Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah prezentace 1. Zhodnocení roku 2015: - příjmy, - výdaje, - celkem. 2. Srovnání s minulými lety: - celkem 2008 – 2015 - ukazatele, rozpočtový výsledek,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah prezentace 1. Zhodnocení roku 2015: - příjmy, - výdaje, - celkem. 2. Srovnání s minulými lety: - celkem 2008 – 2015 - ukazatele, rozpočtový výsledek,"— Transkript prezentace:

1

2 Obsah prezentace 1. Zhodnocení roku 2015: - příjmy, - výdaje, - celkem. 2. Srovnání s minulými lety: - celkem 2008 – ukazatele, rozpočtový výsledek, příjmy, - investiční výdaje 2010 – 2015, vývoj zadlužení , - vývoj provozního rozpočtu, zhodnocování doč. vol. prostř., - historie portfolia, srovnání s jinými městy. 3. Údaje z výkazů 4. Hospodaření s rozpočtem plnění daňových příjmů rozpočtu plnění příjmů a čerpání výdajů k

3 1.1 Zhodnocení rozpočtu 2015 Příjmy Schválený rozpočet Poslední rozpočet Skutečnost 12/2015% plnění Daňové příjmy , , ,6102,6 Nedaňové příjmy , , ,595,0 Kapit á lové příjmy ,09 000,06 173,768,6 Přijaté dotace , , ,496,4 Př í jmy celkem , , ,299,4

4 1.1 Zhodnocení rozpočtu 2015 Příjmy – základní členění

5 1.2 Zhodnocení rozpočtu 2015 Výdaje Schv á lený rozpočet Poslední rozpočet Skutečnost 12/2015 % plněn í Provozn í výdaje ú řad , , ,094,0 Provozn í výdaje město , , ,494,3 Investičn í výdaje , , ,391,6 Výdaje celkem , , ,792,9

6 1.2 Zhodnocení rozpočtu 2015 Výdaje

7 1.2 Čerpání provozních výdajů

8 1.2 Čerpání investičních výdajů

9 1.2 Čerpání na budovy a stavby

10 1.3 Zhodnocení rozpočtu 2015 celkové (v tis. Kč) Příjmy roku ,2 Výdaje roku ,7 Celkem - schodek: ,5 Financování – nové úvěry ,0 Financování – splátky úvěrů ,0 Financování - schodek: ,0 Celkem - schodek: ,5

11 2.1 Srovnání roku 2015 s roky předchozími - ukazatele Celkové výdaje Investiční běžné Běžné příjmy % běžných příjmů nutných k úhradě běžných výdajů 74%77%86%87%79%68%67%72% % investičních výdajů z celkových výdajů 42%25%19%7%20%28%27%49%

12 2.2 Srovnání v letech – rozpočtový výsledek včetně financování Příjmy provozní Výdaje provozní provozní výsledek splátka jistiny a úroků Zůstatek na inv. z BP Inv.příjmy včetně úv NA INVESTICE ZBÝVÁ USKUTEČNĚNÉ INV PŘEBYTEK (SCHODEK) Přebytek hospodaření k dispozici

13 2.2 Srovnání v letech – rozpočtový výsledek včetně financování v Kč

14 2.3 Příjmy města v letech Daňov é př í jmy , , , , , ,6 Nedaňov é př í jmy , , , , , ,5 Kapit á lov é př í jmy ,99 632, , ,99 076,66 173,7 Přijat é dotace , , , , , ,4 Př í jmy celkem , , , , , ,2

15 2.3 Příjmy města v letech 2010 – 2015 (očištěné o soc. dávky) Daňov é př í jmy , , , , , ,6 Nedaňov é př í jmy , , , , , ,5 Kapit á lov é př í jmy ,99 632, , ,99 076,66 173,7 Přijat é dotace , , , , , ,4 Př í jmy celkem , , , , , ,2

16 2.3 Příjmy města (očištěné o sociální dávky)

17 2.4 Investiční výdaje Rok: Celkové výdaje (včetně financ.) , , , , , ,5 z toho invest. výdaje , , , , , ,3

18

19

20 2.5 Vývoj zadlužení města v letech 2007 – 2015 (v tis. Kč) Úvěry k Nové úvěry Spl á tky Úvěry k Vý š e úvěrů na 1 obyv. 8,8813,369,839,718,016,746,415,685,23 Celková zadluženo st 12,1215,5112,3812,2511,907,858,007,978,22

21 2.5 Vývoj zadlužení města v letech

22 2.5 Vývoj zadlužení města s výhledem do roku 2024 (v tis. Kč) Úvěry k Úvěry k Úvěry k

23 2.5 Vývoj zadlužení města v letech 2007 – 2024 (v tis. Kč)

24 2.6 Vývoj provozního rozpočtu (v tis. Kč) provozní příjmy provozní výdaje provozní výsledek v tis. Kč provozní výsledek v % (k příjmům) 27%11%5%11%19%26% 29% splátka jistin úroky z úvěrů splátka jistin+úroků=dluhová služba provozní výsledek (po splátkách úvěrů) v tis. Kč provozní výsledek v % (k příjmům)17%-19%-11%-3%5%16%17%16%

25 2.6 Vývoj provozního rozpočtu (v tis.Kč)

26 Rok úrokový výnos včetně dividend VaK úrok z úvěrů

27

28 Rok Čerpání z portfolia do rozpočtu Převod z portfolia na TV Převod do portfolia Stav portfolia k Zhodnocení za rok v Kč Zhodnoc ení za rok v % Zhodnocení v Kč (nárůstově) Zhodnocení za rok v % (nárustově) počáteční stav ,10% ,10% ,79% ,89% ,23% ,11% ,47% ,59% ,41% ,00% ,65% ,65% ,07% ,72% ,31% ,03% ,26% ,77% ,87% ,64% ,53% ,17% ,46% ,63% ,55% ,18% ,47% ,64% ,86% ,50% ,63% ,13% Celkem x ,02%xx

29 2.8 Historie portfolia města

30 2.9 Srovnání roku 2015 s jinými městy Hodon í n Uhersk é Hradi š tě Břeclav Celkov é výdaje investičn í výdaje běžn é výdaje Běžn é př í jmy % běžných příjmů potřebných k úhradě běžných výdajů % investičních výdajů z celkových výdajů

31 Aktiva Pasiva DNM Jmění ÚJ DHM Fondy DFM Výsl.hosp Dl. pohledávky Dl. závazky Zásoby Kr. závazky Kr. pohledávky Kr. fin.majetek AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM

32 Náklady Hlavní č.Hosp. č.Hlavní č.Hosp. č. N z činnosti Finanční N N na transfery Náklady celkem Výnosy Hlavní č.Hosp. č.Hlavní č.Hosp. č. V z činnosti Finanční V V z transferů V z daní Výnosy celkem Výsledek (před zdaněním)

33


Stáhnout ppt "Obsah prezentace 1. Zhodnocení roku 2015: - příjmy, - výdaje, - celkem. 2. Srovnání s minulými lety: - celkem 2008 – 2015 - ukazatele, rozpočtový výsledek,"

Podobné prezentace


Reklamy Google