Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Dokladování udržitelnosti projektů v Závěrečných zprávách Fond soudržnosti sektor životního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Dokladování udržitelnosti projektů v Závěrečných zprávách Fond soudržnosti sektor životního."— Transkript prezentace:

1 Seminář k ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Dokladování udržitelnosti projektů v Závěrečných zprávách Fond soudržnosti sektor životního prostředí

2 Seminář k ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Výchozí předpoklady Speciální podmínky FM/Rozhodnutí EK – čl. 8 (Stanovení nároku EK na revizi míry podpory ISPA/FS do 5 let od dokončení realizace projektu, v případě, že dojde k významné změně provozních podmínek) Požadavky zástupců EK z Monitorovacích výborů FS Korespondence a pracovní linie MŽP – GŘ Regiony

3 Seminář k ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Způsob doložení 1/2 Pro všechny projekty: Porovnání originálních dat CBA (provozní náklady, očekávané příjmy) s daty po dokončení realizace projektu  Postup dle Pokynu Požadavky na aktualizaci finanční a ekonomické analýzy při předložení závěrečné zprávy  Dodržení stejného formátu CBA  Výstup – původní a aktualizovaná CBA + zhodnocení a zdůvodnění rozdílů  Souhrnná tabulka v ZZ

4 Seminář k ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Způsob doložení 2/2 Pro projekty 2001 (Podkrušnohoří, Jihlava, Olomouc) navíc: a)Přehled plateb provozovatele vlastníku b)Přehled příjmů provozovatele c)Doložení obnovitelnosti infrastruktury z nájmů d)Doložení splnění principu „znečišťovatel platí“ (PPP), je- li relevantní Postup dle Pokynu, užití souboru MS Excel „udržitelnost.xls“

5 Seminář k ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Udržitelnost 1/3 a)+ b) Přehled plateb provozovatele vlastníku a přehled příjmů provozovatele:  List „Provozní náklady a příjmy“ Běžné ceny z let 2000 až 2007, automatický přepočet na stálé ceny úrovně roku 2007 Zohlednění DPH Automatický přepočet na Euro dle kurzu ČNB (samostatný list)

6 Seminář k ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Udržitelnost 2/3 c) Doložení obnovitelnosti infrastruktury z nájmů: Tj. Doložení, že nájemné hrazené provozovatelem vlastníku infrastruktury postačuje na obnovení infrastruktury, která byla předmětem podpory  List „Výstup – nájemné“ N = IC – ZH (ideální případ) N … hodnota nájemného ve stálých cenách IC … hodnota celkových investičních nákladů ZH … zbytková hodnota

7 Seminář k ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Udržitelnost 3/3 d) Doložení splnění principu „znečišťovatel platí“ Pouze v případě, kdy jsou na ko-financovanou infrastrukturu napojeny průmyslové objekty, v důsledku jejichž napojení došlo k zvýšení investiční náročnosti projektu.  List „Výstup – znečišťovatel platí“ Nutně Zvýšené IC < Příjmy z PPP

8 Seminář k ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Pracovní postup KP ZS – MŽP (ověření) ŘO – MMR (oficiální předložení EK) EK (konečné schválení) KP … konečný příjemce RO … realizační orgán (Státní fond životního prostředí ČR) ZS … zprostředkující subjekt (Ministerstvo životního prostředí) ŘO … řídící orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj) EK … Evropská komise RO – SFŽP (konzultace)

9 Seminář k ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Seminář k ukončování projektů Fondu soudržnosti 19. března 2008 Dokladování udržitelnosti projektů v Závěrečných zprávách Fond soudržnosti sektor životního."

Podobné prezentace


Reklamy Google