Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_DANE_A_FINANCE_02 Uzávěrkové účetní operace Téma sady:Daně a finance Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník, Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:Červen 2013 Anotace:Vymezení uzávěrkových účetních operací – přípravná fáze účetní uzávěrky Metodický obsah:Shrnutí učiva, vymezení operací na konci účetního období, příklady účtování

2 Účetní uzávěrka – vymezení pojmu: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA = uzavírání účetních knih na konci účetního období Uzávěrkové účetní operace předcházejí účetní uzávěrce Obr. č. 1. Proč se uzávěrkové účetní operace účtují? Účetnictví má věrně zobrazovat hospodářskou i finanční situaci podniku (náklady, výdaje i výnosy a příjmy přiřadit správnému období, do HV promítnout dlouhodobá i krátkodobá rizika, zaúčtovat účetní případy, které již nastaly, ale dosud k nim nejsou doklady)

3 Účetní uzávěrka – fáze: Postup prací při uzavírání účetních knih – 2 etapy: 1.Přípravná fáze: a)Inventarizace b)Zaúčtování účetních operací na konci účetního období 2. Účetní uzávěrka a)Zjištění hospodářského výsledku před zdaněním b)Výpočet základu daně z příjmů účetní jednotky a zaúčtování daňové povinnosti c)Uzavření všech účtů, tzn. převody na účty 710 a 702 a zaúčtování disponibilního zisku

4 Uzávěrkové účetní operace u zásob: Proúčtování zásob na cestě a nevyfakturovaných dodávek (dohadné účty pasivní) – platí pro způsob A i B Porovnání výsledků inventury s účetním stavem u způsobu A a s operativní evidencí u způsobu B U manka porovnat s vnitropodnikovou směrnicí přirozených úbytků zásob a proúčtovat – platí pro způsob A i B U způsobu B zaúčtovat závěrečné převody, tzn. počáteční stav do spotřeby a konečný stav dle skladních karet zásob na sklad Posouzení účetní hodnoty zásob na skladě a případné zaúčtování opravných položek

5 Časové rozlišení nákladů a výnosů – užší pojetí: Náklady a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž věcně a časově souvisejí Časové rozlišení v užším pojetí: znám OBDOBÍ, ČÁSTKU A ÚČEL Obr.č.2 381 – Náklady příštích období 382 – Komplexní náklady příštích období 383 – Výdaje příštích období 384 – Výnosy příštích období 385 – Příjmy příštích období

6 Časové rozlišení nákladů a výnosů – dohadné položky: Náklady a výnosy se zásadně účtují do období,s nímž věcně a časově souvisejí Časové rozlišení v širším pojetí: znám OBDOBÍ A ÚČEL, ČÁSTKA je zpravidla nejistá 388 – Dohadné účty aktivní 389 – Dohadné účty pasivní Příklady: odhad spotřeby el. energie dle odečtu elektroměru 502/389 nevyfakturované dodávky zásob, např. 111/389 odhad náhrady škody od pojišťovny, např. 388/648

7 Kurzové rozdíly: K rozvahovému dni má účetní jednotka povinnost přepočítat kurzem ČNB: Valutovou pokladnu Devizový účet Pohledávky a závazky v cizí měně ZeměMěna Množství Kódkurz Austráliedolar1AUD19.770 Brazíliereal1BRL9,309 Bulharskolev1BGN12,854 Čínarenminbi1CNY3,059 Dánskokoruna1DKK3,370 EMUeuro1EUR25,140 Kurzový lístek ČNB k 31.12.2012, pořadí 252 - ukázka: Kurzové rozdíly se účtují na výsledkové účty, tzn. 563 a 663.

8 Rezervy: Rezervy = dlouhodobé cizí zdroje podniku, které se tvoří za účelem krytí výdajů v budoucnosti. Rezervy z provozní činnosti Zákonné (552) Ostatní (554) Čerpání rezerv (stejně tak, jako zrušení opravných položek) se účtuje protizápisem, tzn. např. čerpání zákonné rezervy 451/552.

9 Opravné položky: Opravné položky slouží k dočasnému snížení hodnoty majetku. (na rozdíl od odpisů = snížení trvalé. Členění: z hlediska složení HV (provozní, finanční a mimořádné) Účtování (provozní opravné položky): MD 558 nebo 559/ D 09x, 19x, 291, 391 Jediné daňově účinné opravné položky jsou opravné položky tvořené dle Zákona o rezervách k pohledávkám po splatnosti: 558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek z provozní činnosti / D 391 Opravná položka k pohledávkám

10 Procvičování a opakování: 1.Zopakujte si ve dvojici se spolužákem, za jakých podmínek lze tvořit zákonnou rezervu na opravu dlouhodobého majetku. Odpověď: Je-li účetní jednotka zároveň vlastníkem dlouhodobého majetku, rezerva je tvořena na opravu (nikoliv na technické zhodnocení či údržbu), je tvořena na majetek, jehož zákonem stanovená doba je minimálně 5 let, rezerva musí být tvořena minimálně po 2 zdaňovací období, maximální délka tvorby rezervy je dána odpisovou skupinou majetku. 2. Zopakujte si, kdy lze dle ZDP zaúčtovat odpis pohledávky: Odpověď: zrušil-li soud u dlužníka konkurz, protože jeho majetek je nepostačující, dlužník je v úpadku na základě insolventního řízení, dlužník zemřel a pohledávka nemohla být vymáhána ani po jeho dědicích, dlužník – právnická osoba zanikla bez nástupce

11 Úkoly: 1.Zaúčtujte v obou účetních obdobích následující operace, týkající se časového rozlišení: a) v běžném účetním období zaplatila účetní jednotka (VBÚ) nájemné na období od 1.12. do 31.1. příštího účetního období ve výši 30 000,- Kč b) v prosinci běžného účetního období je třeba proúčtovat tržby za pořádaný rekvalifikační seminář v období 1.12. až 31.3., platba v celkové výši 200 000,- Kč bude provedena v lednu příštího účetního období 2.Zaúčtujte účetní operace, týkající se kurzových rozdílů: a)konečný stav valutové pokladny je 400 USD v pevném kurzu 18,- Kč/1 USD. Kurz ČNB k 31.12. je 18,40 Kč/1USD. b)Na účtu 321.2 je evidována neuhrazená FP 2 300 EUR v pevném kurzu 25,- Kč/1 EUR. Kurz ČNB k 31.12. je 24,80 Kč/1EUR.

12 Řešení: 1.Časové rozlišení: Běžné účetní obdobíPříští účetní období KčMDDKčMDD 15 000,-51822115 000,-518381 15 000,-381221 a) Běžné účetní obdobíPříští účetní období KčMDDKčMDD 50 000,-385602150 000,-221602 50 000,-221385 b)

13 Řešení: 2.Kurzové rozdíly a)160,-211.2/663 a)460,-321.2/663 Obr.č.3

14 Zdroje, autorská práva: Knihy: ŠTOHL, Pavel. Učebnice Účetnictví 2012 - 3. díl. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2012, ISBN 978-80-87237-49-6. ŠTOHL, Pavel. Sbírka řešených příkladů z účetnictví. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010, ISBN 978-80-87314-09-8. Obrázky a online zdroje: Obr.č.1: TEEGARDIN, Ken. flickr [online]. [cit. 27.5.2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/teegardin/5912231439/ Obr. č. 2: RIES, Gunnar. flickr [online]. [cit. 27.5.2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/gunnar-ries/3404575074/sizes/m/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/gunnar-ries/3404575074/sizes/m/in/photostream/ SEANBJACK. flickr [online]. [cit. 30.5.2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/sean- b/245744537/sizes/m/in/photostream/ Kurzový lístek ČNB: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsphttp://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škola školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autorky. Všechny neocitované grafické objekty jsou součástí MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google