Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět:EKORočník: 4 Téma: MAJETEK FIRMY Tematický okruh: Majetek a finanční hospodaření podniku Jméno autora: Ing. Marie KábováDatum tvorby: leden 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_EKO_KV001 Soubor: 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_EKO_KV001 Anotace: Rozdělení majetku firmy, aktiva, pasiva na příkladech.

2 MAJETEK FIRMY Dělíme: a)PODLE DRUHŮ - AKTIVA 1.dlouhodobý - stálá aktiva 2.oběžný (provozní) – oběžná aktiva b)PODLE ZDROJŮ KRYTÍ - PASIVA 1.z vlastních zdrojů 2.z cizích zdrojů

3 Ad a) AKTIVA Stálá aktiva: Hmotný dlouhodobý majetek –postupně se opotřebovávají (budovy, stavby, dopravní prostředky, drobný investiční majetek) Nehmotný dlouhodobý majetek (patenty, licence, koncese, software …) Finanční majetek dlouhodobé povahy (cenné papíry, vklady, finanční účasti podniku v jiných podnicích – nákup akcií jiného podniku, umělecká díla, sbírka)

4 Oběžná aktiva: Zásoby: materiál polotovary a nedokončená výroba hotové výrobky zboží zvířata Pohledávky: v obchodním styku (např. dosud neuhra- zené faktury) ostatní (např. které má vůči zaměstnancům) Finanční majetek krátkodobé povahy - např. obchodovatelné cenné papíry (státní obligace, vkladové certifikáty) Peněžní prostředky - hotovost na účtě, vklady na účtech, ceniny, poukázky, šeky …

5 Ad b) PASIVA – majetek firmy pořízený z Vlastních zdrojů : základní jmění rezervní a jiné fondy (vytvářejí se buď ze zákona – zákonné fondy, nebo jsou předepsány stanovami – statutární fondy) zisk Cizích zdrojů : krátkodobé závazky (dluhy vůči dodavatelům, zaměstnancům, krátkodobé bankovní úvěry) dlouhodobé závazky (dlouhodobé bankovní úvěry, směnky k úhradě …) rezervy - zákonné - ostatní

6 MAJETEK A JEHO FINANCOVÁNÍ AKTIVA (MAJETEK)PASIVA (KAPITÁL) složení majetkuzdroje financování 1. Investiční majetek Budovy, pozemky, stroje, dopravní prostředky, inventář 2. Oběžný majetek Materiál ve skladu, výrobky, zboží, pohledávky za odběrateli, ostatní pohledávky, pokladna, bankovní účty (běžný účet) 1. Vlastní zdroje Základní jmění, zisk 2. Cizí zdroje Dlouhodobé bankovní úvěry, krátkodobé bankovní úvěry, závazky vůči dodavatelům, závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči finančním úřadům a institucím sociálního zabezpečení, ostatní závazky AKTIVAPASIVA V jaké podobě je majetekZ jakých zdrojů je opatřen kapitál = Aktiva a pasiva uvádíme v účetnictví v jejich peněžním vyjádření, tj. v českých korunách. Součet aktiv a pasiv musí být v číselné rovnováze. Vyjádření rovnicí: AKTIVA = PASIVA

7 Příklad 1 Průmyslový podnik (s.r.o.) má tyto hospodářské prostředky a jejich zdroje financování: budovy Kč ,- základní materiál Kč ,- podíly společníků Kč ,- krátkodobý bankovní úvěr Kč ,- pohledávky za odběrateli Kč ,- závazky vůči dodavatelům Kč ,- dopravní prostředky Kč ,- peníze v pokladně Kč ,- dlužné daně Kč ,- pomocný materiál Kč ,- výrobní stroje Kč ,- rezervní fond Kč ,- dlužné pojistné sociál. a zdrav. pojištění Kč ,- peněžní prostředky v peněžním ústavu Kč ,- dlužné mzdy Kč ,- výrobky Kč ,- Zjistěte složení majetku účetní jednotky a zdroje jeho financování.

8 Příklad 2 Výrobní podnik má k rozvahovému dni tato aktiva a pasiva: budovy Kč ,- bankovní úvěr Kč ,- dluhy dodavatelům Kč ,- zásoby materiálu Kč ,- peníze v hotovosti Kč 2 000,- závazky vůči finanč. úřadu za dlužné daně Kč ,- peníze v bance Kč ,- pohledávky za odběrateli Kč ,- dlužné mzdy Kč ,- stroje Kč ,- Sestavte rozvahu.

9 Příklad 3 Výrobní podnik má k rozvahovému dni tato aktiva a pasiva: stroje a zařízení Kč ,- základní jmění Kč ,- dluhy vůči dodavatelům Kč ,- zásoby materiálu Kč ,- peníze v hotovosti Kč 6 000,- běžný účet Kč ,- dluhy vůči zaměstnancům Kč ,- závazky vůči finančnímu úřadu Kč ,- materiál na skladě Kč ,- pohledávky za odběrateli Kč ,- bankovní úvěry Kč ,- Sestavte rozvahu.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google