Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět:EKORočník: 4 Téma: MAJETEK FIRMY Tematický okruh: Majetek a finanční hospodaření podniku Jméno autora: Ing. Marie KábováDatum tvorby: leden 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_EKO_KV001 Soubor: 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_EKO_KV001 Anotace: Rozdělení majetku firmy, aktiva, pasiva na příkladech.

2 MAJETEK FIRMY Dělíme: a)PODLE DRUHŮ - AKTIVA 1.dlouhodobý - stálá aktiva 2.oběžný (provozní) – oběžná aktiva b)PODLE ZDROJŮ KRYTÍ - PASIVA 1.z vlastních zdrojů 2.z cizích zdrojů

3 Ad a) AKTIVA Stálá aktiva: Hmotný dlouhodobý majetek –postupně se opotřebovávají (budovy, stavby, dopravní prostředky, drobný investiční majetek) Nehmotný dlouhodobý majetek (patenty, licence, koncese, software …) Finanční majetek dlouhodobé povahy (cenné papíry, vklady, finanční účasti podniku v jiných podnicích – nákup akcií jiného podniku, umělecká díla, sbírka)

4 Oběžná aktiva: Zásoby: materiál polotovary a nedokončená výroba hotové výrobky zboží zvířata Pohledávky: v obchodním styku (např. dosud neuhra- zené faktury) ostatní (např. které má vůči zaměstnancům) Finanční majetek krátkodobé povahy - např. obchodovatelné cenné papíry (státní obligace, vkladové certifikáty) Peněžní prostředky - hotovost na účtě, vklady na účtech, ceniny, poukázky, šeky …

5 Ad b) PASIVA – majetek firmy pořízený z Vlastních zdrojů : základní jmění rezervní a jiné fondy (vytvářejí se buď ze zákona – zákonné fondy, nebo jsou předepsány stanovami – statutární fondy) zisk Cizích zdrojů : krátkodobé závazky (dluhy vůči dodavatelům, zaměstnancům, krátkodobé bankovní úvěry) dlouhodobé závazky (dlouhodobé bankovní úvěry, směnky k úhradě …) rezervy - zákonné - ostatní

6 MAJETEK A JEHO FINANCOVÁNÍ AKTIVA (MAJETEK)PASIVA (KAPITÁL) složení majetkuzdroje financování 1. Investiční majetek Budovy, pozemky, stroje, dopravní prostředky, inventář 2. Oběžný majetek Materiál ve skladu, výrobky, zboží, pohledávky za odběrateli, ostatní pohledávky, pokladna, bankovní účty (běžný účet) 1. Vlastní zdroje Základní jmění, zisk 2. Cizí zdroje Dlouhodobé bankovní úvěry, krátkodobé bankovní úvěry, závazky vůči dodavatelům, závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči finančním úřadům a institucím sociálního zabezpečení, ostatní závazky AKTIVAPASIVA V jaké podobě je majetekZ jakých zdrojů je opatřen kapitál = Aktiva a pasiva uvádíme v účetnictví v jejich peněžním vyjádření, tj. v českých korunách. Součet aktiv a pasiv musí být v číselné rovnováze. Vyjádření rovnicí: AKTIVA = PASIVA

7 Příklad 1 Průmyslový podnik (s.r.o.) má tyto hospodářské prostředky a jejich zdroje financování: budovy Kč 1 000 000,- základní materiál Kč 800 000,- podíly společníků Kč 3 000 000,- krátkodobý bankovní úvěr Kč 400 000,- pohledávky za odběrateli Kč 200 000,- závazky vůči dodavatelům Kč 800 000,- dopravní prostředky Kč 480 000,- peníze v pokladně Kč 10 000,- dlužné daně Kč 120 000,- pomocný materiál Kč 160 000,- výrobní stroje Kč 2 000 000,- rezervní fond Kč 200 000,- dlužné pojistné sociál. a zdrav. pojištění Kč 180 000,- peněžní prostředky v peněžním ústavu Kč 250 000,- dlužné mzdy Kč 300 000,- výrobky Kč 200 000,- Zjistěte složení majetku účetní jednotky a zdroje jeho financování.

8 Příklad 2 Výrobní podnik má k rozvahovému dni tato aktiva a pasiva: budovy Kč 1 600 000,- bankovní úvěr Kč 100 000,- dluhy dodavatelům Kč 200 000,- zásoby materiálu Kč 700 000,- peníze v hotovosti Kč 2 000,- závazky vůči finanč. úřadu za dlužné daně Kč 50 000,- peníze v bance Kč 160 000,- pohledávky za odběrateli Kč 238 000,- dlužné mzdy Kč 120 000,- stroje Kč 400 000,- Sestavte rozvahu.

9 Příklad 3 Výrobní podnik má k rozvahovému dni tato aktiva a pasiva: stroje a zařízení Kč 1 500 000,- základní jmění Kč 2 000 000,- dluhy vůči dodavatelům Kč 98 000,- zásoby materiálu Kč 700 000,- peníze v hotovosti Kč 6 000,- běžný účet Kč 230 000,- dluhy vůči zaměstnancům Kč 200 000,- závazky vůči finančnímu úřadu Kč 10 000,- materiál na skladě Kč 340 000,- pohledávky za odběrateli Kč 714 000,- bankovní úvěry Kč 400 000,- Sestavte rozvahu.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google