Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připravované grantové programy Fondu Vysočiny pro rok 2008 Garant odbor životního prostředí Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava 26. 2. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připravované grantové programy Fondu Vysočiny pro rok 2008 Garant odbor životního prostředí Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava 26. 2. 2008."— Transkript prezentace:

1

2 Připravované grantové programy Fondu Vysočiny pro rok 2008 Garant odbor životního prostředí Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava 26. 2. 2008

3 GP Rekultivace starých skládek 2008 Nový grantový program Zajistit spolufinancování realizací rekultivací starých skládek a současně i projektových dokumentací pro rekultivace starých skládek (pokud nejsou již zpracovány) Schválená alokace: 3 000 000,- Kč

4 GP Rekultivace starých skládek 2008 Skládka odpadu (bez rekultivace), která byla provozována před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle §15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb., což bude doloženo příslušným správním rozhodnutím nebo jiným způsobem, z něhož jsou patrné podmínky pro provoz zařízení, nebo čestným prohlášením

5 GP Rekultivace starých skládek 2008 Příjemci podpory: obce, městyse a města Finanční spoluúčast žadatele min. 50 % Min.výše podpory z GP Fondu Vysočiny je 50 tis. Kč a max. 250 tis. Kč Rozpočet projektu: celkové náklady (žadatel a podpora z FV) nepřesáhnou 500 tis. Kč (jinak projekt směrovat do OP Životní prostředí)

6 GP Rekultivace starých skládek 2008 Předpoklad vyhlášení GP na březnovém ZK Příjem žádostí do 31. 5. 2008 Oznámení rozhodnutí o přidělení/nepřidělení podpory z FV do 31. 7. 2008 Doba realizace projektu max. 18 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami

7 Čtvrtý ročník Kompostéry a kontejnery na bioodpad provázané s infokampaní k bioodpadům Schválená alokace činí 1 500 000,- Kč Příjemci podpory - obce, městyse a města - PO a FO s předmětem podnikání nakládání s odpady GP Bioodpady 2008

8 Finanční spoluúčast žadatelemin. 50% Min. výše podpory z GP Fondu Vysočiny je 10 tis. Kč a max. výše je 100 tis. Kč Předpoklad vyhlášení na květnovém ZK Příjem žádostí do 31. 7. 2008 Oznámení rozhodnutí o přidělení/nepřidělení podpory z FV do 15. 9. 2008 Doba trvání projektu max. 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami

9 Zdroje informací a kontaktní osoba na internetové adrese www.fondvysociny.cz, případně wwww.kr-vysocina., naleznete aktuálně vyhlášené GP, formuláře žádosti a závěrečné zprávy Ing. Eva Navrátilová, tel. 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz. OŽP, odd.technické ochrany ŽP, Seifertova 24, 587 33 Jihlava


Stáhnout ppt "Připravované grantové programy Fondu Vysočiny pro rok 2008 Garant odbor životního prostředí Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava 26. 2. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google