. Celkový objem finančních prostředků: 4 mil. Kč

4 Sportoviště 2008 Podprogram A (1,25 mil Kč): účelem je zajistit spolufinancování při nezbytné drobné údržbě sportovních a tělovýchovných zařízení (např. nátěry, drobná stavební údržba, apod.) Podprogram B (2,75 mil Kč): účelem je zajistit spolufinancování při výstavbě, modernizaci a rekonstrukci sportovních a tělovýchovných zařízení většího rozsahu

5 Sportoviště 2008 Přijatelné výdaje služby dohody o provedení práce materiál ostatní výdaje neuvedené v předchozích bodech není možné financovat z přidělené podpory ani není možné je zahrnout do rozpočtu projektu jako součást finančního podílu žadatele

6 Sportoviště 2008 Finanční podmínky: Podprogram A Výše příspěvku: 10 000,- Kč – 30 000,- Kč / projekt Min. podíl příjemce dotace: 60% celkových nákladů Podprogram B Výše příspěvku: 30 001,- Kč – 100 000,- Kč / projekt Min. podíl příjemce dotace: 70% celkových nákladů

7 Sportoviště 2008 Termíny a podmínky podání projektů Finanční prostředky jsou poskytovány po profinancování celkových nákladů a předložení vyúčtování 2 vyhotovení vč. povinných příloh Termín předložení žádostí: 31. 3. 2008

8 Garanti programu: Ing. Vilibald Prokop 564 602 840 prokop.v@kr-vysocina.cz Mgr. Petr Horký 564 602 841 horky.p@kr-vysocina.cz Sportoviště 2008

9 Jednorázové akce 2008 Grantový program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování krátkodobých akcí (trvajících max. 1 měsíc) jednorázového charakteru (s jasně vymezeným začátkem a koncem) uskutečňovaných v kraji Vysočina. Celkový objem finančních prostředků: 2,5 mil. Kč

10 Jednorázové akce 2008 Podprogram A (1,5 mil Kč): účelem je podpora jednorázových akcí zaměřených na volnočasové a sportovní aktivity pro děti a mládež Prioritou je podpora jednorázových volnočasových aktivit s důrazem na aktivní zapojení dětí a mládeže. (Dětské karnevaly, drakiády, dny dětí, turnaje, závody, poháry, maratony, velké ceny, apod.)

11 Jednorázové akce 2008 Podprogram B (1 mil Kč): účelem je podpora jednorázových akcí určených na volnočasové a sportovní aktivity pro širokou veřejnost Tyto akce by měly být zaměřeny na posílení identity obyvatel s obcí či krajem a na propagaci účelného trávení volného času s aktivním zapojením široké veřejnosti. (Aktivity pro rodiny, rodiče s dětmi, seniory, apod.)

12 Jednorázové akce 2008 Přijatelné výdaje Výdaje (náklady) musí být prokazatelně vynaloženy během provádění projektu, zaneseny v účetnictví žadatele a musí být doloženy prvotními doklady Náklady na občerstvení účastníků smí tvořit maximálně 10% celkových vyúčtovaných nákladů. materiál Nepřijatelné náklady: vlastní daně, DPH, mzdy, platy a pojistné na sociální a zdravotní pojištění, pojištění majetku a podnikatelských rizik, školení, poradenské a právní služby, leasingové splátky, opravy a udržování, náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého majetku,…

13 Jednorázové akce 2008 Finanční podmínky: Výše příspěvku: 5 000,- Kč – 80 000,- Kč / projekt Min. podíl příjemce dotace: 60% celkových nákladů Časový harmonogram: Projekt bude zahájen po schválení poskytnutí podpory řídícím výborem, nejdříve však 1. 4. 2008 a ukončen nejpozději do 30. 4. 2009.

14 Jednorázové akce 2008 Termíny a podmínky podání projektů Finanční prostředky jsou poskytovány po profinancování celkových nákladů a předložení vyúčtování 2 vyhotovení vč. povinných příloh Termín předložení žádostí: 11. 3. 2008

15 Garanti programu: Mgr. Petr Horký 564 602 841 horky.p@kr-vysocina.cz Mgr. Klára Sotonová 564 602 842 sotonova.k@kr-vysocina.cz Jednorázové akce 2008

16 Děkuji za pozornost Ing. Vilibald Prokop Oddělení mládeže a sportu Odbor školství, mládeže a sportu Krajský úřad kraje Vysočina Pracoviště: Tolstého 15, 586 01 Jihlava Tel.: 564 602 840 E-mail.: prokop.v@kr-vysocina.cz http://mladez.kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Grantové programy Odboru školství, mládeže a sportu KrÚ pro rok 2008: Sportoviště 2008 Jednorázové akce 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google