Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_DANE_A_FINANCE_04 Transformace hospodářského výsledku na základ daně z příjmů právnických osob Téma sady:Daně a finance Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník, Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:Září 2013 Anotace:Vymezení základních pojmů, příklady daňově neúčinných nákladů Metodický obsah:Výklad nového učiva, příklady výpočtu

2 Hospodářský výsledek – opakování pojmu: Hospodářský výsledek: = důležitý ukazatel hospodaření účetní jednotky = rozdíl mezi VÝNOSY (účtová třída 6) a NÁKLADY (účtová třída 5) VÝNOSY minus NÁKLADY > 0 ZISK VÝNOSY minus NÁKLADY < 0 ZTRÁTA

3 Rozdíl mezi kladným hospodářským výsledkem a základem daně z příjmů: Hospodářský výsledek Rozdíl mezi účetními výnosy a náklady (tzn. 6.. – 5..) Základ daně z příjmů Je upraven Zákonem č. 586/1992 Sb. Definuje zdroj příjmů (§ 22) a výdaje na dosažení zajištění a udržení příjmů (§24, §25)

4 Schéma transformace hospodářského výsledku na základ daně z příjmů – právnické osoby: ÚČETNICTVÍ: Účetní hospodářský výsledek (6.. – 5..) DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ: + náklady daňově neuznatelné - výnosy nezahrnované do ZD +/- rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy ----------------------------------------------------------------- ZÁKLAD DANĚ -Odčitatelné položky (§20 a §34 ZDP) ----------------------------------------------------------------- ZD SNÍŽENÝ O ODČITATELNÉ POLOŽKY (zaokrouhlení na 1 000 dolů) X sazba daně z příjmů PO (r.2013 – 19%) ----------------------------------------------------------------- -Slevy na dani (§35 ZDP) ----------------------------------------------------------------- VÝSLEDNÁ DAŇOVÁ POVINNOST

5 Příklady daňově neuznatelných nákladů: 1t) výdaje na reprezentaci (513) 1f) penále, úroky z prodlení a pokuty s výjimkou uvedenou v §24 odst. 2 písm. zi) (545) 1zg)účetní odpisy (551) 1n) manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v §24 (549, 569) Obr.č.1 § 25 ZDP: Za výdaje (náklady) vynaložené dosažení, zajištění a udržení příjmů NELZE UZNAT zejména - příklady:

6 Výnosy, které již byly zdaněny:  Součástí výnosů účetní jednotky mohou být i podíly na zisku či dividendy (účty 665 a 666), které již byly zdaněny u zdroje, tzn. srážkovou daní ve výši 15%  Při úpravě hospodářského výsledku na základ daně je musíme odečíst Obr.č.2

7 Odčitatelné položky od základu daně: §34: od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu nebo její část, a to nejdéle v 5 následujících obdobích po období, kdy byla vyměřena §20: základ daně snížený dle §34 lze snížit o hodnotu darů, poskytnutou obcím, krajům,………. pokud hodnota daru činí minimálně 2 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

8 Příklady výpočtu: Dne 1. března 2013 došlo k havárii firemního automobilu, viz. inventární karta. Os. Automobil Škoda Octavia Combi 1,9 TDI Dat. zař. do provozu:1.2.2012 Pořizovací cena:480 000,- Údaje o účetních odpisech: Odpisy měsíční lineární, předpokládaná doba užití 4 roky Údaje o daňových odpisech: OS 2, odpisy zrychlené RokOdpisZCRokOdpisZC 2012110 000,-370 000,-201296 000,-384 000,- 2013 Automobil musel být zcela vyřazen. V listopadu 2013 oznámila pojišťovna výši náhrady z havarijního pojištění ve výši 280 000,-. Zaúčtujte všechny účetní operace v r. 2013 a posuďte daňovou účinnost nákladů.

9 Řešení: Vyřazení automobilu: Účetní odpis leden – únor 2013: 20 000,- 551/082 ZC do nákladů: 350 000,- 549/082 Vyřazení v PC: 480 000,- 082/022 Oznámení pojišťovny o výši náhrady: 280 000,- 378/648 Daňová účinnost: 549……pouze do výše náhrad (280 000,-) tzn. 70 000,- je daňově neúčinných 551…… účetní odpisy 20 000,- (daňový odpis 2 x 384 000,-/5 = 153 600,- → v roce vyřazení můžeme uplatnit pouze ½, tzn. 76 800,- → tzn. HV při úpravě na základ daně snížíme o – 56 800,-

10 Zdroje, autorská práva: Knihy: ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2.díl. Znojmo: Štohl, vzdělávací středisko Znojmo, 2012, ISBN 978-80-87237-24-3. ŠTOHL, Pavel. Sbírka řešených příkladů z účetnictví. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010, ISBN 978-80-87314-09-8. Obrázky a online zdroje: Obr.č.1: PAULSON, Metthew. www.flickr.com [online]. [cit. 30.8.2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/matthewpaulson/5753407360 Obr.č.2: @DOUG88888. www.flickr.com [online]. [cit. 2.9.2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/29468339@N02/4612035503 http://www.flickr.com/photos/29468339@N02/4612035503 Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škola školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autorky. Všechny neocitované grafické objekty jsou součástí MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google