Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soukromá hotelová škola Bukaschool s. r. o. Most Kmochova 1823, 434 01 Most +420 476 706 696 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soukromá hotelová škola Bukaschool s. r. o. Most Kmochova 1823, 434 01 Most +420 476 706 696 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL."— Transkript prezentace:

1 Soukromá hotelová škola Bukaschool s. r. o. Most Kmochova 1823, 434 01 Most +420 476 706 696 info@bukaschool.cz www.bukaschool.cz DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0227 Název projektuBukaschool Název školy Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o., Kmochova 1823, 434 01 Most Vyučovací předmětÚčetnictví Tematický okruhDaňová evidence RočníkCZ.1.07/1.5.00/34.0227 Jméno autoraIng. Milada Harantová Období tvorby DUMříjen - listopad 2012 Označení DUM VY_32_INOVACE_01MH04_ ZÁKLADY DAŇOVÉ EVIDENCE Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AnotacePrezentace je určená k výkladu nového učiva.

2 DAŇOVÁ EVIDENCE ZÁKLADY DAŇOVÉ EVIDENCE „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

3 CHARAKTERISTIKA DAŇOVÉ EVIDENCE  dříve se nazývala jednoduché účetnictví  upravena zákonem o dani z příjmu  vedou ji fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou  hospodářský výsledek = příjmy - výdaje „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

4 KDY SE FYZICKÁ OSOBA STANE ÚČETNÍ JEDNOTKOU?  pokud její obrat za bezprostředně předcházející účetní období přesáhne 25 mil Kč  pokud se k tomu rozhodne dobrovolně  pokud je zapsaná do obchodního rejstříku Stane-li se fyzická osoba účetní jednotkou, musí vést účetnictví po dobu 5 let. „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

5 PRAKTICKÉ PŘÍKLADY – ZADÁNÍ Pokuste se rozhodnout, zda podnikatelský subjekt (fyzická osoba, nezapsaná v obchodním rejstříku) povede daňovou evidenci nebo účetnictví. 1.Pavel Malý podniká od roku 2005. Od tohoto roku vede daňovou evidenci. V roce 2012 činil jeho obrat 29,3 mil. Kč. Povede v roce 2013, 2014, 2015 daňovou evidenci nebo účetnictví? 2. Paní Eva Slabá podniká v oblasti pohostinství a vede daňovou evidenci. Její obrat v roce 2011 činil 8,9 mil. Kč a v roce 2012 byl její obrat 25,5 mil. Kč. Povede v roce 2013, 2014, 2015 daňovou evidenci nebo účetnictví? „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

6 PRAKTICKÉ PŘÍKLADY – ŘEŠENÍ 1. Pavel Malý povede v roce: 2013 – daňovou evidenci 2014 – účetnictví 2015 – účetnictví (Pavel Malý překročil v roce 2012 obrat 25 mil. Kč, proto se v roce 2013 stává účetní jednotkou, v roce 2013 může ještě vést daňovou evidenci a od 1.1.2014 povede účetnictví po dobu 5 let) 2. Paní Eva Slabá povede v roce: 2013 – daňovou evidenci 2014 – účetnictví 2015 – účetnictví (Paní Eva Slabá překročila v roce 2012 obrat 25 mil.Kč, a proto se v roce 2013 stala účetní jednotkou. V roce 2013 může ještě vést daňovou evidenci. Od 1.1.2014 povede účetnictví po dobu 5 let.) „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

7 ÚKOLY DAŇOVÉ EVIDENCE Poskytnout informace o:  příjmech a výdajích  majetku a závazcích podnikatele PŘÍJMY – přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu VÝDAJE – úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

8 CÍL DAŇOVÉ EVIDENCE - zajistit správné podklady pro výpočet základu daně z příjmů tj. určit:  příjmy zahrnované do základu daně  příjmy nezahrnované do základu daně  výdaje zahrnované do základu daně  výdaje nezahrnované do základu daně „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

9 Příjmy zahrnované do základu daně  prodej zboží, výrobků a služeb  připsaný úrok  náhrady od pojišťovny za škodu na firemním majetku  přijaté provozní dotace  prodej materiálu  prodej drobného hmotného majetku  prodej hmotného majetku „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

10 Příjmy nezahrnované do základu daně  osobní vklady do podnikání  přijatý úvěr  přijatá půjčka  přijaté dotace na pořízení hmotného majetku  vrácení nadměrného odpočtu DPH „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

11 Výdaje zahrnované do základu daně  nákup materiálu, zboží  nákup drobného hmotného majetku  mzdy (výplata mzdy zaměstnancům, srážky z mezd zaměstnancům, daň ze mzdy)  provozní režie nákup kancelářských potřeb poradenské služby cestovné doprava nájemné reklama energie nákup cenin „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

12 Výdaje nezahrnované do základu daně  nákup hmotného majetku  daň z příjmu podnikatele  zdravotní a sociální pojištění podnikatele  osobní spotřeba podnikatele  splátka úvěru  půjčky  reprezentace  peněžní dary  manka a škody převyšující náhrady  nesmluvní pokuty a penále „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

13 VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE  nejdůležitější knihou je deník příjmů a výdajů (peněžní deník)  závazná podoba peněžního deníku není předepsána  do peněžního deníku se zapisuje na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

14 Rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE  upravena zákonem o dani z příjmu  vedou ji fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou  hospodářský výsledek se zjišťuje jako rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI ÚČETNICTVÍ  upraveno zákonem o účetnictví  vedou ho všechny právnické osoby a fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou  hospodářský výsledek se zjišťuje jako rozdíl mezi VÝNOSY a NÁKLADY „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”

15 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2011 praktický průvodce. Znojmo: Štohl Pavel – vzdělávací středisko, 2011, ISBN 978-8087237-34-2. ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 - 1.díl. Znojmo: Štohl Pavel - vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-47-2. „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Milada Harantová.”


Stáhnout ppt "Soukromá hotelová škola Bukaschool s. r. o. Most Kmochova 1823, 434 01 Most +420 476 706 696 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL."

Podobné prezentace


Reklamy Google