Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků „4“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků „4“"— Transkript prezentace:

1 Účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků „4“

2 Charakteristika Rozvaha – pasiva, vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál

3 Vlastní kapitál

4 Vznik společnosti Zahajovací rozvaha – rozvaha ke dni zápisu do OR, neuhrazený upsaný ZK se vyúčtuje jako pohledávka za společníkem účet 353 Otevření účtů – ke dni zápisu do OR se na základě zahajovací rozvahy otevřou jednotlivé hlavní knihy, tj. zapíší se počáteční stavy 1. metoda = zápis přes účet 701 » 022/ ,- » 221/ ,- » 701/ ,- 2. metoda = přímý zápis » 022/ ,- » 221/ ,- Zřizovací výdaje – Výdaje související se založením společnosti, při částce vyšší jak ,- se evidují na účtu 011 a odepisují se v rámci uzávěrkových operací

5 ZK Definice vklady podnikatelů pro některé společnosti stanoví jejich minimální výši Zákon o obchodních korporacích

6 Zvýšení ZK Kdy vstup nového společníka velmi dobrá finanční situace v podniku (dlouhodobě vysoký zisk) Změnu ZK musí schválit Valná hromada Možnosti zvýšení Z vlastních zdrojů Úpisem nových akcií

7 zvýšení ZK z vlastních zdrojů VÚD zvýšení ZK z HV ve schvalovacím řízení ze zisku z minulých let z ostatních kapitálových fondů z fondů ze zisku42X419 VÚDzápis změny ZK do OR zvýšení ZK - úpis nových akcií/vstup nového společníka VÚDúpis nových akcií BVsplátka upsané hodnoty VÚDzápis změny ZK do OR419411

8 Snížení ZK Kdy Odchod společníka Velmi špatná finanční situace v podniku (dlouhodobě vysoká ztráta) Změnu ZK musí schválit Valná hromada Možnosti snížení Vyplacení společníka Krytí ztráty

9 snížení ZK - krytí ztráty VÚD snížení ZK z HV ve schvalovacím řízení - ztráty ze ztráty z minulých let VÚDzápis změny ZK do OR snížení ZK - odchod společníka VÚDvyplacení společníka BVúhrada dluhu společníkovi VÚDzápis změny ZK do OR411419

10 Ostatní kapitálové fondy Účet 413 Vklady společníků, které nezvyšují ZK Přijaté dary Dotace na kapitálové dovybavení

11 vklady společníků, které nezvyšují ZK VÚDvklad majetku0XX 413 VÚDvklad zásob1XX PPDvklad pokladna211 BVvklad banka221 přijaté dary VÚDpřijatý dar - majetek0XX 413 VÚDpřijatý dar - zásoba1XX PPDpřijatý dar - hotovost211 BVpřijatý dar - bezhotovost221 přiznané dotace - kapitál VÚDpřiznaná dotace - kapitálové dovybavení346413

12 HV ve schvalovacím řízení Účet 431 Počáteční stav = Výnosy – Náklady z minulého roku O jeho rozdělení rozhoduje Valná hromada Po rozdělení je zůstatek = 0

13 rozdělení HV VÚD HV ve schvalovacím řízení - dle rozhodnutí Valné hromady převeden do zákonného rezervního fondu421 převeden na ostatní fondy427 převeden na zvýšení ZK419 převeden na neuhrazenou ztrátu z minulých let (v mínus Kč)429 převeden na dividendy364 ponechán jako nerozdělený zisk z minulých let428

14 Fondy ze zisku Účtová skupina 42

15 Rezervní fond Zákonná úprava – Zákon o obchodních korporacích Povinná tvorba u a.s. s vlastními akciemi Ostatní společnosti na základě společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo stanov Vytváří se ze zisku Slouží ke krytí ztát společnosti Tvorba/ čerpání Schvaluje Valná hromada

16 tvorba ZRF VÚDtvorba ZRF ze zisku - ve schvalovacím řízení VÚDtvorba ZRF ze zisku - z minulých let čerpání ZRF VÚDčerpání ZRF - úhrada ztráty - ve schvalovacím řízení VÚDčerpání ZRF - úhrada ztráty - z minulých let421429

17 Ostatní fondy Účty 422,423,424 Tvořeny nad rámec zákona, pro potřeby podniku (např. na dárky k významnému výročí zaměstnance – svatba, narozeniny, odchod do důchodu, příspěvek na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců, atd.) Tvorba a čerpání - Na základě rozhodnutí Valné hromady

18 tvorba ostatních fondů VÚDtvorba OKF ze zisku - ve schvalovacím řízení VÚDtvorba OKF ze zisku - z minulých let čerpání ostatních fondů VPDlístky do divadla pro zaměstnance - fond FAPpoukaz na rekreaci pro zaměstnance - fond423321

19 Dlouhodobé cizí zdroje

20 Rezervy Účet 45X Účel – krytí budoucích výdajů, eliminace rizika ztráty Dělení – Zákonné – daň.uznatelný náklad dle Zákona o rezervách např. oprava DL.majetku, který je minimálně ve 2.odpisové skupině – ostatní - daň.neuznatelný náklad Nad rámec Zákona o rezervách

21 tvorba rezervy VÚDtvorba zákonné rezervy VÚDtvorba ostatních rezerv čerpání rezervy VÚDčerpání zákonné rezervy VÚDčerpání ostatních rezerv459554

22 Dl. bankovní úvěry Způsob čerpání Připsáno na běžný účet Přímá platba faktury přijaté Náklady Poplatek za zřízení úvěru – 568 Úroky z úvěru - 562

23 dlouhodobý bankovní úvěr ÚVčerpání úvěru - připsáno na běžný účet BVčerpání úvěru - připsáno na běžný účet ÚVčerpání úvěru - přímá platba FAP ÚVúrok z úvěru BVpoplatek bance za zřízení úvěru BVsplátka úvěru ÚVSplátka úvěru461261


Stáhnout ppt "Účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků „4“"

Podobné prezentace


Reklamy Google