Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah prezentace 1. Zhodnocení roku 2015: - příjmy, - výdaje, - celkem. 2. Srovnání s minulými lety: - celkem 2008 – 2015 - ukazatele, rozpočtový výsledek,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah prezentace 1. Zhodnocení roku 2015: - příjmy, - výdaje, - celkem. 2. Srovnání s minulými lety: - celkem 2008 – 2015 - ukazatele, rozpočtový výsledek,"— Transkript prezentace:

1

2 Obsah prezentace 1. Zhodnocení roku 2015: - příjmy, - výdaje, - celkem. 2. Srovnání s minulými lety: - celkem 2008 – 2015 - ukazatele, rozpočtový výsledek, příjmy, - investiční výdaje 2010 – 2015, vývoj zadlužení 2007 - 2015, - vývoj provozního rozpočtu, zhodnocování doč. vol. prostř., - historie portfolia, srovnání s jinými městy. 3. Údaje z výkazů 4. Hospodaření s rozpočtem 2016 - plnění daňových příjmů rozpočtu 2016 - plnění příjmů a čerpání výdajů k 30.4.2016

3 1.1 Zhodnocení rozpočtu 2015 Příjmy Schválený rozpočet Poslední rozpočet Skutečnost 12/2015% plnění Daňové příjmy 295 000,0323 736,0332 130,6102,6 Nedaňové příjmy 47 000,055 187,352 405,595,0 Kapit á lové příjmy 10 000,09 000,06 173,768,6 Přijaté dotace 131 200,0178 972,2172 606,496,4 Př í jmy celkem 483 200,0566 895,5563 316,299,4

4 1.1 Zhodnocení rozpočtu 2015 Příjmy – základní členění

5 1.2 Zhodnocení rozpočtu 2015 Výdaje Schv á lený rozpočet Poslední rozpočet Skutečnost 12/2015 % plněn í Provozn í výdaje ú řad 93 735,098 114,692 179,094,0 Provozn í výdaje město 221 700,3254 195,1239 648,494,3 Investičn í výdaje 226 986,0350 433,3320 942,391,6 Výdaje celkem 542 421,3702 743,0652 769,792,9

6 1.2 Zhodnocení rozpočtu 2015 Výdaje

7 1.2 Čerpání provozních výdajů

8 1.2 Čerpání investičních výdajů

9 1.2 Čerpání na budovy a stavby

10 1.3 Zhodnocení rozpočtu 2015 celkové (v tis. Kč) Příjmy roku 2015 563 316,2 Výdaje roku 2015 652 769,7 Celkem - schodek: -89 453,5 Financování – nové úvěry 43 650,0 Financování – splátky úvěrů 55 141,0 Financování - schodek: -11 491,0 Celkem - schodek: -100.944,5

11 2.1 Srovnání roku 2015 s roky předchozími - ukazatele 20082009201020112012201320142015 Celkové výdaje915 616727 658715 159570 342403 139429 610438 017652 770 -Investiční384 704184 138 63042 45879 025118 751117 475320 942 -běžné530 912543 474576 528527 884324 114310 859320 542331 828 Běžné příjmy719 120709 209669 807606 903410 313454 373479 879457 755 % běžných příjmů nutných k úhradě běžných výdajů 74%77%86%87%79%68%67%72% % investičních výdajů z celkových výdajů 42%25%19%7%20%28%27%49%

12 2.2 Srovnání v letech – rozpočtový výsledek včetně financování 20082009201020112012201320142015 Příjmy provozní 639 588574 772586 015559 383386 922413 126429 964443 041 Výdaje provozní 517 990532 904567 821520 074317 773308 134318 849318 439 provozní výsledek 121 59841 86818 19439 30969 149104 992111 115124 602 splátka jistiny a úroků 44 479113 82558 50351 32948 91939 90537 04356 530 Zůstatek na inv. z BP 77 119-71 957-40 309-12 02020 23065 08774 07268 072 Inv.příjmy včetně úv. 365 327194 444182 71170 98551 74691 892108 914163 925 NA INVESTICE ZBÝVÁ 442 446122 487142 40258 96571 976156 979182 986231 997 USKUTEČNĚNÉ INV. 384 704183 867138 63042 45879 025118 751117 475332 942 PŘEBYTEK (SCHODEK) 57 742-61 3803 77216 507-7 04938 22865 511-100 945 Přebytek hospodaření k dispozici 137 47076 09079 86296 36988 833127 061191 04790 102

13 2.2 Srovnání v letech – rozpočtový výsledek včetně financování v Kč

14 2.3 Příjmy města v letech 2010 - 2015 201020112012201320142015 Daňov é př í jmy 268 173,9266 412,7269 549,1309 914,9321 423,8332 130,6 Nedaňov é př í jmy 51 911,644 022,041 494,251 298,652 498,652 405,5 Kapit á lov é př í jmy 24 792,99 632,512 586,611 474,99 076,66 173,7 Přijat é dotace 378 868,6310 300,1107 796,5104 625,2138 729,0172 606,4 Př í jmy celkem 723 747,0630 367,3431 426,4477 313,6521 727,9563 316,2

15 2.3 Příjmy města v letech 2010 – 2015 (očištěné o soc. dávky) 201020112012201320142015 Daňov é př í jmy 268 173,9266 412,7269 549,1309 914,9321 423,8332 130,6 Nedaňov é př í jmy 51 911,644 022,041 494,251 298,6 52 498,652 405,5 Kapit á lov é př í jmy 24 792,99 632,512 586,611 474,99 076,66 173,7 Přijat é dotace 201 654,6140 123,5107 796,5104 625,2138 729,0172 606,4 Př í jmy celkem 546 533,0460 190,7431 426,4477 313,6521 727,9563 316,2

16 2.3 Příjmy města 2010-2015 (očištěné o sociální dávky)

17 2.4 Investiční výdaje 2010 - 2015 Rok: 201020112012201320142015 Celkové výdaje (včetně financ.) 764 953,3613 860,3445 625,2466 789,7473 366,5707 910,5 z toho invest. výdaje 138 630,142 458,279 024,8118 751,1117 474,6320 942,3

18

19

20 2.5 Vývoj zadlužení města v letech 2007 – 2015 (v tis. Kč) 200720082009201020112012201320142015 Úvěry k 1.1. 294 160233 001346 240253 426248 609205 091169 755160 281142 081 Nové úvěry 21 073144 79510 12444 97807 24227 70517 15043 650 Spl á tky 82 23231 556102 93849 79543 51842 57837 17935 35055 141 Úvěry k 31.12. 233 001346 240253 426248 609205 091169 755160 281142 081130 590 Vý š e úvěrů na 1 obyv. 8,8813,369,839,718,016,746,415,685,23 Celková zadluženo st 12,1215,5112,3812,2511,907,858,007,978,22

21 2.5 Vývoj zadlužení města v letech 2007 - 2015

22 2.5 Vývoj zadlužení města s výhledem do roku 2024 (v tis. Kč) 200720082009201020112012 Úvěry k 31.12.233 001346 240253 426248 609205 091169 755 201320142015201620172018 Úvěry k 31.12.160 281142 081130 590108 29094 69084 690 201920202021202220232024 Úvěry k 31.12.76 09067 09060 29053 04046 54040 920

23 2.5 Vývoj zadlužení města v letech 2007 – 2024 (v tis. Kč)

24 2.6 Vývoj provozního rozpočtu (v tis. Kč) 20082009201020112012201320142015 provozní příjmy 447 071371 819379 984372 351373 723408 189423 962433 517 provozní výdaje 325 473329 951361 790333 042304 574303 197312 847308 915 provozní výsledek v tis. Kč 121 59841 86818 19439 30969 149 104 992 111 115124 602 provozní výsledek v % (k příjmům) 27%11%5%11%19%26% 29% splátka jistin 31 556102 93849 79543 51842 57837 17935 35055 141 úroky z úvěrů 12 92310 8878 7087 8116 3412 7261 6931 389 splátka jistin+úroků=dluhová služba 44 479113 82558 50351 32948 91939 90537 043 56 530 provozní výsledek (po splátkách úvěrů) v tis. Kč 77 119-71 957-40 309-12 02020 23065 08774 07268 072 provozní výsledek v % (k příjmům)17%-19%-11%-3%5%16%17%16%

25 2.6 Vývoj provozního rozpočtu (v tis.Kč)

26 Rok20082009201020112012201320142015 úrokový výnos včetně dividend VaK2 4673 2683 7023 0612 7633 2742 5372 021 úrok z úvěrů12 92310 8878 7087 8116 3412 7261 6931 389

27

28 Rok Čerpání z portfolia do rozpočtu Převod z portfolia na TV Převod do portfolia Stav portfolia k 31.12. Zhodnocení za rok v Kč Zhodnoc ení za rok v % Zhodnocení v Kč (nárůstově) Zhodnocení za rok v % (nárustově) počáteční stav 90 000 000 20001 900 000 89 739 3401 639 3404,10%1 639 3404,10% 2001 90 446 931707 5920,79%2 346 9314,89% 2002807 000 97 986 2148 346 2829,23%10 693 21414,11% 200311 000 000 96 270 3369 284 1239,47%19 977 33623,59% 20048 000 000 92 513 8984 243 5624,41%24 220 89828,00% 2005 94 967 2202 453 3222,65%26 674 22030,65% 2006 97 884 2062 916 9863,07%29 591 20633,72% 2007 101 125 3863 241 1803,31%32 832 38637,03% 2008 89 737 918-11 387 468-11,26%21 444 91825,77% 2009 95 002 0725 264 1545,87%26 709 07231,64% 2010 97 403 7162 401 6452,53%29 110 71634,17% 2011 47 000 000 52 627 5452 223 8283,46%31 334 54537,63% 2012 55 022 1512 394 6064,55%33 729 15142,18% 2013 55 278 379256 2280,47%33 985 37942,64% 201436 000 000 19 776 413498 0341,86%34 483 41344,50% 2015 12 000 00033 248 0761 471 6634,63%35 955 07649,13% Celkem57 707 00047 000 00012 000 000x35 955 0763,02%xx

29 2.8 Historie portfolia města

30 2.9 Srovnání roku 2015 s jinými městy Hodon í n Uhersk é Hradi š tě Břeclav Celkov é výdaje 652 770618 263455 525 investičn í výdaje 320 942163 51551 251 běžn é výdaje 331 827454 749404 274 Běžn é př í jmy 457 756553 517465 050 % běžných příjmů potřebných k úhradě běžných výdajů 72 8287 % investičních výdajů z celkových výdajů 49 2611

31 Aktiva 20142015 Pasiva 20142015 DNM 6 5106 841 Jmění ÚJ 2 079 7162 060 664 DHM 1 971 9512 095 871 Fondy 26 68626 011 DFM 281 681281 683 Výsl.hosp. 291 016361 260 Dl. pohledávky 6 0724 480 Dl. závazky 193 018224 143 Zásoby 1 9711 627 Kr. závazky 82 79670 477 Kr. pohledávky 136 524172 880 Kr. fin.majetek 268 523179 175 AKTIVA CELKEM 2 673 2322 742 556 PASIVA CELKEM 2 673 2322 742 556

32 20142015 Náklady Hlavní č.Hosp. č.Hlavní č.Hosp. č. N z činnosti 258 94428 310261 11528 240 Finanční N 1 54733 0331 338263 N na transfery 99 669 106 330 Náklady celkem360 16061 343368 78328 503 Výnosy Hlavní č.Hosp. č.Hlavní č.Hosp. č. V z činnosti 87 16127 77978 75927 753 Finanční V 4 30834 6831 673 2 256 V z transferů 61 17215660 323156 V z daní 295 830 305 466 Výnosy celkem448 47162 618446 22130 165 Výsledek (před zdaněním) 88 3111 27577 4391 661

33


Stáhnout ppt "Obsah prezentace 1. Zhodnocení roku 2015: - příjmy, - výdaje, - celkem. 2. Srovnání s minulými lety: - celkem 2008 – 2015 - ukazatele, rozpočtový výsledek,"

Podobné prezentace


Reklamy Google